Misijní pouť 2018 v Třebíči

Poslední květnovou sobotu se v Třebíči konala Misijní pouť 2018. Farnost Přibyslavice a Třebíč ve spolupráci s Papežskými misijní díly v České republice připravily na tento den pestrý a bohatý program nejen pro malé i velké misionáře.

V bazilice sv. Prokopa přivítal na začátku bohoslužby P. Jakub Holík všechny přítomné a celebranta poutní mše svaté, kterým byl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Otec biskup ve své homilii povzbudil všechny k větší radosti, kterou se má vyznačovat křesťan – misionář a v odpoledním programu poděkoval dospělým za vedení Misijních klubek.

Během slavnostního obřadu přijal nové členy Papežského misijního díla dětí národní ředitel Papežských misijních děl jáhen Leoš Halbrštát. Malí misionáři se zavázali ke každodenní modlitbě za misie a aktivní pomoci dětem v misiích podle hesla “Děti pomáhají dětem”. Pouti se zúčastnily i diecézní ředitelky papežských misií z diecézí Brno a Hradec Králové.

Po obědě čekala poutníky přednáška z misijní cesty do Tanzanie, při které národní ředitel PMD Leoš Halbrštát promítal fotografie z míst, kam v letošním roce s dárci z České republiky posíláme svou pomoc. Odpolední program nabídl na pěti stanovištích různé úkoly, na pódiu u baziliky vystoupení folklorního souboru Okřešánek, Dřevěné divadlo Jana Hrubce “O princi z knížky” a koncert zpěváka Pavla Helana. Během celého dne byly připraveny tradiční akce PMD Misijní
jarmark a Misijní koláč a přítomní mohli navštívit expozici Cesty časem, Ledovnu a Městkou věž u kostela sv. Martina.

Závěr pouti, která byla velkým povzbuzením pro všechny zúčastněné, patřil společné modlitbě a vysláním misionářů. Té se ujal P. Jacek Kruczek z Přibyslavic a P. Jakub Holík z Třebíče. Výtěžek z celého setkání poputuje na pomoc chudým dětem v misijních oblastech, kde v letošním roce přispíváme na vzdělávání, lékařskou péči pro chudé děti a výživové programy pro podvyživené děti.

Další fotografie naleznete zde