Příspěvky se štítkem Tanzanie

Tanzanie – Země legend a krásné přírody

Vydali jsme druhou publikaci z naší nové řady cestopisných sešitů edice Kde pomáháme – Tanzanie – Země legend a krásné přírody. Cestopisné sešity reportážně zachycují misijní cesty po zemích, kde čeští dárci skrze Papežská misijní díla pomáhají.

Jako první jsme vám před časem představili asijský Bangladéš, nyní přicházíme s africkou Tanzanií. Ze sešitů si postupně můžete vytvářet sérii, protože speciální sešití umožňuje zakládat tyto brožury do šanonu nebo kroužkového pořadače a mít je připravené na další využití. Budou se vám hodit pro práci s dětmi v rámci misijní výchovy nebo při setkáních Misijního klubka, kde plánujete probírat detailněji konkrétní misijní země. Ze sešitů se dozvíte nejen základní reálie, ale také spoustu zajímavostí a dokonce i vtipných momentů, kterých je právě tohle tanzanské povídání plné, proto si myslíme, že může potěšit dospělého i dětského čtenáře.

Hlavním autorem textu je národní ředitel Leoš Halbrštát, částečně vycházel i z poznámek Pavla Kunčara z Radia Proglas, který pro tuto stanici připravoval přímo z místa cestovní deník.

Obě publikace si můžete prohlédnout a objednat v katalogu misijních materiálů.

 

 

Missio magazín – říjen 2021

Kromě Národní kanceláře Papežských misijních děl v ČR s námi můžete navštívit i jednu ze zemí, kam putuje pomoc českých dárců dlouhodobě – Tanzanii. Krajinu a její obyvatele pod nejvyšší africkou horou Kilimanjaro přiblíží krátký dokument. Projekt měsíce představí podporu katechistů v misijních oblastech. V telefonickém rozhovoru se spojíme s národním ředitelem papežských misijních děl v Malawi, který nám zprostředkuje novinky z regionu. Co znamená slovo „papežské“ vysvětlí maminka malému Františkovi v animované rubrice pro děti s názvem „Můžu se zeptat“.

Premiéra pořadu je v sobotu 16. října ve 21.00 na Televizi Noe.

Další termíny vysílání: pondělí 18. 10. v 9:25, pátek 29. 10. v 16:20, sobota 23. 10. v 9:35, úterý 2. 11. v 19:05.

Přejeme Vám pěkné chvíle s říjnovým Missio magazínem!

 

Missio magazín – říjen 2018


 

Zajímavý rozhovor s P. Josefem Prokešem, někdejším spirituálem biskupského gymnázia, vám z Českých Budějovic zprostředkuje Petr Kronika. Věnovat se budeme zdoláváním ekvádorských výšek, ale sestoupíme také mezi jihoamerické misionáře a zjistíme, jaké zkušenosti nabyl otec Josef pro své další působení. Sledujte Missio interview.

Společně se ohlédneme za přípravami na Misijní neděli v našich farnostech a připomeneme si také záběry z oslav Světového dne misií v Tanzánii.

Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Nenechte si ujít Missio magazín ve vysílání nebo videoarchivu Televizi Noe (po odvysílání premiéry).

Termíny vysílání:

Úterý    23. 10.  20:00 – PREMIÉRA

Pátek   26. 10.  17:05

Sobota 27. 10. 10:45

Neděle 28. 10. 23:00

Pondělí 29.10.  8:00

Neděle  4.  11.  7:20

Středa  14. 11.  8:00
 

Přejeme Vám příjemné chvíle s říjnovým Missio magazínem!

Misijní den 2018 v Chocni

Již po osmé uspořádala v sobotu 22. září 2018 Římskokatolická farnost Choceň ve spolupráci s Papežskými misijními díly Misijní den. Na děti a dospělé, kteří se sjeli z diecézí královéhradecké, litoměřické, brněnské a arcidiecéze Olomouc, čekal po celý den opravdu bohatý program. 
Misijní den zahájil v kostele sv. Františka Serafínského za choceňskou farnost P. Bogdan Ganczarski a Martina Krsková a za PMD diecézní ředitelka pro královéhradeckou diecézi Bronislava Halbrštátová, která celým dnem provázela jako moderátorka a dokázala svým nadšením strhávat k radosti ostatní.
O misijní cestě do Tanzanie, kam se v loňském roce vypravil tým PMD, poutavě vyprávěl kameraman Martin J. Rýznar. Své zážitky provázel ukázkami krátkých filmů ze života místní církve a sirotčinců. V Tanzanii podporují čeští dárci projekty Papežského misijního díla dětí, které pomáhají těm nejchudším dětem, aby jim mohlo být umožněno vzdělání a dostalo se jim zdravotní péče.
Po besedě si Misijní klubko ze Slatiny nad Zdobnicí připravilo scénku, při které doslova obeplulo všechny kontinenty a s misionářem, kterého vyslal papež František, přinesly děti převlečené za představitele jednotlivých zemí na Misijní den poselství, že je každý z nás  “Bohem milovaný” a naším posláním a úkolem je: jít hlásat a předávat tuto radostnou zprávu ostatním! 
Alespoň prostřednictvím zdravice byl s námi i národní ředitel PMD v ČR Leoš Halbrštát, kterému nedovolilo pracovní vytížení na poslední chvíli na Misijní den dorazit. Ten na Generálním shromáždění v Římě předal papeži Františkovi od českých misionářů dárek a děti si na velké fotografii toto jejich setkání mohly prohlédnout a připojit modlitbu za Svatého otce a prosit o Boží pomoc pro něj a všechny misionáře. .
Další část setkání se přesunula na faru a farní zahradu, kde se naplno rozběhl fotbalový turnaj o putovní misijní pohár.  Z vítěství se tentokrát radovalo místní Misijní klubko. Pro ty, kterým je blízká výtvarná činnost, byly potěšením výtvarné díly s misijním tvořením. Pod rukama dětí a dospělých vznikaly různě nazdobené vázičky, misijní záložky a hudební nástroje. Choceňská mládež připravila putování po všech kontinentech, kde si užili hry i ti nejmenší. 
Jako jako každý rok nechybělo občerstvení, skvělá domácí bramborová polévka, klobásky, sladké a slané dobroty, za což patří velký dík všem choceňským hospodyňkám.  
Po obědě nastal čas na hodinový koncert skupiny Plusminus z Letohradu a po něm vystoupení skupiny historického šermu Balestra, která se pyšní titulem “mistr světa v šermu“. Někteří by byli rádi, aby jejich vystoupení bylo delší, ale skupina je velmi vytížená a nás ještě čekalo vyvrcholení dne.
Tou byla slavná misijní mše, kterou sloužil P. Vladislav Brokeš, děkan z Ústí nad Orlicí a P. Bogdan Ganczarski. Po homilii slavnostně přijali do Papežského misijního díla dětí malé misionáře z Dolního Němčí a Slatiny nad Zdobnicí, kteří slíbil, že budou s odvahou svým životem hlásat evangelium a každý den prosit v modlitbě za chudé děti v misiích. Bohoslužbu zakončila Hymna PMDD “Pošli mě půjdu já” a tanec děvčat z Misijního klubka z Proseče. O hudební doprovod se opět postarala schola Missio z Letohradu a okolí. 
Po celou dobu setkání probíhal v kostele Misijní jarmark s nabídkou misijních materiálů, byly připraveny aktuality a informace z Národní kanceláře PMD, děti si odnesly nové číslo Duhy o Tanzanii a pro lepší prožívání misijního měsíce října Kalendář pro děti Misijní říjen! Zaznělo pozvání na premiéru Missio magazínu na Tv Noe 25. 9. a na premiéru filmu Filipínské rugby hra o život 30. 9. v Ústí nad Orlicí.
Závěr celého setkání patřil požehnání a vyslání misionářů do světa ….Celý den naplňovala radost, ke které často vybízí papež František a jíž se mají všichni misionáři vyznačovat. Toto setkání bylo i takovou malou odměnou pro děti a dospělé za jejich misijní snažení, protože “chceme a můžeme dělat malé věci, ale s velkou láskou”, a přineslo také nové povzbuzení pro další 
misijní činnost ve farnostech a v Misijním klubku. 
Zapalujme srdce pro Boha a zapalujme srdce pro misie! Můžeme to dělat jedině tak, když sami budeme hořet! 🙂
Všem štědrým dárcům děkujeme za dary z Misijního dne! 
Výtěžek 20.330,- podpoří projekty Papežského misijního díla dětí a přinese jistě velkou radost dětem i dospělým! 🙂 
 
Autor fotografií: Martin J. Rýznar
a PMD
 
 

Pozvání na Misijní den 2018 v Chocni

Srdečně Vás zveme na Misijní den 2018 v Chocni, který pořádá Římskokatolická farnost Choceň ve spolupráci s Papežskými misijními díly v sobotu 22. 9. 2018. Toto setkání nabídne bohatý program pro malé i velké, stmeluje společenství a pomáhá šířit radost Božího království i do misijních zemí. 

Seznámíte se s činností Papežských misijních děl a poznáte místa, kde s námi podporujete projekty Papežského misijního díla dětí. Při slavnostním obřadu přijetí nových členů do PMDD si děti znovu obnoví své závazky a ve společenství s ostatními poděkují za dary, které od Boha dostáváme. Vedoucí Misijních klubek dostanou odpovědi na své otázky od těch nejpovolanějších a odvezou si ze setkání nejnovější misijní materiály pro děti. 

Misijní den je v pořadí již osmý a začne v 10.00 hodin ve farním kostele sv. Františka Serafínského a vyvrcholí slavnou mší svatou v 15.00, při které bude obřad přijetí dětí do Papežského misijního díla dětí.

V programu celého dne se můžete těšit na:

– promítání z TANZANIE s vyprávěním národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta a kameramana Martina J. Rýznara
– POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA k Mimořádnému měsíci říjnu 2019
– skupinu historického šermu BALESTRA
– KONCERT skupiny PLUSMINUS z Letohradu
misijní výtvarné dílny
fotbalový turnaj o misijní putovní pohár
– hry pro děti ve všech kontinentech
– tanečky Misijního klubka
– společné sdílení, odpočívání a oběd
– na Vaše otázky bude odpovídat národní ředitel PMD v ČR 
 
Během celého dne bude připraven velký Misijní jarmark, na který můžete přivést své výrobky a podpořit projekty PMD a inspirovat druhé.
Nebudou chybět nové Misijní kalendáře 2019 a velké nástěnné kalendáře Mexiko 2019!
 
Kdo rád kuchtí, může přivést cokoliv ke kávě či čaji, sladkého či slaného. Polévka bude k obědu připravena i buřtíky na opékání… 

Kdo se bude chtít zúčastnit slavnostního obřadu přijetí do PMDD, napište nám, prosím, jmenný seznam dětí a vedoucích Misijních klubek nejpozději do 16. 9. 2018 na email diecézní ředitelky PMD:   Děkujeme!

Těšíme se na Vás! 🙂

Misijní pouť 2018 v Třebíči

Poslední květnovou sobotu se v Třebíči konala Misijní pouť 2018. Farnost Přibyslavice a Třebíč ve spolupráci s Papežskými misijní díly v České republice připravily na tento den pestrý a bohatý program nejen pro malé i velké misionáře.

V bazilice sv. Prokopa přivítal na začátku bohoslužby P. Jakub Holík všechny přítomné a celebranta poutní mše svaté, kterým byl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Otec biskup ve své homilii povzbudil všechny k větší radosti, kterou se má vyznačovat křesťan – misionář a v odpoledním programu poděkoval dospělým za vedení Misijních klubek.

Během slavnostního obřadu přijal nové členy Papežského misijního díla dětí národní ředitel Papežských misijních děl jáhen Leoš Halbrštát. Malí misionáři se zavázali ke každodenní modlitbě za misie a aktivní pomoci dětem v misiích podle hesla “Děti pomáhají dětem”. Pouti se zúčastnily i diecézní ředitelky papežských misií z diecézí Brno a Hradec Králové.

Po obědě čekala poutníky přednáška z misijní cesty do Tanzanie, při které národní ředitel PMD Leoš Halbrštát promítal fotografie z míst, kam v letošním roce s dárci z České republiky posíláme svou pomoc. Odpolední program nabídl na pěti stanovištích různé úkoly, na pódiu u baziliky vystoupení folklorního souboru Okřešánek, Dřevěné divadlo Jana Hrubce “O princi z knížky” a koncert zpěváka Pavla Helana. Během celého dne byly připraveny tradiční akce PMD Misijní
jarmark a Misijní koláč a přítomní mohli navštívit expozici Cesty časem, Ledovnu a Městkou věž u kostela sv. Martina.

Závěr pouti, která byla velkým povzbuzením pro všechny zúčastněné, patřil společné modlitbě a vysláním misionářů. Té se ujal P. Jacek Kruczek z Přibyslavic a P. Jakub Holík z Třebíče. Výtěžek z celého setkání poputuje na pomoc chudým dětem v misijních oblastech, kde v letošním roce přispíváme na vzdělávání, lékařskou péči pro chudé děti a výživové programy pro podvyživené děti.

Další fotografie naleznete zde 

 

Pavel Kunčar: V Tanzánii mě překvapila podobnost kultury | Missio interview


Hostem Missio interview je muzikolog, hudebník, zvukař a pracovník Radia Proglas Pavel Kunčar. Koncem října navštívil Tanzánii spolu s týmem Papežských misijních děl. Přineseme vám jeho osobní zkušenost z cesty obohacenou o záběry z výpravy a oslav Misijní neděle v Africe.

Rozhovor moderuje Kateřina Rýznarová a byl součástí listopadového Missio magazínu na Televizi Noe;.

Navštivte naše Kino Missio pro spoustu dalších videí s misijní tematikou.

Velký nástěnný kalendář Tanzanie 2018

Připravili jsme pro Vás velký nástěnný kalendář pro rok 2018. Obsahuje 12 velkoformátových fotografií pořízených během misijní cesty do Tanzanie. Kalendář obsahuje měsíční přehled a jmenné kalendárium. Po skončení roku lze fotografie využít jako plakáty pro misijní výzdobu. Můžete si je také nechat zarámovat a vytvořit si tak obrázky na zeď.

Darem za tento kalendář podpoříte projekty Papežských misijních děl v chudých misijních zemích.

Objednat si ho můžete zde.

Ať se Vám náš nový misijní materiál líbí!

Missio magazín – listopad 2017

Hostem Missio interview bude kolega z Radia Proglas Pavel Kunčar, který koncem října navštívil Tanzanii spolu s týmem Papežských misijních děl. Přineseme vám jeho osobní zkušenost z cesty obohacenou záběry z výpravy a oslav Misijní neděle v Africe.

Podíváme se také do mnoha koutů naší země, odkud jste nám zaslali své fotografie a videa z prožívání Misijní neděle v Česku.

Pořadem provází Kateřina Rýznarová.
 
Nenechte si ujít Missio magazín, v premiéře v úterý 21. listopadu ve 20 hodin na Televizi Noe
 
Termíny vysílání:
Úterý     21.11.   20:00  PREMIÉRA
Pátek    24.11.  16:55
Neděle  26.11.  23:00
Pondělí 27.11.   7:45
Neděle   3.12.  16:00
Sobota   9.12.  21:00
Sobota 16.12.  22:10
 
Přejeme Vám příjemné chvíle s listopadovým Missio magazínem!