Příspěvky se štítkem Misijní den

Pozvání na Misijní den 2023 ve Rtyni v Podkrkonoší

Pozvání na Misijní den 2023 ve Rtyni v Podkrkonoší

Římskokatolická farnost Rtyně v Podkrkonoší  ve spolupráci s Papežskými misijními díly v ČR

Vás zvou na MISIJNÍ DEN 2023 v sobotu 7. 10. od 10 hodin.

Můžete se těšit na:

– pásmo o bl. Carlu Acutisovi

– promítání z misií s vyprávěním národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta

– fotbalový turnaj o ceny

– hry pro všechny

– misijní tvoření

– oběd

– Misijní jarmark, na který můžete přivést své výrobky

Setkání vyvrcholí v 15:00 mší se slavnostním přijetím dětí do Papežského misijního díla dětí v kostele sv. Jana Křtitele.

Výtěžek setkání podpoří projekty PMD!

 

Dejte nám, prosím, co nejdříve vědět do Národní kanceláře PMD, zda se setkání zúčastníte, nejlépe na email 

K slavnostnímu obřadu přijímání dětí do PMDD, potřebujeme jmenný seznam dětí!  Děkujeme!

 

Těšíme se na Vás!

TISK_Misijni_den_2023_A4

Pozvání na Misijní den 2022 v Proseči u Skutče

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče ve spolupráci s Papežskými misijními díly v České republice Vás zvou na MISIJNÍ DEN 2022 v Proseči v sobotu 24. 9. 2022.

Program začíná v 9,30 hodin v kostele sv. Mikuláše a vyvrcholí v 15 hodin mší svatou s obřadem přijetí dětí do PMDD

 

Můžete se těšit na:

· Zahájení v kostele s národním ředitelem PMD jáhnem Leošem Halbrštátem

· Běh pro misie s Pauline Jaricot

· Luční závod o putovní misijní pohár

· Oběd – zajištěn

· Tvoření pro radost

· Misijní jarmark (budeme rádi, když přivezete své výrobky)

· Mše svatá se slavnostním přijetím dětí do Papežského misijního díla dětí (PMDD)

Možnost přespání na faře z pátku na sobotu.

S sebou: dobrovolné startovné na běh, pikniková deka, lahev na pití, sportovní obuv

 

Dejte nám, prosím, co nejdříve vědět, zda se zúčastníte a také seznam dětí, které budou slavnostně přijímány do PMDD. Děkujeme!

Kontakt na přihlašování účastníků a dětí k slavnostnímu obřadu je zde: 

Marie Rejmanová tel.: 737 564 885, email: 

TĚŠÍME SE VÁS!

Misijní den 2019 v Proseči – Po stopách svatých misionářů

Misijní den 2019 – Po stopách svatých misionářů

V sobotu 21. 9. 2019 proběhl v Proseči u Skutče Misijní den nazvaný Po stopách svatých misionářů. Přes 110 malých i velkých misionářů z diecéze hradecké a arcidiecéze Olomouc z farností Rtyně v Podkrkonoší, Slatina nad Zdobnicí, Hradec Králové, Dohalice, Svitavy, Dolní Újezd, Luže a Proseč u Skutče prožilo společenství plné radosti, her, tvoření a Boží přítomnosti.

V 10 hodin jsme v kostele sv. Mikuláše zahájili program zaměřený na svaté misionáře, které děti z Papežského misijního díla dětí poznávaly v rámci roční přípravy na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Zde nás přivítal otec Vladimír, duchovní správce farnosti, a moderátorka celého setkání diecézní ředitelka PMD pro královéhradeckou diecézi Bronislava Halbrštátová, která během dne předvedla všem přítomným oblečení malawských obyvatel. Děvčata z našeho Misijního klubka zatančila liturgický tanec na hudbu Hymny Papežského misijního díla dětí Pošli mě, půjdu já. Poté si vzal slovo národní ředitel PMD v ČR Leoš Halbrštát, který nám pomocí fotografií, videí a povídáním předal své zkušenosti a dojmy z misijní výpravy do Malawi. Ukázal nám místa, kde děti potřebují hodně pomoci a kam míří dary z České republiky. Je to např. nemocnice v Mzuzu pro hendikepované děti, místa po jarních záplavách nebo velmi chudé přístřešky, kde probíhá školní vyučování dětí. Pohovořil o významu Mimořádného misijního měsíce října, o tom, co leží papeži Františkovi na srdci: že každý pokřtěný je poslaný rozdávat radostnou zvěst o Kristu a má být dobrým misionářem.

Po celý den probíhal v kostele Misijní jarmark, kde si každý mohl vybrat z široké nabídky perníčků, zavařenin, sušených bylinek, svíček, háčkovaných hraček, dalších výrobků a misijních materiálů.  Výtěžek 10.500 Kč podpoří projekty Papežského misijního díla dětí a všem patří veliké díky!

Farní zahrada, kam jsme se přesunuli, se proměnila v místo odpočinku, sdílení, dobrého jídla, sportu, tvoření a her. Na stanovištích děti poznali život sv. Patrika, kde střílely velkým prakem na loď. U biskupa sv. Vojtěcha hledaly ztracenou ovečku a vrátily ji do stáda. Na stanovišti sv. Dona Bosca stavěly oratoř z kostek. U sv. Zdislavy potrénovaly základy ošetřování nemocných a v kostele u černošky sv. Bakhity si zahrály na bubny a dešťové hole. Děti, které rády tvoří, si vyrobily dřevěnou káču, misijní přívěšek např. na klíče, a ozdobnou placku. Celý den také probíhal fotbalový turnaj. Pět týmů z různých Misijních klubek se utkalo o putovní misijní pohár, který nakonec vyhráli chlapci z našeho Misijního klubka.  Od douglasky k višni se (nejen) děti projely na 40 m dlouhé lanovce a nechyběl ani stále obsazený pingpongový stůl.

Vyvrcholením celého dne byla slavnostní mše svatá, kterou sloužil otec Vladimír Novák. Hudebního doprovodu se ujalo  náhodné seskupení Naživo. Po homilii se uskutečnil obřad, při kterém národní ředitel papežských misií Leoš Halbrštát slavnostně přijal do Papežského misijního díla dětí 11 malých misionářů. Ti slíbili, že se budou každý den modlit za chudé děti modlitbu Zdrávas Maria a každý týden si odřeknou něco dobrého a s rodiči ušetří peníze pro chudé děti. Děti pak byly obdarovány misijním křížkem, šátkem a dárkem.

Než jsme se rozešli do svých blízkých i vzdálených domovů, dostaly děti sladký balíček od novohradské charity a vybraly si postavičku jednoho z misionářů vyrobené maminkami z prosečského Misijního klubka.

Prožily jsme slunečný den ve společenství přátel a dobrých lidí, kterých bylo opravdu hodně. Moc děkujeme za každou pomocnou ruku při přípravě. Od zapůjčení stolů a lavic, stavění stanu, ozvučení, vaření oběda, napečení sladkých koláčů, fotografování, vedení stanovišť, hudebního doprovodu, sladkých balíčků, podpory našeho pana faráře a manželů Halbrštátových.

Setkání bylo pro nás všechny velkým povzbuzením a požehnáním! Vlilo nám novou energii pro naše další misijní aktivity a budeme s radostí prožívat Mimořádný misijní měsíc říjen.

Za celé Misijní klubko Marie Rejmanová

Foto: František Skalník

Pozvání na Misijní den 2019 v Proseči u Skutče

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče ve spolupráci s Papežskými misijními díly v České republice Vás zvou na MISIJNÍ DEN 2019

Po stopách svatých misionářů v sobotu 21. 9. 2019 v Proseči u Skutče

Program začíná v 10 hodin v kostele sv. Mikuláše a vyvrcholí v 15 hod mší svatou s obřadem přijetí dětí do PMDD.

Můžete se těšit na:

  • Mši svatou se slavnostním přijetím dětí do Papežského misijního díla dětí
  • Misijní film s národním ředitelem PMD jáhnem Leošem Halbrštátem
  • Aktivity pro malé i velké Po Stopách svatých misionářů
  • Misijní Tvoření
  • Fotbalový turnaj o putovní misijní pohár

Uskuteční se Misijní jarmark – budeme rádi, když přivezete své výrobky.

Je možnost přespání na faře z pátku na sobotu, prosím, hlaste se co nejdříve na adrese: 

Oběd bude zajištěn, jen nám, prosím, nahlaste alespoň přibližný počet účastníků na adrese

Můžete s sebou přivést i buchty či koláče, určitě si všichni pochutnáme a bude nám dobře! 🙂

Bude zde také vrcholit příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019!

TĚŠÍME SE VÁS! 🙂

Misijní den 2018 v Chocni

Již po osmé uspořádala v sobotu 22. září 2018 Římskokatolická farnost Choceň ve spolupráci s Papežskými misijními díly Misijní den. Na děti a dospělé, kteří se sjeli z diecézí královéhradecké, litoměřické, brněnské a arcidiecéze Olomouc, čekal po celý den opravdu bohatý program. 
Misijní den zahájil v kostele sv. Františka Serafínského za choceňskou farnost P. Bogdan Ganczarski a Martina Krsková a za PMD diecézní ředitelka pro královéhradeckou diecézi Bronislava Halbrštátová, která celým dnem provázela jako moderátorka a dokázala svým nadšením strhávat k radosti ostatní.
O misijní cestě do Tanzanie, kam se v loňském roce vypravil tým PMD, poutavě vyprávěl kameraman Martin J. Rýznar. Své zážitky provázel ukázkami krátkých filmů ze života místní církve a sirotčinců. V Tanzanii podporují čeští dárci projekty Papežského misijního díla dětí, které pomáhají těm nejchudším dětem, aby jim mohlo být umožněno vzdělání a dostalo se jim zdravotní péče.
Po besedě si Misijní klubko ze Slatiny nad Zdobnicí připravilo scénku, při které doslova obeplulo všechny kontinenty a s misionářem, kterého vyslal papež František, přinesly děti převlečené za představitele jednotlivých zemí na Misijní den poselství, že je každý z nás  “Bohem milovaný” a naším posláním a úkolem je: jít hlásat a předávat tuto radostnou zprávu ostatním! 
Alespoň prostřednictvím zdravice byl s námi i národní ředitel PMD v ČR Leoš Halbrštát, kterému nedovolilo pracovní vytížení na poslední chvíli na Misijní den dorazit. Ten na Generálním shromáždění v Římě předal papeži Františkovi od českých misionářů dárek a děti si na velké fotografii toto jejich setkání mohly prohlédnout a připojit modlitbu za Svatého otce a prosit o Boží pomoc pro něj a všechny misionáře. .
Další část setkání se přesunula na faru a farní zahradu, kde se naplno rozběhl fotbalový turnaj o putovní misijní pohár.  Z vítěství se tentokrát radovalo místní Misijní klubko. Pro ty, kterým je blízká výtvarná činnost, byly potěšením výtvarné díly s misijním tvořením. Pod rukama dětí a dospělých vznikaly různě nazdobené vázičky, misijní záložky a hudební nástroje. Choceňská mládež připravila putování po všech kontinentech, kde si užili hry i ti nejmenší. 
Jako jako každý rok nechybělo občerstvení, skvělá domácí bramborová polévka, klobásky, sladké a slané dobroty, za což patří velký dík všem choceňským hospodyňkám.  
Po obědě nastal čas na hodinový koncert skupiny Plusminus z Letohradu a po něm vystoupení skupiny historického šermu Balestra, která se pyšní titulem “mistr světa v šermu“. Někteří by byli rádi, aby jejich vystoupení bylo delší, ale skupina je velmi vytížená a nás ještě čekalo vyvrcholení dne.
Tou byla slavná misijní mše, kterou sloužil P. Vladislav Brokeš, děkan z Ústí nad Orlicí a P. Bogdan Ganczarski. Po homilii slavnostně přijali do Papežského misijního díla dětí malé misionáře z Dolního Němčí a Slatiny nad Zdobnicí, kteří slíbil, že budou s odvahou svým životem hlásat evangelium a každý den prosit v modlitbě za chudé děti v misiích. Bohoslužbu zakončila Hymna PMDD “Pošli mě půjdu já” a tanec děvčat z Misijního klubka z Proseče. O hudební doprovod se opět postarala schola Missio z Letohradu a okolí. 
Po celou dobu setkání probíhal v kostele Misijní jarmark s nabídkou misijních materiálů, byly připraveny aktuality a informace z Národní kanceláře PMD, děti si odnesly nové číslo Duhy o Tanzanii a pro lepší prožívání misijního měsíce října Kalendář pro děti Misijní říjen! Zaznělo pozvání na premiéru Missio magazínu na Tv Noe 25. 9. a na premiéru filmu Filipínské rugby hra o život 30. 9. v Ústí nad Orlicí.
Závěr celého setkání patřil požehnání a vyslání misionářů do světa ….Celý den naplňovala radost, ke které často vybízí papež František a jíž se mají všichni misionáři vyznačovat. Toto setkání bylo i takovou malou odměnou pro děti a dospělé za jejich misijní snažení, protože “chceme a můžeme dělat malé věci, ale s velkou láskou”, a přineslo také nové povzbuzení pro další 
misijní činnost ve farnostech a v Misijním klubku. 
Zapalujme srdce pro Boha a zapalujme srdce pro misie! Můžeme to dělat jedině tak, když sami budeme hořet! 🙂
Všem štědrým dárcům děkujeme za dary z Misijního dne! 
Výtěžek 20.330,- podpoří projekty Papežského misijního díla dětí a přinese jistě velkou radost dětem i dospělým! 🙂 
 
Autor fotografií: Martin J. Rýznar
a PMD
 
 

Pozvání na Misijní den 2018 v Chocni

Srdečně Vás zveme na Misijní den 2018 v Chocni, který pořádá Římskokatolická farnost Choceň ve spolupráci s Papežskými misijními díly v sobotu 22. 9. 2018. Toto setkání nabídne bohatý program pro malé i velké, stmeluje společenství a pomáhá šířit radost Božího království i do misijních zemí. 

Seznámíte se s činností Papežských misijních děl a poznáte místa, kde s námi podporujete projekty Papežského misijního díla dětí. Při slavnostním obřadu přijetí nových členů do PMDD si děti znovu obnoví své závazky a ve společenství s ostatními poděkují za dary, které od Boha dostáváme. Vedoucí Misijních klubek dostanou odpovědi na své otázky od těch nejpovolanějších a odvezou si ze setkání nejnovější misijní materiály pro děti. 

Misijní den je v pořadí již osmý a začne v 10.00 hodin ve farním kostele sv. Františka Serafínského a vyvrcholí slavnou mší svatou v 15.00, při které bude obřad přijetí dětí do Papežského misijního díla dětí.

V programu celého dne se můžete těšit na:

– promítání z TANZANIE s vyprávěním národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta a kameramana Martina J. Rýznara
– POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA k Mimořádnému měsíci říjnu 2019
– skupinu historického šermu BALESTRA
– KONCERT skupiny PLUSMINUS z Letohradu
misijní výtvarné dílny
fotbalový turnaj o misijní putovní pohár
– hry pro děti ve všech kontinentech
– tanečky Misijního klubka
– společné sdílení, odpočívání a oběd
– na Vaše otázky bude odpovídat národní ředitel PMD v ČR 
 
Během celého dne bude připraven velký Misijní jarmark, na který můžete přivést své výrobky a podpořit projekty PMD a inspirovat druhé.
Nebudou chybět nové Misijní kalendáře 2019 a velké nástěnné kalendáře Mexiko 2019!
 
Kdo rád kuchtí, může přivést cokoliv ke kávě či čaji, sladkého či slaného. Polévka bude k obědu připravena i buřtíky na opékání… 

Kdo se bude chtít zúčastnit slavnostního obřadu přijetí do PMDD, napište nám, prosím, jmenný seznam dětí a vedoucích Misijních klubek nejpozději do 16. 9. 2018 na email diecézní ředitelky PMD:   Děkujeme!

Těšíme se na Vás! 🙂

Missio magazín – říjen 2017

Jak se žije českému misionáři v Mexiku, jak se daří místní církvi a jaké jsou pro ni výzvy v 21. století? To vše se dozvíte v Missio interview s P. Jiřím Brabcem
S kamerou na cestu kolem světa se vydáme v reportáži z Misijního dne v Chocni. Navzdory deštivému počasí nabídl účastníkům bohatý program a radostné společenství.
Pořadem provází Kateřina Rýznarová.
Nenechte si ujít Missio magazín, v premiéře v úterý 24. října ve 20 hodin na Televizi Noe
 
Termíny vysílání:
Úterý 24.10. 20:00 PREMIÉRA
Pátek 27.10. 16:20
Sobota 28.10. 16:50
Neděle 29.10. 21:40
Pondělí 30.10.   9:40
Pátek      
  3.11. 18:45
Pondělí   6.11. 10:00
Neděle 19.11. 15:00

 

Přejeme Vám příjemné chvíle s novým Missio magazínem!
 
 

Misijní den 2017 v Chocni

Římskokatolická farnost v Chocni společně s Papežskými misijními díly uspořádaly v sobotu 23. září Misijní den 2017. Na oblíbenou každoroční akci se sjeli nejen děti a dospělí z diecéze královéhradecké, ale také z diecéze českobudějovické, ostravsko-opavské a arcidiecéze Olomouc. Své zástupce zde měla Misijní klubka, která pracují v Papežském misijním díle dětí např. v Chocni, Dolní Dobrouči, Slatině nad Zdobnicí, Letohradu, Ústí nad Orlicí, Českých Budějovicích, Hluku, Zábřehu, Luži, Baníně, Písečné, Šedivci, Vamberku, Proseče, Rtyni v Podkrkonoší, Nekoře ad. 

Misijní den zahájil v kostele sv. Františka Serafínského za choceňskou farnost P. Bogdan Ganczarski a Martina Krsková, a za PMD diecézní ředitelka Bronislava Halbrštátová, která celým dnem provázela také jako moderátorka.

Po úvodní písničce následovalo promítání nového misijního filmu Barevný Bangladéš a vyprávění vedoucího zpravodajství Radia Proglas Filipa Breindla a národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta o misiích v Bangladéši. Do této země se na začátku srpna loňského roku vydala výprava z české Národní kanceláře Papežských misijních děl, které se oba účastnili. Cílem bylo navštívit diecézi v Mymensinghu a zúčastnit se otevření nové školy v jedné z vesnic oblasti – Katabari. Vybudování moderního zázemí pro sto dvacet dětí a jejich učitele bylo výsledkem jednoho z projektů Papežských misijních děl v oblasti. Děti i dospělí měli mnoho otázek, na které dostávali od našich hostů zajímavé odpovědi.

Překvapením pro přítomné byla návštěva papeže Františka, tedy loutka, která ho představovala se vzkazem pro všechny misionáře, aby své nasazení pro misie dělali “z celého srdce!” Moderátorkou tohoto vystoupení byla Kateřina Rýznarová a s Tomášem Velzlem naučili děti uvítací píseň “Vše, co dělám, dělám s Ním!”. Nechyběl ani papamobil vybavený skoro jako opravdový z dílny Martina Rýznara. Po této návštěvě mohli všichni ochutnat skvělé občerstvení a oběd, za což patří všem choceňským hospodyňkám velký dík.

Program Misijního dne poznamenalo nepříznivé počasí, kvůli kterému museli pořadatelé řadu aktivit přesouvat do náhradních vnitřních prostor. Mezi nimi byly hry dětí v misiích, díky kterým se mohl každý dostat např. na Filipíny nebo Zambie, tedy zemí, kam díky českým dárcům Papežská misijní díla posílají peníze a zjistit, jak se dokážou bavit chudé děti bez drahých hraček. Nejen malí si mohli ve výtvarných dílnách namalovat misijní kříž, vyrobit praktickou tašku nebo čelenku, kterou se zdobí v afrických zemích a pobavit se vystoupením divadélka S radostí Tomáše Velzla. Vytrvalý déšť neodradil nadšence a milovníky fotbalu od turnaje o putovní misijní pohár, zájem byl opravdu veliký a celou hru provázelo i spoustu legrace. 

Vyvrcholením celého setkání byla slavná mše svatá v krásně misijně vyzdobeném kostele sv. Františka Serafínského s obřadem přijetí nových členů do Papežského misijního díla dětí. Celebroval ji královéhradecký pomocný biskup Mons. Josef Kajnek, spolu s ním byli u oltáře P. Bogdan Ganczarski, děkan z Ústí nad Orlicí P. Vladislav Brokeš a jáhen Leoš Halbrštát.  O hudební doprovod se postarala schola Missio z Letohradu a okolí. Malí misionáři slíbili, že budou s odvahou a radostí svým životem hlásat evangelium a každý den v modlitbě prosit za chudé děti v misiích. Slavnostní slib zakončila Hymna Papežského misijního díla dětí “Pošli mě, půjdu já”.

Po celou dobu setkání probíhal v kostele Misijní jarmark společně s nabídkou misijních materiálů, mezi nimiž byl i nový Misijní kalendář 2018 a také nová kniha o patronce misií sv. Terezii z Lisieux pro děti “Terezka”.

Celý den naplňovala radost, kterou se mají podle papeže Františka všichni misionáři vyznačovat. Děti i dospělí zde našli spoustu inspirace a povzbuzení pro misijní činnost ve svých farnostech, kterou mohou využít i při oslavě Světového dne misií (Misijní neděle) 22. 10. 2017. Malí i velcí misionáři papežských misií se rozešli s požehnáním a novým odhodláním dále z celého srdce zapalovat druhé pro Boha a pro misie! 🙂 

Celá fotogalerie: https://photos.app.goo.gl/MghMuQtYbXMx0ekX2, autor fotografií Martin J. Rýznar

 

Misijní den 2015 v Chocni

Za krásného počasí se v sobotu 3. října 2015 ve farnosti Choceň ve spolupráci s Papežskými misijními díly ČR (PMD) konal již pátý Misijní den. Byl určený nejen dětem z Misijních klubek, ale i dětem ostatním a dospělým, kteří se zajímají o misie, chtějí více poznat práci a činnost papežských misií a nějakým způsobem se zapojit do jejich aktivit nebo jen tak prožít krásný den plný radosti, překvapení, nových přátelství a modlitby. Připraven byl bohatý program v prostoru kostela sv. Františka Serafínského a v budově fary, farního dvora a zahrady.

Hned po úvodní písni na poděkování a po přivítání, kdy jsme se vzájemně pozdravili ze všech koutů nejen naší diecéze, ale i z Moravy, Slovenska a díky místnímu duchovnímu správci P. Bogdanu Ganczarkemu i z Polska, nám národní ředitel PMD Leoš Halbrštát s kameramanem Martinem Rýznarem ukázali prostřednictvím fotografií a filmu život na Filipínách. Tuto zemi PMD podporují a oni ji s týmem PMD navštívili letos na jaře. Poutavé vyprávění děti nadchlo a vyprovokovalo k všelijakým otázkám. Program byl prokládán pohybovými písničkami, které doprovázela, stejně jako odpolední bohoslužbu, schola děvčat z Letohradu. Ještě před tím nás všechny P. Ganczarski naučil písničku Na jezeře velká bouře, která se stala hitem dne. Choceňské Misijní klubko nacvičilo vtipnou scénku O Sněhurce, proměna malých misionářů v trpaslíky byla dokonalá a určitě potěšila všechny věkové kategorie. Děti ukázaly, že se společně umí bavit, dokážou vedle svých povinností najít pro druhé čas a vymyslet i zábavu. Dopolední program v kostele končil společnou modlitbou za papeže Františka, za misionáře a všechny potřebné, a vzácnou návštěvou, kdy misionáři, zástupci všech kontinentů, přinesli poselství od papeže Františka. Byla to věta z jeho Poselství ke Světovému dni misií Chudé nikdy nenechávejme samotné.

V pravé poledne bylo na faře připraveno moc dobré občerstvení, aby se děti mohly v klidu nachystat na další program. Ke zhlédnutí zde byly misijní výstavy PMD a ve větší místnosti pak byly připravené výtvarné činnosti. Zde si děti vyráběly hudební nástroj, africký šperk nebo hračku a bylo vidět, že je to hodně baví. Na farní zahradě putovali misionáři přes Evropu, Asii, Austrálii, Ameriku a Afriku a zdolávali překážky, učili se různým dovednostem, vyzkoušeli si věci, ke kterým by se doma nedostali nebo si zahráli na pravé africké bubny. Na zahradě se tvořily i hloučky mládeže, která využila času ke sdílení, stejně tak dospělí, kteří s dětmi přijeli, aby si při kávě nebo čaji mohli říct, co mají na srdci. Všechny je pak dala dohromady na jedno místo, do prostoru amfiteátru vedle fary, kapela Smile Back z Letohradu na své koncertní vystoupení pro misie. Svým nadšením strhli ke zpěvu a tanci nejednoho z přítomných.

Závěr Misijního dne patřil mši svaté, při které proběhl slavnostní obřad přijetí dětí do Papežského misijního díla dětí (PMDD). Vznikla zde tři nová Misijní klubka a přes třicet dětí složilo svůj misijní slib. Nová Misijní klubka budou působit ve farnosti Dohalice, Jablonné nad Orlicí a Vysoké Mýto. Do stávajících Misijních klubek přibyli noví misionáři ve farnosti Choceň, Slatina nad Zdobnicí a Letohrad. Máme velkou radost, že se naše misijní rodina rozrůstá. Papež František říká: Misionář se nebojí žít evangelium. To také přejeme novým členům PMDD a vyprošujeme jim k tomu hodně sil.

DSC05358 DSC05349 DSC05370 DSC05376 DSC05382 DSC05387 DSC05392 DSC05395 DSC05397 DSC05408 DSC05410 DSC05417 DSC05422 DSC05431 DSC05438 DSC05447 DSC05476 DSC05488 DSC05510 DSC05518 DSC05519 DSC05480 DSC05522 DSC05535 DSC05543 DSC05545 DSC05531 DSC05549 DSC05345DSC05551

 

Misijní den v Chocni 2012

Jeden dárek navíc® pro všechny účastníky Misijního dne v Chocni, který se uskutečnil v sobotu 22. září 2012 v kostele sv. Františka Serafínského a na přilehlé farní zahradě.

Hudba: Šalmíjá | Srdce čisté