Dopis z koleje St. Mary – Bangladéš

Posílám pozdravy od Sester, SMRA a studentek z dívčí koleje St. Mary. Chtěla bych vám poděkovat s obrovskou radostí a vděčností za vaši laskavou pomoc pro dívčí kolej St. Mary ve městě Toomiliah v arcidiecézi Dháka, kterou schválilo Papežské misijní dílo dětí na svém Generálním shromáždění v květnu 2012. Tato výjimečná podpora umožňuje našim studentkám pokračovat ve studiu, což je jedna z cest, jak mohou dívky získat jasnou budoucnost v kultuře, které dominují muži. Kolej je místem, kde se jim dostává duchovní, duševní i fyzické péče a také odborného vzdělání, aby mohly být soběstačné a vést ukázněný život. My, sestry SMRA a naše studentky pamatujeme na vás a na všechny děti v našich modlitbách. Pro vaši informaci vám s tímto dopisem posílám zprávu o jejich činnostech a několik fotografií našich dívek.
Ještě jednou vám mnohokrát děkuji. Nechť nám Pán Ježíš a Blahoslavená Panna Maria žehnají, abychom mohli konat svou službu pro slávu Boží.

S přáním nejlepšího zdraví
sestra Mary Bani, SMRA
ředitelka koleje