Misijní pouť a Misijní den dětí v Jablunkově

Poslední květnovou sobotu se v Jablunkově konala Misijní pouť spojená s oslavou Misijního dne dětí. Římskokatolická farnost Jablunkov z ostravsko-opavské diecéze za podpory Papežských misijních děl připravila na tento den program, jehož mottem byla slova z písně “Tou cestou, tím směrem prý bych se dávno měl dát.” Pro zájemce z Misijních klubek byla možnost začít program už o den dříve s nabídkou společné večeře a programu. V sobotu začala pouť ve farním kostele Božího Těla slavením mše svaté, jejímž hlavním celebrantem byl biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal. Spolu s ním byli u oltáře P. Janusz Kiwak, O. Jan Bosko, další kněží a jáhni Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl, a diecézní ředitel PMD v ostravsko-opavské diecézi Antonín Glogar. O programu pouti informovala organizátorka z farnosti Lucie Szotkowská, která se s dětmi z jablunkovského Misijního klubka postarala o hudební doprovod k bohoslužbě.
Pouti se zúčastnily také diecézní ředitelky papežských misií z diecézí Brno a Hradec Králové. V kostele připravila Papežská misijní díla misijní materiály a Misijní jarmark s výrobky dětí z Papežského misijního díla dětí, skrze který mohli přítomní podpořit projekty PMD. Po mši sv. pokračoval program pouti v areálu kláštera sester Alžbětinek. Po výborném obědě bylo připraveno promítání nového dokumentárního filmu PMD Barevný Bangladéš. O svých zážitcích z misijní cesty do Bangladéše, ze slavnostního otvírání školy pro bangladéšské děti vybudované z darů od českých dárců a o projektech v této chudé zemi vyprávěl národní ředitel PMD Leoš Halbrštát. V odpoledních hodinách byly pro děti připraveny soutěže a hry, dospělí měli možnost pohovořit s národním ředitelem o misijní výchově dětí, jednotlivých projektech a pomoci PMD ve světě i u nás. Na seznamu, kde v letošním roce Papežská misijní díla pomáhají potřebným, je těchto 11 zemí světa: Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Uganda, Zambie, Keňa, Guyana, Papua-Nová Guinea, Sýrie, Nigérie a Tanzánie. Malí i velcí načerpali na Misijní pouti v Jablunkově novou sílu a povzbuzení i nápady do dalšího misijního snažení.