Příspěvky se štítkem Misijní pouť

Missio magazín – červen 2018

V červnovém Missio magazínu se ohlédneme za uplynulým školním rokem a připomeneme si nejlepší rozhovory a reportáže, které jsme vám přinesli. Věnovat se budeme také aktualitám ze světa misií a přineseme reportáž z Misijní pouti, která se letos uskutečnila v Třebíči.

Nenechte si ujít červnový Missio magazín. Premiéru pořadu zachytíte v úterý 19. června ve 21.30 hodin na Televizi Noe.

Termíny vysílání:

Úterý    19. 6.  21:30
Pátek    22. 6.  16:50
Sobota  23. 6.  15:00
Neděle  24. 6.  22:30
Pondělí  25. 6.  7:25
Sobota     7. 7. 23:40
 
Missio magazín bude on-line ve videoarchivu TV Noe po odvysílání premiéry.
 
Přejeme Vám příjemné chvíle s červnovým Missio magazínem!
 

Misijní pouť 2018 v Třebíči

Poslední květnovou sobotu se v Třebíči konala Misijní pouť 2018. Farnost Přibyslavice a Třebíč ve spolupráci s Papežskými misijní díly v České republice připravily na tento den pestrý a bohatý program nejen pro malé i velké misionáře.

V bazilice sv. Prokopa přivítal na začátku bohoslužby P. Jakub Holík všechny přítomné a celebranta poutní mše svaté, kterým byl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Otec biskup ve své homilii povzbudil všechny k větší radosti, kterou se má vyznačovat křesťan – misionář a v odpoledním programu poděkoval dospělým za vedení Misijních klubek.

Během slavnostního obřadu přijal nové členy Papežského misijního díla dětí národní ředitel Papežských misijních děl jáhen Leoš Halbrštát. Malí misionáři se zavázali ke každodenní modlitbě za misie a aktivní pomoci dětem v misiích podle hesla “Děti pomáhají dětem”. Pouti se zúčastnily i diecézní ředitelky papežských misií z diecézí Brno a Hradec Králové.

Po obědě čekala poutníky přednáška z misijní cesty do Tanzanie, při které národní ředitel PMD Leoš Halbrštát promítal fotografie z míst, kam v letošním roce s dárci z České republiky posíláme svou pomoc. Odpolední program nabídl na pěti stanovištích různé úkoly, na pódiu u baziliky vystoupení folklorního souboru Okřešánek, Dřevěné divadlo Jana Hrubce “O princi z knížky” a koncert zpěváka Pavla Helana. Během celého dne byly připraveny tradiční akce PMD Misijní
jarmark a Misijní koláč a přítomní mohli navštívit expozici Cesty časem, Ledovnu a Městkou věž u kostela sv. Martina.

Závěr pouti, která byla velkým povzbuzením pro všechny zúčastněné, patřil společné modlitbě a vysláním misionářů. Té se ujal P. Jacek Kruczek z Přibyslavic a P. Jakub Holík z Třebíče. Výtěžek z celého setkání poputuje na pomoc chudým dětem v misijních oblastech, kde v letošním roce přispíváme na vzdělávání, lékařskou péči pro chudé děti a výživové programy pro podvyživené děti.

Další fotografie naleznete zde 

 

Misijní pouť a Misijní den dětí v Jablunkově

Poslední květnovou sobotu se v Jablunkově konala Misijní pouť spojená s oslavou Misijního dne dětí. Římskokatolická farnost Jablunkov z ostravsko-opavské diecéze za podpory Papežských misijních děl připravila na tento den program, jehož mottem byla slova z písně “Tou cestou, tím směrem prý bych se dávno měl dát.” Pro zájemce z Misijních klubek byla možnost začít program už o den dříve s nabídkou společné večeře a programu. V sobotu začala pouť ve farním kostele Božího Těla slavením mše svaté, jejímž hlavním celebrantem byl biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal. Spolu s ním byli u oltáře P. Janusz Kiwak, O. Jan Bosko, další kněží a jáhni Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl, a diecézní ředitel PMD v ostravsko-opavské diecézi Antonín Glogar. O programu pouti informovala organizátorka z farnosti Lucie Szotkowská, která se s dětmi z jablunkovského Misijního klubka postarala o hudební doprovod k bohoslužbě.
Pouti se zúčastnily také diecézní ředitelky papežských misií z diecézí Brno a Hradec Králové. V kostele připravila Papežská misijní díla misijní materiály a Misijní jarmark s výrobky dětí z Papežského misijního díla dětí, skrze který mohli přítomní podpořit projekty PMD. Po mši sv. pokračoval program pouti v areálu kláštera sester Alžbětinek. Po výborném obědě bylo připraveno promítání nového dokumentárního filmu PMD Barevný Bangladéš. O svých zážitcích z misijní cesty do Bangladéše, ze slavnostního otvírání školy pro bangladéšské děti vybudované z darů od českých dárců a o projektech v této chudé zemi vyprávěl národní ředitel PMD Leoš Halbrštát. V odpoledních hodinách byly pro děti připraveny soutěže a hry, dospělí měli možnost pohovořit s národním ředitelem o misijní výchově dětí, jednotlivých projektech a pomoci PMD ve světě i u nás. Na seznamu, kde v letošním roce Papežská misijní díla pomáhají potřebným, je těchto 11 zemí světa: Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Uganda, Zambie, Keňa, Guyana, Papua-Nová Guinea, Sýrie, Nigérie a Tanzánie. Malí i velcí načerpali na Misijní pouti v Jablunkově novou sílu a povzbuzení i nápady do dalšího misijního snažení.
 
 

14. Misijní pouť a Misijní den dětí v Jablonném v Podještědí

14. května 2016 se v Jablonném v Podještědí konala 14. Misijní pouť a Misijní den dětí. Papežská misijní díla v České republice a Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí z litoměřické diecéze připravily na tento den program, jehož mottem byla slova z knihy Žalmů „Celou zemi ať naplní Boží sláva“ (Žl 72,19). V bazilice sv. Vavřince a Zdislavy přivítal na začátku bohoslužby všechny přítomné, celebranta poutní mše svaté P. Jiřího Šlégra z farnosti Vrchlabí a národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta, P. Pavel M. Mayer OP, rektor baziliky v Jablonném v Podještědí. O programu poutě informoval diecézní ředitel PMD v litoměřické diecézi Luboš Fronk. Pouti se zúčastnily i diecézní ředitelky papežských misií z diecézí Plzeň, České Budějovice a Hradec Králové Na mši sv. navázal svým zasvěceným vyprávěním o životě sv. Zdislavy otec Pavel M. Mayer a zdůraznil, že i ona byla velkou misionářkou a ukazovala svým životem, jaká má být služba Bohu a bližním. Děti si mohly prohlédnout hrob sv. Zdislavy a také dvě výstavy v ambitech kláštera, výstavu dětské tvorby na téma Svatá Zdislava, manželka a matka a výstavu Hold svaté Zdislavě, která seznamuje s celoživotním dílem sestry Česlavy Talafantové OP. Do programu poutě se aktivně zapojili členové Papežského misijního díla dětí z Misijních klubek litoměřické diecéze z farností Litoměřice, Frýdlant, Ústí nad Labem a Semily. Českobudějovické Misijní klubko pomohlo postavit symbolický MOST přes celý svět Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí. Odpolední program, ve kterém si děti mohly vybrat z různých her a výtvarných činností, byl zakončen misijním růžencem a vysláním misionářů. Po celý den byla možnost adorace za misie v kapli baziliky, společného zpívání a výměny zkušeností z misijní práce ve farnostech. Poutníci, kteří navštívili ten den hrob sv. Zdislavy, si mohli vybrat z velkého množství misijních materiálů PMD a seznámit se tak s posláním a činností Papežských misijních děl u nás i ve světě. Výtěžek z celého setkání poputuje na pomoc chudým dětem na Filipínách, kde v letošním roce přispíváme na vzdělávání, školní programy pro chudé děti, lékařskou péči a výživové programy pro podvyživené děti.

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A37 A38 A36 A39 A41

Misijní pouť 2015

Je 13. červen 2015. Krásný den. Rtuť teploměru od rána šplhá vzhůru, předpovědi počasí se předhánějí v líčení možných následků horka v podobě bouřek, lidé plánují využití už téměř předprázdninového víkendu. Někdo zamíří k nejbližšímu bazénu, někoho lákají sportovní akce, mnohé moravské vesnice se připravují na hojně navštěvované Antonínské hody, akcí a nabídek je nepřeberně.

Jedna mezi nimi je přece jen výjimečná. Ve Vranově nad Dyjí si dávají dostavení ti, jimž není lhostejná misijní činnost církve. Koná se zde 13. Celostátní misijní pouť a 10. Den dětí PMDD. Přestože zápis příchozích je ohlášen na 9. hodinu, dlouho před tím už se z nádvoří před farou ozývá lidské štěbetání. Mnozí jsou zde již od minulého dne a právě snídají. K dobré náladě přispívají i ti, jimž leží tíha následujícího dění na bedrech nejvíce: otec Marek Dunda a Bohunka Hubáčková. Nepůsobí dojmem, že by se stresovali. Vše už je připraveno podle nejlepšího vědomí a svědomí a ostatní je v rukou Božích.

Počty přítomných se zvyšují, u kostela rostou stánky Papežských misijních děl, Fatymu a BTM, o kousek dál informuje misijní výstava o historii i přítomnosti PMD. Autobus přiváží scholu z Mistřína, zatímco v kostele již ladí schola sv. Bartoloměje. Támhle se vydávají misijní pasy s mapkami kontinentů pro děti, vedle si dospělí vyzvedávají program s přednáškami. Na malém plácku se několik dětí z Hodonína přeměňuje na obyvatele Evropy, Asie, Austrálie, Oceánie a Afriky, aby při obětním průvodu připomněly, že misie jsou věcí lásky mezi lidmi celého světa. Do toho čas od času zaznívá neobvykle vtipné hlášení „místního rozhlasu“ v podání skautského hlasatele Pavla Lukeše.

Právě zve do střediska veškerého dění – do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá v 10 hodin je opravdu slavnostní. Předsedá jí sám otec biskup Vojtěch Cikrle, u oltáře jsou i všichni přítomní kněží a jáhnové, mezi nimiž nechybí národní ředitel PMD Leoš Halbrštát. V lavicích se tísní děti i dospělí z různých koutů Moravy a velké části Čech, zahlédnout můžete diecézní ředitele PMD. Promluva je zaměřena misijně ke všem skupinám osazenstva. Děti trochu nesměle přitakávají, když se k nim otec biskup obrací s otázkou, zda opravdu chtějí misijně žít a pracovat. Dospělých se neptá. Mnozí z nich už vědí, jak důležitý, ale nesnadný úkol tahle otázka skrývá.

Závěrečné požehnání dává prostor k volnému rozhodnutí: vydat se s dětmi po trase poznávání světových kontinentů nebo zůstat v příjemném chládku kostela na poutavých přednáškách P. Günthera Ecklbauera a P. Pavla Zahradníčka? Někteří si vybírají, někteří se snaží zvládnout aspoň z části oboje. K posile těla je připraveno výborné občerstvení, pro občerstvení ducha jsou k dispozici kněží k hovorům a svátosti smíření. Útulné prostředí rotundy sv. Ondřeje zve k tiché adoraci. Hodiny se točí, zvon v pravidelných intervalech oznamuje ubíhání času. Mnozí znalí věci se těší na odpolední divadlo v podání žáků cyrilometodějské základní školy v Brně. Jejich bajky baví i nutí k zamyšlení. Následná modlitba růžence je pro některé posledním bodem programu. Čas je neúprosný a domů daleko. Kdo mohl ještě zůstat, nelitoval. Taneční vystoupení bylo ojedinělé, stejně jako misijní zkušenosti otce Marka Dundy s adoptivní farností – Jeníkovem v severních Čechách.

Letošní misijní pouť je za námi. Kéž byla pro všechny milou oázou, z níž lze dlouho čerpat do našich každodenních činností a misijního úsilí pro dobro druhých lidí i celé církve. Díky všem, kteří se jakkoliv zapojili. Konto pro chudé na Sri Lanku se i díky vám rozrostlo o téměř 18 tisíc korun.

Jana Zehnalová, Diecézní ředitelka PMD pro brněnskou diecézi

 

18189013363_d5b9d28b37_hMisijni-pout-Vranov-2015-06-13Misijni-pout-Vranov-2015-06-1310736-_6130658--Misijni-pout-Vranov-2015-06-13Misijni-pout-Vranov-2015-06-13Misijni-pout-Vranov-2015-06-13DSCN962211251377_671354746330129_8912997771477143043_nMisijni-pout-Vranov-2015-06-13Misijni-pout-Vranov-2015-06-1310253802_671550259643911_2606202615607350182_n11407030_671788376286766_1596600257273833717_n11403-_6130404--Misijni-pout-Vranov-2015-06-13DSCN971518189122303_4716f7c697_z

Pozvání na 13. celostátní Misijní pouť a 10. Misijní den dětí

Misijně pracovat znamená především svědčit o Kristu svým životem v prostředí, kde žiji. A toto poslání svěřuje Pán bez výjimky každému pokřtěnému, uvádějí stránky ČBK při představování Papežských misijních děl. (http://katechet.cirkev.cz/poslani/papezska-misijni-dila) Uznávám, že naplnit do důsledku toto poslání křesťana není v běžném životě vždy jednoduché. I zde platí, že není dobře člověku samotnému. Je proto přínosné setkávat se s lidmi podobně zaměřenými, sdělovat se a přijímat, nechat se bavit, ale i poučit, obdarovat i dávat. To všechno můžete zažít na Misijní pouti spojené s Dnem dětí Papežského misijního díla dětí (PMDD). Tato už tradiční slavnost se uskuteční v sobotu 13. června 2015 v malebném prostředí jihomoravského Vranova nad Dyjí.

Organizátoři připravili bohatý program pro všechny generace od 10h.Po společné misijní bohoslužbě s otcem biskupem Vojtěchem se dospělí mohou věnovat tichému občerstvení duše při adoraci v ústraní rotundy sv. Ondřeje nebo naslouchat hodnotným přednáškám P. Günthera Eckelbauera a P. Pavla Zahradníčka, zatímco děti se mohou poučit i vyřádit při zábavném putování světovými kontinenty. Na obě skupiny se v další části programu těší pro mnohé již dobře známý dramatický kroužek základní školy sester cyrilometodějek vedený s. Editou. Diváci mohou shlédnout dvě naprosto tematicky i choreograficky odlišná vystoupení oddělená modlitbou misijního růžence. S oficiálním programem se rozloučíme asi v 16.30. I po této době však nemusíte spěchat domů. Se svými zkušenostmi o misijní práci mezi našimi spoluobčany je připraven se s vámi rozdělit P. Marek Dunda.

Budete-li se cítit nasyceni duchovním programem, můžete nahlédnout do starodávné historie původně gotické pevnosti, dnes romantického státního zámku tyčícího se nad Vranovem. Mužskou část účastníků možná bude lákat návštěva pozůstatků pohraničního opevnění ve formě vojenských bunkrů, z nichž některé jsou přístupné veřejnosti. Zamilovaní mohou v podvečer vyrazit na Vyhlídku zamilovaných, která poskytuje idylický pohled na Bohem stvořený a lidmi dotvořený kraj.

Možností, jak využít letošní 13. Celostátní misijní poutě a 10. Dne dětí ve Vranově nad Dyjí je hodně. Zvu srdečně všechny a každého z vás. Přijeďte nabrat sil a pomoci potřebným na Srí Lance, jimž bude výtěžek akce věnován.

Jana Zehnalová, diecézní ředitelka PMD pro brněnskou diecézi

Národní kancelář Papežských misijních děl

Světový misijní den dětí

V Česku připadá na 6. ledna svátek „Zjevení Páně“, svátek „Tří králů“. V tento den se žehná domům a při tom se píše nad dveře křídou písmena C+M+B nebo více známé jako K+M+B s aktuálním letopočtem. Mnozí si do počátečních písmen doplní jména tří králů: Kašpar, Melichar a Baltazar, ale zkratka písmen je z latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.

Ve světě je šestý lednový den svátkem všech dětí v misiích. Francouzský biskup Charles de Forbin Janson, zakladatel Papežského misijního díla dětí, totiž více než před 170 lety vyzval křesťanské děti, aby pomáhaly Církvi v jejím poslání evangelizace svojí modlitbou, obětí a gesty solidarity. Dnes je více než 15 milionů dětí v 112 zemích světa aktivně zapojeno do práce pro Papežské misijní dílo dětí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o papežské misie, podpořil význam tohoto misijního dne dětí i Sv. otec František, který 6. 1. 2015 v promluvě na nám. sv. Petra ve Vatikánu řekl:

„Světový misijní den dětí je svátek dětí, které prožívají dar víry a modlí se, aby Ježíšovo světlo dosahovalo ke všem dětem světa. Vybízím vychovatele, aby u maličkých pěstovali misijního ducha. Děti a mladí ať nejsou uzavření, ale otevření; ať vidí široký horizont a jejich srdce se k němu ubírá, aby se mezi nimi zrodili svědkové Boží něhy a zvěstovatelé evangelia. Obraťme se nyní k Panně Marii a prosme ji o ochranu pro všeobecnou církev, aby v celém světě šířila Kristovo evangelium, světlo všech národů. Kéž nám neustále umožňuje být na cestě a putovat pozorně, neúnavně a odvážně.“

Plné znění papežovy promluvy před modlitbou Angelus z Radia Vatikán v češtině najdete zde, k dispozici je také anglická verze a vatikánské stránky www.news.va

V České republice slavíme tento den 1. června s letošním mottem: Pojďte ke mně všichni. (Mt 11, 28). Tento den je spojen s celostátní Misijní poutí.

 

Jak tento svátek slaví v zahraničí?

Polsko

Vzpomeňte si na misie a misionáře

Letošní Světový misijní den dětí připadající na 6. ledna, se v Polsku slaví na téma: „Misionáři ve službě usmíření a pokoje“. „Chceme takto navázat na pastorační téma, které klade důraz na potřebu obrácení a smíření s Bohem a s lidmi” – upozorňuje ve speciální zprávě biskup Jerzy Mazur SVD, předseda polské Komise pro misie při Polské biskupské konferenci. Poukazuje na to, že misionáři, sloužící v Africe, Asii, Oceánii a Střední a Jižní Americe, se velmi často potýkají s lokálními konflikty, které přerůstají do masakrů, loupeží a dokonce i otevřených válek. Misionáři poskytují přístřeší a pomoc trpícím, pečují o děti, oběti válek a nenávisti. „Všechny vyzývají k odpuštění a usmíření. Nejednou riskují i svůj život, aby zůstali v solidaritě s utlačovanými a bezbrannými“ – poznamenal biskup Mazur k podpoře modliteb za misionáře. „Vyprošujme jim sílu k hlásání Krista, aby jako betlémská hvězda vedli k Němu ty, mezi nimiž slouží.“ – píše biskup Mazur.

V současné době pracuje na misích v 2065 misionářů a misionářek z Polska. Působí v 97 zemích, od horké Afriky do studené Aljašky, jsou v Jižní a Střední Americe, v Asii a dokonce i v Oceánii. Centrum misijní formace ve Varšavě, které připravuje budoucí misionáře na práci v misích, se v letošním roce chystá opustit 30 lidí: 12 diecézních kněží, 1 řeholní kněz, jeden řeholní bratr, 12 řádových sester a 4 laici.

Předseda polské biskupské Komise pro misie konstatuje, že misionáři nejenže nesou evangelium, ale plní též úlohu charitativní. Aby byli schopni pomáhat, potřebují naši finanční a materiální podporu. Proto se 6. ledna ve všech farnostech Polska koná na tento účel sbírka, během které můžete potkat koledníky v pestrém oblečení. Více informací v polštině na webu wiara.pl

Lucembursko

Světový Den Papežského misijního díla dětí budou v Lucembursku slavit 1. února.

Španělsko

Papežské misijní dílo dětí je svátek dětí, které žijí s radostí dar víry a modlí se, aby se světlo Ježíšovo dostalo ke všem dětem světa.” Tato slova papeže Františka uvidíme jako hlavní zprávu na webu Papežských misijní děl – missio Španělska, kde se bude světový Den Papežského misijního díla dětí slavit 25. ledna s mottem: Já jsem jedním z nich. Více informací naleznete zde.