14. Misijní pouť a Misijní den dětí v Jablonném v Podještědí

14. května 2016 se v Jablonném v Podještědí konala 14. Misijní pouť a Misijní den dětí. Papežská misijní díla v České republice a Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí z litoměřické diecéze připravily na tento den program, jehož mottem byla slova z knihy Žalmů „Celou zemi ať naplní Boží sláva“ (Žl 72,19). V bazilice sv. Vavřince a Zdislavy přivítal na začátku bohoslužby všechny přítomné, celebranta poutní mše svaté P. Jiřího Šlégra z farnosti Vrchlabí a národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta, P. Pavel M. Mayer OP, rektor baziliky v Jablonném v Podještědí. O programu poutě informoval diecézní ředitel PMD v litoměřické diecézi Luboš Fronk. Pouti se zúčastnily i diecézní ředitelky papežských misií z diecézí Plzeň, České Budějovice a Hradec Králové Na mši sv. navázal svým zasvěceným vyprávěním o životě sv. Zdislavy otec Pavel M. Mayer a zdůraznil, že i ona byla velkou misionářkou a ukazovala svým životem, jaká má být služba Bohu a bližním. Děti si mohly prohlédnout hrob sv. Zdislavy a také dvě výstavy v ambitech kláštera, výstavu dětské tvorby na téma Svatá Zdislava, manželka a matka a výstavu Hold svaté Zdislavě, která seznamuje s celoživotním dílem sestry Česlavy Talafantové OP. Do programu poutě se aktivně zapojili členové Papežského misijního díla dětí z Misijních klubek litoměřické diecéze z farností Litoměřice, Frýdlant, Ústí nad Labem a Semily. Českobudějovické Misijní klubko pomohlo postavit symbolický MOST přes celý svět Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí. Odpolední program, ve kterém si děti mohly vybrat z různých her a výtvarných činností, byl zakončen misijním růžencem a vysláním misionářů. Po celý den byla možnost adorace za misie v kapli baziliky, společného zpívání a výměny zkušeností z misijní práce ve farnostech. Poutníci, kteří navštívili ten den hrob sv. Zdislavy, si mohli vybrat z velkého množství misijních materiálů PMD a seznámit se tak s posláním a činností Papežských misijních děl u nás i ve světě. Výtěžek z celého setkání poputuje na pomoc chudým dětem na Filipínách, kde v letošním roce přispíváme na vzdělávání, školní programy pro chudé děti, lékařskou péči a výživové programy pro podvyživené děti.

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A37 A38 A36 A39 A41