Misijní den 2018 v Chocni

Již po osmé uspořádala v sobotu 22. září 2018 Římskokatolická farnost Choceň ve spolupráci s Papežskými misijními díly Misijní den. Na děti a dospělé, kteří se sjeli z diecézí královéhradecké, litoměřické, brněnské a arcidiecéze Olomouc, čekal po celý den opravdu bohatý program. 
Misijní den zahájil v kostele sv. Františka Serafínského za choceňskou farnost P. Bogdan Ganczarski a Martina Krsková a za PMD diecézní ředitelka pro královéhradeckou diecézi Bronislava Halbrštátová, která celým dnem provázela jako moderátorka a dokázala svým nadšením strhávat k radosti ostatní.
O misijní cestě do Tanzanie, kam se v loňském roce vypravil tým PMD, poutavě vyprávěl kameraman Martin J. Rýznar. Své zážitky provázel ukázkami krátkých filmů ze života místní církve a sirotčinců. V Tanzanii podporují čeští dárci projekty Papežského misijního díla dětí, které pomáhají těm nejchudším dětem, aby jim mohlo být umožněno vzdělání a dostalo se jim zdravotní péče.
Po besedě si Misijní klubko ze Slatiny nad Zdobnicí připravilo scénku, při které doslova obeplulo všechny kontinenty a s misionářem, kterého vyslal papež František, přinesly děti převlečené za představitele jednotlivých zemí na Misijní den poselství, že je každý z nás  “Bohem milovaný” a naším posláním a úkolem je: jít hlásat a předávat tuto radostnou zprávu ostatním! 
Alespoň prostřednictvím zdravice byl s námi i národní ředitel PMD v ČR Leoš Halbrštát, kterému nedovolilo pracovní vytížení na poslední chvíli na Misijní den dorazit. Ten na Generálním shromáždění v Římě předal papeži Františkovi od českých misionářů dárek a děti si na velké fotografii toto jejich setkání mohly prohlédnout a připojit modlitbu za Svatého otce a prosit o Boží pomoc pro něj a všechny misionáře. .
Další část setkání se přesunula na faru a farní zahradu, kde se naplno rozběhl fotbalový turnaj o putovní misijní pohár.  Z vítěství se tentokrát radovalo místní Misijní klubko. Pro ty, kterým je blízká výtvarná činnost, byly potěšením výtvarné díly s misijním tvořením. Pod rukama dětí a dospělých vznikaly různě nazdobené vázičky, misijní záložky a hudební nástroje. Choceňská mládež připravila putování po všech kontinentech, kde si užili hry i ti nejmenší. 
Jako jako každý rok nechybělo občerstvení, skvělá domácí bramborová polévka, klobásky, sladké a slané dobroty, za což patří velký dík všem choceňským hospodyňkám.  
Po obědě nastal čas na hodinový koncert skupiny Plusminus z Letohradu a po něm vystoupení skupiny historického šermu Balestra, která se pyšní titulem “mistr světa v šermu“. Někteří by byli rádi, aby jejich vystoupení bylo delší, ale skupina je velmi vytížená a nás ještě čekalo vyvrcholení dne.
Tou byla slavná misijní mše, kterou sloužil P. Vladislav Brokeš, děkan z Ústí nad Orlicí a P. Bogdan Ganczarski. Po homilii slavnostně přijali do Papežského misijního díla dětí malé misionáře z Dolního Němčí a Slatiny nad Zdobnicí, kteří slíbil, že budou s odvahou svým životem hlásat evangelium a každý den prosit v modlitbě za chudé děti v misiích. Bohoslužbu zakončila Hymna PMDD “Pošli mě půjdu já” a tanec děvčat z Misijního klubka z Proseče. O hudební doprovod se opět postarala schola Missio z Letohradu a okolí. 
Po celou dobu setkání probíhal v kostele Misijní jarmark s nabídkou misijních materiálů, byly připraveny aktuality a informace z Národní kanceláře PMD, děti si odnesly nové číslo Duhy o Tanzanii a pro lepší prožívání misijního měsíce října Kalendář pro děti Misijní říjen! Zaznělo pozvání na premiéru Missio magazínu na Tv Noe 25. 9. a na premiéru filmu Filipínské rugby hra o život 30. 9. v Ústí nad Orlicí.
Závěr celého setkání patřil požehnání a vyslání misionářů do světa ….Celý den naplňovala radost, ke které často vybízí papež František a jíž se mají všichni misionáři vyznačovat. Toto setkání bylo i takovou malou odměnou pro děti a dospělé za jejich misijní snažení, protože “chceme a můžeme dělat malé věci, ale s velkou láskou”, a přineslo také nové povzbuzení pro další 
misijní činnost ve farnostech a v Misijním klubku. 
Zapalujme srdce pro Boha a zapalujme srdce pro misie! Můžeme to dělat jedině tak, když sami budeme hořet! 🙂
Všem štědrým dárcům děkujeme za dary z Misijního dne! 
Výtěžek 20.330,- podpoří projekty Papežského misijního díla dětí a přinese jistě velkou radost dětem i dospělým! 🙂 
 
Autor fotografií: Martin J. Rýznar
a PMD