Vánoční přání od biskupa z Bangladéše

Drazí přátelé,
srdečně vás všechny zdravím.
Chci upřímně vyjádřit své díky a vděčnost vám všem, kteří jste mi byli během celého roku 2012 důležitou oporou, inspirací, povzbuzením a posilou. Díky vaší šlechetné pomoci jsem vše zvládal hladce, včas a bez větších obtíží a problémů.
Přeji vám veselé Vánoce a šťastný nový rok 2013. Ať dobrý Pán žehná vám všem.
Váš bratr v Kristu
Rev. Ponen Paul Kubi CSC