Dopis ze sirotčince Bottomley Home

S radostí a vděčností ve svém srdci Vás informuji o tom, že náš sirotčinec Bottomley Home obdržel od Papežského misijního díla dětí přes apoštolskou nunciaturu v Bangladéši pro rok 2012 laskavý dar ve výši 6,500 USD. Je to od dětí velmi štědré a laskavé, že přinášejí tuto peněžní oběť, aby pomohly potřebným dětem v různých zemích světa.
Děti z Bottomley Home, všechny naše sestry a učitelský sbor pamatují na své milující dobrodince a pracovníky Papežského misijního díla každý večer při mši svaté a modlitbě růžence. V sirotčinci je nás deset řeholních sester a několik laických učitelů, kteří se starají o 140 dětí. Zde se dětem dostává všeobecného vzdělání od první do desáté třídy. Vloni čtyři naše děvčata složila velmi dobře zkoušku S.S.C. Nyní se naše děti připravují na svou každoroční zkoušku. Snažíme se sirotky vzdělávat. Kromě všeobecného vzdělání je také učíme šít, vařit a dalším domácím pracím. Mají také možnost učit se pracovat s počítačem, tančit a zpívat. Sděluji Vám, že sestra Mary Philomena byla přeložena do Savaru. Já, sestra Mary Bijoya pracuji místo sestry Philomeny. Naléhavě vás a Papežská misijní díla žádám, abyste v této laskavé pomoci našim sirotkům pokračovali i nadále. Mnohokrát děkujeme a modlíme se za Vás.

S upřímným pozdravem Vaše v Kristu
sestra Mary Bijoya SMRA, ředitelka