Církev v Bangladéši otevře školu postavenou díky českým dárcům

Do Bangladéše se ve středu 3. srpna vydala výprava organizovaná národní kanceláří Papežských misijních děl v Česku. Ve 150miliónové převážně muslimské zemi v jižní Asii stráví týden na pozvání biskupa z Mymensinghu Paula Ponena Kubiho. Čeští návštěvníci navštíví několik farností převážně v oblastech u hranic s Indií obývaných kmenem Garo a zúčastní se slavnostního otevření školy v Katabari.
„Chceme natočit hezký dokument o tom, jak se to povedlo, jakým způsobem žijí lidé kolem této školy a děti, které ji budou navštěvovat. Samozřejmě chceme také navázat hezké přátelství s lidmi v tom kraji a s panem biskupem, který bude naším hostitelem,“ popsal úkoly cesty národní ředitel PMD Leoš Halbrštát, s nímž do jižní Asie odjíždí kameraman Jan Štindl a redaktor Proglasu Filip Breindl.

Postavení školy v Katabari financovali čeští dárci. Přes půl miliónu korun shromáždila na svých benefičních akcích bývalá vicemiss Eva Čerešňáková, která se pomoci Bangladéši ve spojení s Papežskými misijními díly věnuje dlouhodobě a tuto zemi v minulosti navštívila: „To bylo v roce 2009, kdy jsem řešila, kam své charitativní aktivity nasměruji a co budu dělat. Abych mohla o tom mluvit a získávat sponzory, potřebovala jsem se seznámit se situací na místě. Spojila jsem se proto s tehdejším ředitelem PMD (P. Jiřím Šlégrem), přes něj jsem získala kontakt do Bangladéše a s nimi jsem cestu sama zorganizovala. Vyšlo to tak, že v září toho roku byl pan biskup z Bangladéše v Evropě a podařilo se zařídit jeho návštěvu na jednom z benefičních večerů,“ popsala Eva Čerešňáková, která i přes lehké zdravotní potíže způsobené očkováním putuje do Bangladéše společně s českou skupinou. „Věřím, že se podaří připravit další materiály pro to, abychom lidem v Česku zprostředkovali, co se z těch peněz realizuje a jak to pomáhá,“ řekla před odjezdem.

„Cestovatelé, kteří v Bangladéši byli, říkají, že je nejvíc obohatilo setkání s lidmi, kteří jsou prý nejusměvavější a nejveselejší z toho, co zažili. Těším se na to a rád bych to přenesl do výstupů z nahrávání,“ představil své záměry kameraman výpravy Jan Štindl, který před třemi roky doprovázel podobnou expedici PMD do Ugandy. Zpracovával také záběry televize Noe z africké cesty v roce 2009 do dokumentu Jedna Zambie, jeden národ.

Filip Breindl