výstavba a rekonstrukce kostelů, klášterů, nemocnic, podpora katechistů, médií, formace...
adresná pomoc opuštěným, nemocným či ohroženým dětem, výstavba a podpora škol...
spolufinancování studia více než tisícovky bohoslovců v několika afrických zemích
podpora kněží v misijních oblastech skrze příspěvky za odsloužené mešní úmysly