Pozvání na 13. celostátní Misijní pouť a 10. Misijní den dětí

Misijně pracovat znamená především svědčit o Kristu svým životem v prostředí, kde žiji. A toto poslání svěřuje Pán bez výjimky každému pokřtěnému, uvádějí stránky ČBK při představování Papežských misijních děl. (http://katechet.cirkev.cz/poslani/papezska-misijni-dila) Uznávám, že naplnit do důsledku toto poslání křesťana není v běžném životě vždy jednoduché. I zde platí, že není dobře člověku samotnému. Je proto přínosné setkávat se s lidmi podobně zaměřenými, sdělovat se a přijímat, nechat se bavit, ale i poučit, obdarovat i dávat. To všechno můžete zažít na Misijní pouti spojené s Dnem dětí Papežského misijního díla dětí (PMDD). Tato už tradiční slavnost se uskuteční v sobotu 13. června 2015 v malebném prostředí jihomoravského Vranova nad Dyjí.

Organizátoři připravili bohatý program pro všechny generace od 10h.Po společné misijní bohoslužbě s otcem biskupem Vojtěchem se dospělí mohou věnovat tichému občerstvení duše při adoraci v ústraní rotundy sv. Ondřeje nebo naslouchat hodnotným přednáškám P. Günthera Eckelbauera a P. Pavla Zahradníčka, zatímco děti se mohou poučit i vyřádit při zábavném putování světovými kontinenty. Na obě skupiny se v další části programu těší pro mnohé již dobře známý dramatický kroužek základní školy sester cyrilometodějek vedený s. Editou. Diváci mohou shlédnout dvě naprosto tematicky i choreograficky odlišná vystoupení oddělená modlitbou misijního růžence. S oficiálním programem se rozloučíme asi v 16.30. I po této době však nemusíte spěchat domů. Se svými zkušenostmi o misijní práci mezi našimi spoluobčany je připraven se s vámi rozdělit P. Marek Dunda.

Budete-li se cítit nasyceni duchovním programem, můžete nahlédnout do starodávné historie původně gotické pevnosti, dnes romantického státního zámku tyčícího se nad Vranovem. Mužskou část účastníků možná bude lákat návštěva pozůstatků pohraničního opevnění ve formě vojenských bunkrů, z nichž některé jsou přístupné veřejnosti. Zamilovaní mohou v podvečer vyrazit na Vyhlídku zamilovaných, která poskytuje idylický pohled na Bohem stvořený a lidmi dotvořený kraj.

Možností, jak využít letošní 13. Celostátní misijní poutě a 10. Dne dětí ve Vranově nad Dyjí je hodně. Zvu srdečně všechny a každého z vás. Přijeďte nabrat sil a pomoci potřebným na Srí Lance, jimž bude výtěžek akce věnován.

Jana Zehnalová, diecézní ředitelka PMD pro brněnskou diecézi

Národní kancelář Papežských misijních děl