Světový misijní den dětí

V Česku připadá na 6. ledna svátek „Zjevení Páně“, svátek „Tří králů“. V tento den se žehná domům a při tom se píše nad dveře křídou písmena C+M+B nebo více známé jako K+M+B s aktuálním letopočtem. Mnozí si do počátečních písmen doplní jména tří králů: Kašpar, Melichar a Baltazar, ale zkratka písmen je z latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.

Ve světě je šestý lednový den svátkem všech dětí v misiích. Francouzský biskup Charles de Forbin Janson, zakladatel Papežského misijního díla dětí, totiž více než před 170 lety vyzval křesťanské děti, aby pomáhaly Církvi v jejím poslání evangelizace svojí modlitbou, obětí a gesty solidarity. Dnes je více než 15 milionů dětí v 112 zemích světa aktivně zapojeno do práce pro Papežské misijní dílo dětí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o papežské misie, podpořil význam tohoto misijního dne dětí i Sv. otec František, který 6. 1. 2015 v promluvě na nám. sv. Petra ve Vatikánu řekl:

„Světový misijní den dětí je svátek dětí, které prožívají dar víry a modlí se, aby Ježíšovo světlo dosahovalo ke všem dětem světa. Vybízím vychovatele, aby u maličkých pěstovali misijního ducha. Děti a mladí ať nejsou uzavření, ale otevření; ať vidí široký horizont a jejich srdce se k němu ubírá, aby se mezi nimi zrodili svědkové Boží něhy a zvěstovatelé evangelia. Obraťme se nyní k Panně Marii a prosme ji o ochranu pro všeobecnou církev, aby v celém světě šířila Kristovo evangelium, světlo všech národů. Kéž nám neustále umožňuje být na cestě a putovat pozorně, neúnavně a odvážně.“

Plné znění papežovy promluvy před modlitbou Angelus z Radia Vatikán v češtině najdete zde, k dispozici je také anglická verze a vatikánské stránky www.news.va

V České republice slavíme tento den 1. června s letošním mottem: Pojďte ke mně všichni. (Mt 11, 28). Tento den je spojen s celostátní Misijní poutí.

 

Jak tento svátek slaví v zahraničí?

Polsko

Vzpomeňte si na misie a misionáře

Letošní Světový misijní den dětí připadající na 6. ledna, se v Polsku slaví na téma: „Misionáři ve službě usmíření a pokoje“. „Chceme takto navázat na pastorační téma, které klade důraz na potřebu obrácení a smíření s Bohem a s lidmi” – upozorňuje ve speciální zprávě biskup Jerzy Mazur SVD, předseda polské Komise pro misie při Polské biskupské konferenci. Poukazuje na to, že misionáři, sloužící v Africe, Asii, Oceánii a Střední a Jižní Americe, se velmi často potýkají s lokálními konflikty, které přerůstají do masakrů, loupeží a dokonce i otevřených válek. Misionáři poskytují přístřeší a pomoc trpícím, pečují o děti, oběti válek a nenávisti. „Všechny vyzývají k odpuštění a usmíření. Nejednou riskují i svůj život, aby zůstali v solidaritě s utlačovanými a bezbrannými“ – poznamenal biskup Mazur k podpoře modliteb za misionáře. „Vyprošujme jim sílu k hlásání Krista, aby jako betlémská hvězda vedli k Němu ty, mezi nimiž slouží.“ – píše biskup Mazur.

V současné době pracuje na misích v 2065 misionářů a misionářek z Polska. Působí v 97 zemích, od horké Afriky do studené Aljašky, jsou v Jižní a Střední Americe, v Asii a dokonce i v Oceánii. Centrum misijní formace ve Varšavě, které připravuje budoucí misionáře na práci v misích, se v letošním roce chystá opustit 30 lidí: 12 diecézních kněží, 1 řeholní kněz, jeden řeholní bratr, 12 řádových sester a 4 laici.

Předseda polské biskupské Komise pro misie konstatuje, že misionáři nejenže nesou evangelium, ale plní též úlohu charitativní. Aby byli schopni pomáhat, potřebují naši finanční a materiální podporu. Proto se 6. ledna ve všech farnostech Polska koná na tento účel sbírka, během které můžete potkat koledníky v pestrém oblečení. Více informací v polštině na webu wiara.pl

Lucembursko

Světový Den Papežského misijního díla dětí budou v Lucembursku slavit 1. února.

Španělsko

Papežské misijní dílo dětí je svátek dětí, které žijí s radostí dar víry a modlí se, aby se světlo Ježíšovo dostalo ke všem dětem světa.” Tato slova papeže Františka uvidíme jako hlavní zprávu na webu Papežských misijní děl – missio Španělska, kde se bude světový Den Papežského misijního díla dětí slavit 25. ledna s mottem: Já jsem jedním z nich. Více informací naleznete zde.