Misijní pouť 2015

Je 13. červen 2015. Krásný den. Rtuť teploměru od rána šplhá vzhůru, předpovědi počasí se předhánějí v líčení možných následků horka v podobě bouřek, lidé plánují využití už téměř předprázdninového víkendu. Někdo zamíří k nejbližšímu bazénu, někoho lákají sportovní akce, mnohé moravské vesnice se připravují na hojně navštěvované Antonínské hody, akcí a nabídek je nepřeberně.

Jedna mezi nimi je přece jen výjimečná. Ve Vranově nad Dyjí si dávají dostavení ti, jimž není lhostejná misijní činnost církve. Koná se zde 13. Celostátní misijní pouť a 10. Den dětí PMDD. Přestože zápis příchozích je ohlášen na 9. hodinu, dlouho před tím už se z nádvoří před farou ozývá lidské štěbetání. Mnozí jsou zde již od minulého dne a právě snídají. K dobré náladě přispívají i ti, jimž leží tíha následujícího dění na bedrech nejvíce: otec Marek Dunda a Bohunka Hubáčková. Nepůsobí dojmem, že by se stresovali. Vše už je připraveno podle nejlepšího vědomí a svědomí a ostatní je v rukou Božích.

Počty přítomných se zvyšují, u kostela rostou stánky Papežských misijních děl, Fatymu a BTM, o kousek dál informuje misijní výstava o historii i přítomnosti PMD. Autobus přiváží scholu z Mistřína, zatímco v kostele již ladí schola sv. Bartoloměje. Támhle se vydávají misijní pasy s mapkami kontinentů pro děti, vedle si dospělí vyzvedávají program s přednáškami. Na malém plácku se několik dětí z Hodonína přeměňuje na obyvatele Evropy, Asie, Austrálie, Oceánie a Afriky, aby při obětním průvodu připomněly, že misie jsou věcí lásky mezi lidmi celého světa. Do toho čas od času zaznívá neobvykle vtipné hlášení „místního rozhlasu“ v podání skautského hlasatele Pavla Lukeše.

Právě zve do střediska veškerého dění – do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá v 10 hodin je opravdu slavnostní. Předsedá jí sám otec biskup Vojtěch Cikrle, u oltáře jsou i všichni přítomní kněží a jáhnové, mezi nimiž nechybí národní ředitel PMD Leoš Halbrštát. V lavicích se tísní děti i dospělí z různých koutů Moravy a velké části Čech, zahlédnout můžete diecézní ředitele PMD. Promluva je zaměřena misijně ke všem skupinám osazenstva. Děti trochu nesměle přitakávají, když se k nim otec biskup obrací s otázkou, zda opravdu chtějí misijně žít a pracovat. Dospělých se neptá. Mnozí z nich už vědí, jak důležitý, ale nesnadný úkol tahle otázka skrývá.

Závěrečné požehnání dává prostor k volnému rozhodnutí: vydat se s dětmi po trase poznávání světových kontinentů nebo zůstat v příjemném chládku kostela na poutavých přednáškách P. Günthera Ecklbauera a P. Pavla Zahradníčka? Někteří si vybírají, někteří se snaží zvládnout aspoň z části oboje. K posile těla je připraveno výborné občerstvení, pro občerstvení ducha jsou k dispozici kněží k hovorům a svátosti smíření. Útulné prostředí rotundy sv. Ondřeje zve k tiché adoraci. Hodiny se točí, zvon v pravidelných intervalech oznamuje ubíhání času. Mnozí znalí věci se těší na odpolední divadlo v podání žáků cyrilometodějské základní školy v Brně. Jejich bajky baví i nutí k zamyšlení. Následná modlitba růžence je pro některé posledním bodem programu. Čas je neúprosný a domů daleko. Kdo mohl ještě zůstat, nelitoval. Taneční vystoupení bylo ojedinělé, stejně jako misijní zkušenosti otce Marka Dundy s adoptivní farností – Jeníkovem v severních Čechách.

Letošní misijní pouť je za námi. Kéž byla pro všechny milou oázou, z níž lze dlouho čerpat do našich každodenních činností a misijního úsilí pro dobro druhých lidí i celé církve. Díky všem, kteří se jakkoliv zapojili. Konto pro chudé na Sri Lanku se i díky vám rozrostlo o téměř 18 tisíc korun.

Jana Zehnalová, Diecézní ředitelka PMD pro brněnskou diecézi

 

18189013363_d5b9d28b37_hMisijni-pout-Vranov-2015-06-13Misijni-pout-Vranov-2015-06-1310736-_6130658--Misijni-pout-Vranov-2015-06-13Misijni-pout-Vranov-2015-06-13Misijni-pout-Vranov-2015-06-13DSCN962211251377_671354746330129_8912997771477143043_nMisijni-pout-Vranov-2015-06-13Misijni-pout-Vranov-2015-06-1310253802_671550259643911_2606202615607350182_n11407030_671788376286766_1596600257273833717_n11403-_6130404--Misijni-pout-Vranov-2015-06-13DSCN971518189122303_4716f7c697_z