Příspěvky se štítkem Bangladéš

Výtěžek z 6. Benefičního večera 4U2

Na svatého Martina v úterý 11. listopadu se v Praze uskutečnil 6. Benefiční večer 4U2. V prostorách odsvěcené kaple Sacre Coeur se představili přední čeští umělci a držitelky titulů krásy předvedly módní přehlídku šatů. Sponzoři a hosté 6. Benefičního večera 4U2 věnovali šek s částkou 200.000,- Kč. Z rukou iniciátorky projektu Evy Čerešňákové jej za národní kancelář PMD převzal P. Jiří Šlégr.  Děkujeme.

Na webových stránkách luxury house naleznete další zajímavé informace z večera spolu s fotogalerií.

 

Vánoční přání od biskupa z Bangladéše

Drazí přátelé,
srdečně vás všechny zdravím.
Chci upřímně vyjádřit své díky a vděčnost vám všem, kteří jste mi byli během celého roku 2012 důležitou oporou, inspirací, povzbuzením a posilou. Díky vaší šlechetné pomoci jsem vše zvládal hladce, včas a bez větších obtíží a problémů.
Přeji vám veselé Vánoce a šťastný nový rok 2013. Ať dobrý Pán žehná vám všem.
Váš bratr v Kristu
Rev. Ponen Paul Kubi CSC

Dopis z koleje St. Mary – Bangladéš

Posílám pozdravy od Sester, SMRA a studentek z dívčí koleje St. Mary. Chtěla bych vám poděkovat s obrovskou radostí a vděčností za vaši laskavou pomoc pro dívčí kolej St. Mary ve městě Toomiliah v arcidiecézi Dháka, kterou schválilo Papežské misijní dílo dětí na svém Generálním shromáždění v květnu 2012. Tato výjimečná podpora umožňuje našim studentkám pokračovat ve studiu, což je jedna z cest, jak mohou dívky získat jasnou budoucnost v kultuře, které dominují muži. Kolej je místem, kde se jim dostává duchovní, duševní i fyzické péče a také odborného vzdělání, aby mohly být soběstačné a vést ukázněný život. My, sestry SMRA a naše studentky pamatujeme na vás a na všechny děti v našich modlitbách. Pro vaši informaci vám s tímto dopisem posílám zprávu o jejich činnostech a několik fotografií našich dívek.
Ještě jednou vám mnohokrát děkuji. Nechť nám Pán Ježíš a Blahoslavená Panna Maria žehnají, abychom mohli konat svou službu pro slávu Boží.

S přáním nejlepšího zdraví
sestra Mary Bani, SMRA
ředitelka koleje

Dopis ze sirotčince Bottomley Home

S radostí a vděčností ve svém srdci Vás informuji o tom, že náš sirotčinec Bottomley Home obdržel od Papežského misijního díla dětí přes apoštolskou nunciaturu v Bangladéši pro rok 2012 laskavý dar ve výši 6,500 USD. Je to od dětí velmi štědré a laskavé, že přinášejí tuto peněžní oběť, aby pomohly potřebným dětem v různých zemích světa.
Děti z Bottomley Home, všechny naše sestry a učitelský sbor pamatují na své milující dobrodince a pracovníky Papežského misijního díla každý večer při mši svaté a modlitbě růžence. V sirotčinci je nás deset řeholních sester a několik laických učitelů, kteří se starají o 140 dětí. Zde se dětem dostává všeobecného vzdělání od první do desáté třídy. Vloni čtyři naše děvčata složila velmi dobře zkoušku S.S.C. Nyní se naše děti připravují na svou každoroční zkoušku. Snažíme se sirotky vzdělávat. Kromě všeobecného vzdělání je také učíme šít, vařit a dalším domácím pracím. Mají také možnost učit se pracovat s počítačem, tančit a zpívat. Sděluji Vám, že sestra Mary Philomena byla přeložena do Savaru. Já, sestra Mary Bijoya pracuji místo sestry Philomeny. Naléhavě vás a Papežská misijní díla žádám, abyste v této laskavé pomoci našim sirotkům pokračovali i nadále. Mnohokrát děkujeme a modlíme se za Vás.

S upřímným pozdravem Vaše v Kristu
sestra Mary Bijoya SMRA, ředitelka