Zpracování a ochrana osobních údajů

Údaje získané při návštěvě webových stránek

Když navštívíte stránky www.missio.cz nebo www.misijnidila.cz, můžeme o Vás získávat několik údajů skrze identifikaci prohlížeče. Na základě nich můžeme zjišťovat, jaké stránky na misijních webech navštívíte, zda je navštěvujete opakovaně, co na nich vyhledáváte, z které jste země a regionu, případně na jakou adresu zamíříte po opuštění misijních webů. U zjišťování statistických údajů nevyužíváme žádné personalizace nebo profilování, IP adresy anonymizujeme. Pomocí této nejednoznačné identifikace zjišťujeme návštěvnost stránek a využíváme toho pro jejich zkvalitnění v budoucnu.

Naše stránky pro běžné prohlížení nevyžadují (a nenastavují) jiné, než technicky nutné soubory cookies. Pokud jste uživatel redakčního systému, systém o Vás ukládá několik málo informací do souborů cookies. Nastavení ukládání cookies naleznete ve svém prohlížeči a můžete je pro tyto stránky odmítnout.

Při vyplňování většiny formulářů ukládáme na Váš počítač zadávané údaje, a to pro případ chyby (výpadku proudu, opuštění formuláře, neodeslání) a potřeby stejný formulář znovu vyplnit. Tyto údaje nicméně prohlížeč automaticky smaže při svém zavření, ukládají se tedy jen na velmi krátkou dobu a pro větší uživatelský komfort.

Členská přihláška a formuláře na webu

Osobní údaje, které nám poskytnete při odeslání přihlášky případně při odeslání dalších formulářů s osobními údaji zde na webu, jsou dále zpracovávány pracovníky Národní kanceláře v souladu se zákonem 110/2019 Sb. a evropským nařízením GDPR a slouží jako zdroj pro databázi členů PMD. Pomocí těchto údajů a databáze identifikujeme dárce, zasíláme členům Misijní magazín, zasíláme potvrzení o přijatých darech, případně členy kontaktujeme v případě důležitých změn. Vaše údaje zpracovávají Papežská misijní díla v ČR a neposkytují je třetím stranám nebo do zahraničí mimo dále uvedenou výjimku. Některé údaje v omezeném rozsahu mohou být výjimečně poskytnuty třetí straně, která pro PMD zajišťuje některou službu pro členy (v tuto chvíli distribuce Misijních zpravodajů – poskytuje se jméno a adresa) nebo je provozovatelem internetové sociální sítě (Facebook – fotografie a zpravodajství z misijních aktivit, které nám pro tento účel poskytnete).

Se zpracováním osobních údajů a s možností poskytnout údaje v omezeném rozsahu třetí osobě (dle pravidla uvedeného výše) souhlasíte zatržením příslušného políčka v on-line přihlášce nebo odesláním papírové přihlášky se svým podpisem. Tento souhlas nám udělujete po dobu členství v některé z misijních aktivit a dále v omezeném rozsahu po dobu 3 let od ukončení členství (pro statistické účely a optimalizaci činnosti Národní kanceláře).

Využití kontaktních údajů (adresa, e-mail, telefon):
 • členům zasíláme dvakrát ročně Misijní zpravodaj, dle vyjádření v přihlášce nebo na vyžádání také potvrzení o přijatých darech
 • členům nezasíláme žádné nevyžádané materiály, zprávy nebo nabídky
 • členy informujeme o důležitých aktivitách s celostátní působností podle typu členství
 • členy kontaktujeme v případě důležitých změn v PMD
 • telefonické spojení využíváme, pokud jste v přihlášce neuvedli e-mail nebo v případě nutnosti ověření údajů (např. zaslaných darů)

Další zpracování osobních údajů

Mimo v přihlášce uvedené osobní údaje můžeme zpracovávat další údaje, které nám poskytnete při:

 • účasti na některé misijní akci, jejíž součástí je registrace účastníků
 • zasílání finančních darů
 • objednávce misijních materiálů
 • při e-mailové nebo písemné korespondenci
 • prostřednictvím odeslání formulářů zde na webu (u každého je informace, zda se s údaji dále pracuje a jak)
 • fotografie pořízené oficiálním fotografem na akcích PMD (mohou Vás jasně identifikovat)
 • fotografie z misijních aktivit, které nám poskytnete

Práva v souvislosti se zpracovávanými údaji

Kdykoli můžete požádat o sdělení, zda  a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, a poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů. V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat.

Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů Papežskými misijními díly můžete kdykoliv odvolat písemným prohlášením adresovaným Národní kanceláři nebo zasláním e-mailu s následným telefonickým ověřením žádosti.

V případě, že odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a jste členy PMD, nebudeme Vás moci nadále vést v databázi členů a členství Vám bude ukončeno.

Můžete PMD také požádat o výmaz jen části osobních údajů, pokud máte pocit, že již není důvod, abychom je dále zpracovávali. V případě, že požádáte o výmaz údajů, které nejsou nezbytně nutné pro vedení v databázi členů nebo pro splnění zákonných povinností (např. výmaz fotografií) budou tyto v nejbližší možné době odstraněny.