Dopis z misií – Bangladéš

Milý Leoši a přátelé v Papežských misijních dílech,
srdečně vás zdravím z katolické diecéze Mymensing v Bangladéši!
Děkuji za rychlou pomoc, kterou jste nám poskytli po záplavách, které nás postihly.
Přikládám rozepsáný projekt, jak jsme s pomocí hospodařili.
Kategorie příjemců:
Příjemci projektu byli vybráni kolegiem kněží (vikariát/děkanát) katolické diecéze Mymensing, zastupující kněží z 16 farností.
Ti, kteří nejvíce potřebují přikrývky:
*Rodiny, které nejvíc trpěly v důsledku chladného počasí v roce 2017.
*Rodiny, které byly v nouzi více než ostatní.
*Početné rodiny, ale pouze s jedním živitelem.
*Přednost měli: vdovy, postižení, rodiny samoživitelek, lidé pracující přes den, nemocní upoutaní na lůžko, starci a děti.

Pozitivní dosah projektu: *Více než 1500 rodin bylo možné zachránit před zimou.

*Děti a staří lidé byli uchráněni od nemocí způsobených chladem.

*V každé farnosti bylo 85 % nemocných uchráněno před zimou.

Problémy, kterým se čelilo:

*Cesty, po nichž se pokrývky převážely do vzdálenějších míst farností, nebyly vhodné pro auta.

*Náklady na převoz jsou velice vysoké kvůli nízké kvalitě silnic a vzdálenosti od Mymensingu.

Účast a spolupráce příjemců:

*Kněží a členové farní rady spolupracovali na určení vhodných příjemců.

*Příjemci byli velmi šťastní a spokojení.

*Byli jedni z těch, kteří dobrovolně rozdávali pokrývky.

Závěr:

Z důvodu obtíží při dopravě pokrývek do vzdálených oblastí, někteří příjemci nabídli svoji pomoc a roznášeli pokrývky tam, kam se auta nedostala. Tito dobrovolníci pak pokrývky rozdávali určeným příjemcům.

Příjemci velice ocenili vaši snahu a nyní vyjadřují svou vděčnost Vám a všem spolupracovníkům.

Bůh vám žehnej.

Ponen Paul Kubi, biskup diecéze Mymensing a P. Torun Bonowary, diecéze Mymensing

Po záplavách se biskup Ponen Kubi  obrátil do České republiky s žádostí o pomoc a díky spolupráci Papežských misijních děl a krizového fondu Tříkrálové sbírky Diecézní charity Hradec Králové se podařilo velmi rychle zajistit 300 tisíc korun na nákup teplých přikrývek. Jak uvedl ředitel Diecézní charity Hradec Králové RNDr. Jiří Stejskal, důležitá byla rychlost pomoci, díky níž se povedlo pomoci již tak strádajícím lidem.