Příspěvky se štítkem Bangladéš

Missio magazín – červen 2020

V pořadí druhý speciál o situaci epidemie koronaviru COVID-19 v misijních zemích přináší červnový Missio magazín. Telefonicky se spojíme s Albánií, kde dlouhodobě působí salesiánka Michaela ‚Miki‘ Kubíčková. Zprávu z Kamerunu podá paulánský misionář P. Milan Jura a pohled na dění v Africe doplní misionářka Hnutí fokoláre Irena Sargánková z Keni. Průvodcem pořadu budou národní ředitel PMD Leoš Halbrštát a moderátorka Kateřina Rýznarová. Život svatého Jana Nepomuka Neumanna přiblíží obrázky dětí v rubrice Svatý misionář. Misijní stanici Milosrdných bratří pro handicapované představí projekt měsíce – tentokrát z Malawi. Sledujte Missio magazín na Televizi Noe!

Termíny vysílání

neděle   7. 6. v 20:05   PREMIÉRA

středa   10. 6. v  7:55

pátek   12. 6. v 10:00

pátek   26. 6. v 18:50

 

Přejeme Vám příjemné chvíle s červnovým Missio magazínem!

 

Speciální třída pro děti s postižením v nemocnici sv. Jana z Boha v Mzuzu.
Speciální třída pro děti s postižením v nemocnici sv. Jana z Boha v Mzuzu.

 

Speciální třída pro děti s postižením v nemocnici sv. Jana z Boha v Mzuzu.
Obdarování české misijní dokumentační výpravy v nemocnici sv. Jana z Boha v Mzuzu.
Služby nemocnice sv. Jana z Boha poskytují dětem s postižením naději a perspektivu na důstojný život.

Missio magazín – září 2018

 
Hostem Missio interview je národní ředitel Papežských misijních děl, jáhen Leoš Halbrštát. Povídat si budeme o nových projektech, aktuálních výzvách a přípravě na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 vyhlášený papežem Františkem.
Přečteme vám došlý dopis z Bangladéše a ohlédneme se za četnými letními setkáními a misijními aktivitami, zejména za Misijním festivalem pro Tebe.
Pořadem provází Kateřina Rýznarová.
 
Nenechte si ujít zářijový Missio magazín na Televizi Noe.
Premiéru pořadu zachytíte v úterý 25. září 2018 ve 20:00. 
 
Termíny vysílání:
Úterý      25. 9. 20:00  PREMIÉRA
Pátek     28. 9. 17:05
Sobota   29. 9. 10:30
Neděle   30. 9.  22:30
Pondělí   1. 10.  7:50
Sobota    6. 10. 22:35
Sobota  13. 10.  0:10
 
Přejeme Vám příjemné chvíle se zářijovým Missio magazínem!
 
 
 

Dopis z misií – Bangladéš

Milý Leoši a přátelé v Papežských misijních dílech,
srdečně vás zdravím z katolické diecéze Mymensing v Bangladéši!
Děkuji za rychlou pomoc, kterou jste nám poskytli po záplavách, které nás postihly.
Přikládám rozepsáný projekt, jak jsme s pomocí hospodařili.
Kategorie příjemců:
Příjemci projektu byli vybráni kolegiem kněží (vikariát/děkanát) katolické diecéze Mymensing, zastupující kněží z 16 farností.
Ti, kteří nejvíce potřebují přikrývky:
*Rodiny, které nejvíc trpěly v důsledku chladného počasí v roce 2017.
*Rodiny, které byly v nouzi více než ostatní.
*Početné rodiny, ale pouze s jedním živitelem.
*Přednost měli: vdovy, postižení, rodiny samoživitelek, lidé pracující přes den, nemocní upoutaní na lůžko, starci a děti.

Pozitivní dosah projektu: *Více než 1500 rodin bylo možné zachránit před zimou.

*Děti a staří lidé byli uchráněni od nemocí způsobených chladem.

*V každé farnosti bylo 85 % nemocných uchráněno před zimou.

Problémy, kterým se čelilo:

*Cesty, po nichž se pokrývky převážely do vzdálenějších míst farností, nebyly vhodné pro auta.

*Náklady na převoz jsou velice vysoké kvůli nízké kvalitě silnic a vzdálenosti od Mymensingu.

Účast a spolupráce příjemců:

*Kněží a členové farní rady spolupracovali na určení vhodných příjemců.

*Příjemci byli velmi šťastní a spokojení.

*Byli jedni z těch, kteří dobrovolně rozdávali pokrývky.

Závěr:

Z důvodu obtíží při dopravě pokrývek do vzdálených oblastí, někteří příjemci nabídli svoji pomoc a roznášeli pokrývky tam, kam se auta nedostala. Tito dobrovolníci pak pokrývky rozdávali určeným příjemcům.

Příjemci velice ocenili vaši snahu a nyní vyjadřují svou vděčnost Vám a všem spolupracovníkům.

Bůh vám žehnej.

Ponen Paul Kubi, biskup diecéze Mymensing a P. Torun Bonowary, diecéze Mymensing

Po záplavách se biskup Ponen Kubi  obrátil do České republiky s žádostí o pomoc a díky spolupráci Papežských misijních děl a krizového fondu Tříkrálové sbírky Diecézní charity Hradec Králové se podařilo velmi rychle zajistit 300 tisíc korun na nákup teplých přikrývek. Jak uvedl ředitel Diecézní charity Hradec Králové RNDr. Jiří Stejskal, důležitá byla rychlost pomoci, díky níž se povedlo pomoci již tak strádajícím lidem. 

Misijní den 2017 v Chocni

Římskokatolická farnost v Chocni společně s Papežskými misijními díly uspořádaly v sobotu 23. září Misijní den 2017. Na oblíbenou každoroční akci se sjeli nejen děti a dospělí z diecéze královéhradecké, ale také z diecéze českobudějovické, ostravsko-opavské a arcidiecéze Olomouc. Své zástupce zde měla Misijní klubka, která pracují v Papežském misijním díle dětí např. v Chocni, Dolní Dobrouči, Slatině nad Zdobnicí, Letohradu, Ústí nad Orlicí, Českých Budějovicích, Hluku, Zábřehu, Luži, Baníně, Písečné, Šedivci, Vamberku, Proseče, Rtyni v Podkrkonoší, Nekoře ad. 

Misijní den zahájil v kostele sv. Františka Serafínského za choceňskou farnost P. Bogdan Ganczarski a Martina Krsková, a za PMD diecézní ředitelka Bronislava Halbrštátová, která celým dnem provázela také jako moderátorka.

Po úvodní písničce následovalo promítání nového misijního filmu Barevný Bangladéš a vyprávění vedoucího zpravodajství Radia Proglas Filipa Breindla a národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta o misiích v Bangladéši. Do této země se na začátku srpna loňského roku vydala výprava z české Národní kanceláře Papežských misijních děl, které se oba účastnili. Cílem bylo navštívit diecézi v Mymensinghu a zúčastnit se otevření nové školy v jedné z vesnic oblasti – Katabari. Vybudování moderního zázemí pro sto dvacet dětí a jejich učitele bylo výsledkem jednoho z projektů Papežských misijních děl v oblasti. Děti i dospělí měli mnoho otázek, na které dostávali od našich hostů zajímavé odpovědi.

Překvapením pro přítomné byla návštěva papeže Františka, tedy loutka, která ho představovala se vzkazem pro všechny misionáře, aby své nasazení pro misie dělali “z celého srdce!” Moderátorkou tohoto vystoupení byla Kateřina Rýznarová a s Tomášem Velzlem naučili děti uvítací píseň “Vše, co dělám, dělám s Ním!”. Nechyběl ani papamobil vybavený skoro jako opravdový z dílny Martina Rýznara. Po této návštěvě mohli všichni ochutnat skvělé občerstvení a oběd, za což patří všem choceňským hospodyňkám velký dík.

Program Misijního dne poznamenalo nepříznivé počasí, kvůli kterému museli pořadatelé řadu aktivit přesouvat do náhradních vnitřních prostor. Mezi nimi byly hry dětí v misiích, díky kterým se mohl každý dostat např. na Filipíny nebo Zambie, tedy zemí, kam díky českým dárcům Papežská misijní díla posílají peníze a zjistit, jak se dokážou bavit chudé děti bez drahých hraček. Nejen malí si mohli ve výtvarných dílnách namalovat misijní kříž, vyrobit praktickou tašku nebo čelenku, kterou se zdobí v afrických zemích a pobavit se vystoupením divadélka S radostí Tomáše Velzla. Vytrvalý déšť neodradil nadšence a milovníky fotbalu od turnaje o putovní misijní pohár, zájem byl opravdu veliký a celou hru provázelo i spoustu legrace. 

Vyvrcholením celého setkání byla slavná mše svatá v krásně misijně vyzdobeném kostele sv. Františka Serafínského s obřadem přijetí nových členů do Papežského misijního díla dětí. Celebroval ji královéhradecký pomocný biskup Mons. Josef Kajnek, spolu s ním byli u oltáře P. Bogdan Ganczarski, děkan z Ústí nad Orlicí P. Vladislav Brokeš a jáhen Leoš Halbrštát.  O hudební doprovod se postarala schola Missio z Letohradu a okolí. Malí misionáři slíbili, že budou s odvahou a radostí svým životem hlásat evangelium a každý den v modlitbě prosit za chudé děti v misiích. Slavnostní slib zakončila Hymna Papežského misijního díla dětí “Pošli mě, půjdu já”.

Po celou dobu setkání probíhal v kostele Misijní jarmark společně s nabídkou misijních materiálů, mezi nimiž byl i nový Misijní kalendář 2018 a také nová kniha o patronce misií sv. Terezii z Lisieux pro děti “Terezka”.

Celý den naplňovala radost, kterou se mají podle papeže Františka všichni misionáři vyznačovat. Děti i dospělí zde našli spoustu inspirace a povzbuzení pro misijní činnost ve svých farnostech, kterou mohou využít i při oslavě Světového dne misií (Misijní neděle) 22. 10. 2017. Malí i velcí misionáři papežských misií se rozešli s požehnáním a novým odhodláním dále z celého srdce zapalovat druhé pro Boha a pro misie! 🙂 

Celá fotogalerie: https://photos.app.goo.gl/MghMuQtYbXMx0ekX2, autor fotografií Martin J. Rýznar

 

Záplavy v Bangladéši

Na začátku srpna loňského roku se do Bangladéše vydala výprava z české Národní kanceláře Papežských misijních děl. Cílem bylo navštívit diecézi v Mymensinghu a zúčastnit se otevření nové školy v jedné z vesnic oblasti – Katabari. Vybudování moderního zázemí pro sto dvacet dětí a jejich učitele bylo výsledkem jednoho z projektů Papežských misijních děl v oblasti. 

Se znepokojením jsme přijali zprávy o velkých záplavách, které tuto oblast v těchto dnech postihly. Zůstáváme v kontaktu s otcem biskupem, od kterého Vám přinášíme jeho poslední dopis:

 

Milí Leoši a přátelé,
srdečně vás zdravím z katolické diecéze Mymensingh v Bangladéši!

Ano, máš pravdu! Od března u nás bez přestávky prší. Severovýchodní část naší diecéze je od samého začátku deštivého období opravdu těžce postižena. Lidé, kteří tam žijí, kvůli bleskové povodni vůbec nemohli sklízet úrodu na rýžových polích. Navíc plechové střechy jejich domů zcela poškodilo krupobití. Sice zaseli podruhé, ale jejich pole se opět ocitla úplně pod vodou. Tito lidé jsou dnes naprosto zoufalí. Domy ve čtyřech vesnicích mají potrhané a děravé střechy, jedná se o vesnice Bangalvita, Kaitakona, Shreepur a Ramnathpur. V poslední době se přidaly ještě farnosti Baluchora, Ranikhong a Bhalukapara, ale také nově vzniklá farnost Dhairpara, Biroidakuni a Mariamnagar jsou zasaženy obrovským množstvím dešťové vody, ale také vodou, která do Bangladéše míří z Indie.

Sám jsem situací otřesen a nevím, jak je utěšit a povzbudit. Škody jsou rozsáhlé a nebude možné se z nich vzpamatovat během krátké doby. Jsou zničené i všechny cesty. Charita Bangladéš sice od začátku těchto těžkých časů distribuuje nějaké suché potraviny, ale bohužel jich není tolik, kolik by bylo potřeba pro ty, kdo jsou ve velké nouzi. Kromě toho k nám ještě z Indie přicházejí divocí sloni, kteří také ničí úrodu a domy, a dokonce mají na svědomí lidské životy.

Velmi si vážím toho, že se zajímáte o naši situaci a ocením, pokud byste naše chudé mohli nějak podpořit….

Také se za vás modlíme. Bůh vám žehnej.

Biskup Ponen Paul Kubi CSC

7. Projektový den v SOŠS-EA Náchod

Náchodští studenti připravili akce na podporu bangladéšských dětí

Posedmé uspořádala Střední škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie ve východočeském Náchodě projektový den se zaměřením na pomoc potřebným lidem v některé z chudých zemí světa. Ve spolupráci s Papežskými misijními díly v ČR a Diakonií Českobratrské církve evangelické připravili studenti a pedagogové program, který poukázal na rozvojovou podporu Bangladéše.

„Tento projektový den slouží především k tomu, aby studenti získali lepší představu o tom, jaká je situace v některých oblastech světa a jak lze pomáhat. Tato forma je pro ně přístupnější a víc je zapojí než samotné vyučování,“ řekl Proglasu ředitel náchodské školy David Hanuš. Součástí projektového dne je benefiční výstava v městské knihovně – jedná se o fotografie z činnosti Papežských misijních děl včetně podpory výstavby školy v bangladéšské vesnici Kata Bari. „Těší nás, že se vždycky mezi studenty najdou ti, kteří tuto akci pomyslně táhnou a berou za svou. Myslím, že obecně naši studenti dobře slyší na téma pomoci,“ míní pedagožka školy Ruth Stryhalová, která s dalšími kolegyněmi projektové dny s tímto zaměřením iniciovala. Program se v minulosti věnoval dalším zemím, kde s pomocí dárců z České republiky pomáhají Papežská misijní díla, například Ugandě, Srí Lance nebo Zambii. Letošní cílový stát Bangladéš připomněly například bengálské tance, kterou při závěrečném vystoupení ve školní tělocvičně předvedly studentky. Přispět bylo možné také zakoupením připraveného jídla. „Tato forma se mi líbí. Vést studenty ke vnímavosti vůči potřebným lidem patří podle mě k úkolům církevní školy, zvláště s tímto zaměřením,“ poznamenal Marek Bárta, náchodský farář Českobratrské církve evangelické a kaplan školy, který při zakončení programu se studenty zazpíval hymnu Papežských misijních děl dětí Pošli mě, půjdu já.

Filip Breindl, Radio Proglas, spolupracovník PMD

Missio magazín – duben 2017

O své životní cestě, o hledání Boží vůle a o misiích v Česku nám přijde povyprávět misionář z Konga, toho času kaplan v Kolíně, P. Georges Makonzo Mondo SVD. Sledujte Missio interview.
Navštívíme řadu aktivit Papežského misijního díla dětí u nás i další dobročinné akce na podporu zahraničních misií.
Podíváme se, jak v Bangladéši léčí hadí uštknutí a na pašijové představení mladých na Srí Lance.
Pořadem provází Kateřina Rýznarová.
 
Nenechte si ujít Missio magazín, premiéru má 11. dubna ve 20 hodin na Televizi Noe.
 
Úterý 11. 4. 20:00  PREMIÉRA
Sobota 15.  4. 16:20
Neděle 16. 4. 07:05
Pondělí 17. 4. 06:15
Středa 19. 4. 13:05  
Čtvrtek 27. 4. 8:00
Pátek 5. 5. 16:20
 
 
Přejeme Vám příjemné chvíle s dubnovým Missio magazínem!
 
 

Missio magazín – březen 2017

Hostem Missio interview bude ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Společně probereme možnosti spolupráce v zahraničí i u nás a budeme se bavit o dobrovolnictví.
Dobrovolnickou činnost Papežského misijního díla dětí představí reportáže z pestrých aktivit Misijních klubek. Přečteme také došlou korespondenci ze Sýrie.
Dokumentární film Poklady misií nás zavede mezi seminaristy do Malawi, Ugandy, Bangladéše i naší země. Snímek představí činnost Papežského misijního díla svatého Petra Apoštola.
Pořadem provází Kateřina Rýznarová.
 
Sledujte nový Missio magazín v premiéře od 14. března na Televizi Noe.
Úterý      14.3. 20:00  PREMIÉRA
Pátek     17.3. 16:50
Sobota   18.3. 16:55
Neděle   19.3. 22:05
Pondělí  20.3. 08:40
Úterý      28.3. 12:45
Přejeme Vám příjemné chvíle s březnovým Missio magazínem!
 

Misijní Ples pro Tebe v Ústí nad Orlicí

Čtvrtý ročník plesu zboural několik rekordů!

Štědrou ruku měly více jak tři stovky návštěvníků čtvrtého Plesu pro Tebe, jehož pořadatelem byla 26. listopadu 2016 Římskokatolická farnost v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Papežskými misijními díly. Čtvrtý ročník charitativní akce podpořilo také Město Ústí nad Orlicí a jeho příspěvková organizace Klubcentrum.

Sázka na větší sál se vyplatila

Nápad pomoci vybraným charitativním projektům se zrodil u mladých členů farnosti a přibližně třicet z nich zajišťovalo v pořadí čtvrtý ples, který stejně jako loni hostil Kulturní dům v Ústí nad Orlicí. První dva ročníky v nedalekých Říčkách v Orlickém podhůří hodnotili pořadatelé jako vydařené, ovšem sázka na větší sál se jim jednoznačně vyplatila. Také díky masivnější propagaci se podařilo návštěvnost z loňska ještě navýšit. „Prodali jsme 265 lístků, když tomu přičteme pořadatele a vystupující Black Band, dostaneme se k číslu vyššímu než 300. A to je každopádně úspěch,“ hodnotila za pořadatelský tým Dominika Javůrková.

Papežská misijní díla zastupoval na sobotním plesu jejich národní ředitel Leoš Halbrštát, kromě něj pozdravila přítomné také diecézní ředitelka stejné organizace Bronislava Halbrštátová, děkan zdejší farnosti Ladislav Brokeš, senátor Petr Šilar a místostarosta Ústí nad Orlicí Michal Kokula. Prvně jmenovaný, který se zúčastnil slavnostního otevření školy pro bangladéšské děti v Kata Bari postavené z příspěvků od českých dárců, v rámci své přednášky představil návštěvníkům dobročinné aktivity, které letošní Ples pro tebe podpoří. „Papežská misijní díla mají rozjeté projekty v mnoha zemích, ale pro každý rok je vybraná jedna z nich jako hlavní, pro rok 2016 je to právě Bangladéš,“ vysvětlila Dominika Javůrková.

Black Band tradičně, aukce poprvé

Ples pro Tebe v některých ohledech neměnil „zaběhnuté pořádky“ – stejně jako v předešlých letech se představil návštěvníkům swingový orchestr Black Band z místní Základní umělecké školy Jaroslava Kociana pod vedením Lindy Gregarové a druhou polovinu večera hrála k tanci a poslechu skupina Tiger Swing. Nechybělo předtančení v režii místní mládeže, bohatá tombola či fotokoutek. Vůbec premiérově se ovšem konala aukce vybraných darů, které věnovali někteří ze sponzorů – malíř Jan Diviš, fotograf Petr Wagenknecht, duchovní Zbigniew Czendlik či Zdeněk Velebný, majitel úspěšné firmy podnikající v oblasti vyšívání. Dražba nakonec vynesla částku přesahující 6 tisíc korun a ředitel Klubcentra Karel Pokorný, který aukci vedl, si její výsledek pochvaloval. „Potěšila mě vstřícnost dárců, které jsme oslovili. Myšlenku dobročinné aukce nadšeně podpořili a díky nim jsme mohli poprvé program plesu rozšířit o jakýsi další rozměr. Dražba se vydařila a přinesla nemalý obnos pro dobrou věc. Ukázalo se, že do budoucna může tato nová aktivita přivést potencionální mecenáše. Osobně jsem si licitování po letech užil a věřím, že se nenudili ani návštěvníci plesu. Hluboce se skláním před nadšením a nasazením mládežníků z farnosti, kteří tento výjimečný ples již počtvrté připravili,“ hodnotil po skončení plesu.

Spokojeni mohou být také všichni pořadatelé Plesu pro Tebe, jehož výtěžek poputuje do Bangladéše. Výsledná částka atakovala šedesátitisícovou hranici, činila přesně 59 135 korun a překonala výrazně předchozí ročníky. Podle Dominiky Javůrkové je takový výsledek nejlepším impulzem pro Ples pro Tebe s pořadovým číslem 5. „Pevně věříme, že se bude konat, takže za rok výtěžek poputuje opět do té země, která bude vybraná jako hlavní cílová země Papežských misijních děl,“ dodala ještě.

Mgr. Jan Pokorný

_dsc0265

_dsc0254

_dsc0246 _dsc0242 _dsc0255 _dsc0257 _dsc0261 _dsc0267 _dsc0268 _dsc0273 _dsc0277 _dsc0279 _dsc0285 _dsc0287 _dsc0288 _dsc0292 _dsc0290 _dsc0294 _dsc0298 _dsc0305

Nástěnný kalendář BANGLADÉŠ 2017

Připravili jsme pro Vás velký nástěnný kalendář pro rok 2017. Obsahuje 12 krásných barevných fotografií, které Vás provedou celým následujícím rokem. Snímky byly pořízeny v diecézi Mymensing během misijní cesty do Bangladéše. Darem za tento kalendář podpoříte projekty Papežských misijních děl v této oblasti. Objednat si ho můžete zde.

Ať se Vám náš nový misijní materiál líbí!

banglades-2017-web-prvni-strana-nastenny-kalendarkalendar-na-web_stranka_06 kalendar-na-web_stranka_09 kalendar-na-web_stranka_10 kalendar-na-web_stranka_12