Církev je misie

Prefekt Kongregace pro evangelizaci u hrobu sv. faráře arského

Církev je misie – tuto myšlenku papeže Františka připomněl 4. srpna 2017 v rodišti sv. Jana Maria Vianneye prefekt Kongregace pro evangeliazci národů, kardinál Fernando Filoni, u příležitosti včerejší liturgické památky svatého faráře arského. Vatikánský kardinál zde sloužil mši svatou na závěr misijního roku tamější diecéze. Kromě patrona kněží zmínil také postavu Boží služebnice Pauline Jaricot, zakladatelky Papežských misijních děl.

Jak uvedl kardinál Filoni, ona i farář arský byli dětmi svojí doby, která se ve Francii vyznačovala hlubokou krizí církve. Jde o dobu po tzv. Francouzské revoluci, která vyvolala úpadek víry i autority katolické církevní hierarchie. Přesto se však oba stali velkými hlasateli evangelia. Sv. Jan Maria Vianney mezi venkovským lidem a Paulina Jaricot v dělnickém prostředí, přičemž kreativně podporovali zahraniční misie. Podle mínění prefekta vatikánské Kongregace pro evangelizaci jsou oba vzorem současného misijního úsilí, ke kterému je povinován každý věřící a každá místní církevní obec, nezávisle na místě a okolnostech, ve kterých se nacházejí. 

O zakladatelce Papežského misijního díla šíření víry Pauline Marie Jaricot najdete více zde: http://old.missio.cz/pmd/historie/papezske-misijni-dilo-sireni-viry-pmd-sv/