7. Projektový den v SOŠS-EA Náchod

Náchodští studenti připravili akce na podporu bangladéšských dětí

Posedmé uspořádala Střední škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie ve východočeském Náchodě projektový den se zaměřením na pomoc potřebným lidem v některé z chudých zemí světa. Ve spolupráci s Papežskými misijními díly v ČR a Diakonií Českobratrské církve evangelické připravili studenti a pedagogové program, který poukázal na rozvojovou podporu Bangladéše.

„Tento projektový den slouží především k tomu, aby studenti získali lepší představu o tom, jaká je situace v některých oblastech světa a jak lze pomáhat. Tato forma je pro ně přístupnější a víc je zapojí než samotné vyučování,“ řekl Proglasu ředitel náchodské školy David Hanuš. Součástí projektového dne je benefiční výstava v městské knihovně – jedná se o fotografie z činnosti Papežských misijních děl včetně podpory výstavby školy v bangladéšské vesnici Kata Bari. „Těší nás, že se vždycky mezi studenty najdou ti, kteří tuto akci pomyslně táhnou a berou za svou. Myslím, že obecně naši studenti dobře slyší na téma pomoci,“ míní pedagožka školy Ruth Stryhalová, která s dalšími kolegyněmi projektové dny s tímto zaměřením iniciovala. Program se v minulosti věnoval dalším zemím, kde s pomocí dárců z České republiky pomáhají Papežská misijní díla, například Ugandě, Srí Lance nebo Zambii. Letošní cílový stát Bangladéš připomněly například bengálské tance, kterou při závěrečném vystoupení ve školní tělocvičně předvedly studentky. Přispět bylo možné také zakoupením připraveného jídla. „Tato forma se mi líbí. Vést studenty ke vnímavosti vůči potřebným lidem patří podle mě k úkolům církevní školy, zvláště s tímto zaměřením,“ poznamenal Marek Bárta, náchodský farář Českobratrské církve evangelické a kaplan školy, který při zakončení programu se studenty zazpíval hymnu Papežských misijních děl dětí Pošli mě, půjdu já.

Filip Breindl, Radio Proglas, spolupracovník PMD