Příspěvky se štítkem Horské klubání

Celostátní setkání PMDD Horské klubání 2019

Od 12. do 14. dubna 2019 proběhlo na Erlebachově boudě v Krkonoších Celostátní setkání Papežského misijního díla dětí (PMDD) v ČR nazvané Horské klubání 2019 pro vedoucí dětí z PMDD. Opět bohatý program pro skoro čtyři desítky vedoucích Misijních klubek z celých Čech a Moravy připravili národní ředitel PMD Leoš Halbrštát s diecézní ředitelkou PMD v královéhradecké diecézi Bronislavou Halbrštátovou, která celé setkání moderovala a starala se o misijní výzdobu nejen kaple, kde probíhaly modlitby a mše svaté. Tu páteční sloužil P. Petr Stejskal z Rychnova nad Kněžnou, z jehož duchovního programu, probíhajícího od pátku do soboty, načerpali přítomní do finiše před začátkem Velikonoc sílu a odhodlání nebát se plně odevzdat Bohu a pravdivě přistupovat k odpuštění. Nedělní mši svatou sloužil P. Petr Fiala vojenský kaplan Posádkového velitelství Praha, který zdůraznil důležitost svědectví života podle evangelia druhým a hovořil o bohatství Božího milosrdenství.

Po ubytování a vzájemném pátečním seznámení program pokračoval blokem duchovní formace, vedené P. Petrem Stejskalem zakončeným mší svatou za radostného doprovodu klavíru, flétny a kytary.
Na sobotní dopoledne připravil národní ředitel PMD Leoš Halbrštát prezentaci o Papežských misijních dílech, která zahrnovala podrobnosti o jednotlivých dílech, jejich zakladatelích, projektech, vysvětlil rozdílnost mezi organizacemi misijními a humanitárními a hovořil o významu Mimořádného misijního měsíce října 2019 vyhlášeného papežem Františkem.
Následovala prezentace o Papežském misijním díle dětí Bronislavy Halbrštátové s praktickými ukázkami, jak děti z Misijních klubek zapojovat ve farnostech do liturgie během celého roku. Fotografie doprovázely jednotlivé tradiční misijní aktivity PMDD jako jsou např. Misijní jarmarky apod. nebo jak pracovat s misijními symboly při výzdobě liturgických prostor. Účastníci setkání se dozvěděli, kde hledat
informace a náměty k práci s dětmi – na webu missio cz. a na facebooku PMD.
Sobotní odpoledne využili vedoucí Misijních klubek k odpočinku či výletu do hor.

Podvečerní program začal projekcí filmu PMD z prostředí dětí žijících na ulicích Manily Filipínské rugby – hra o život. O filmu hovořil jeho tvůrce kameraman Martin J. Rýznar, který se svou ženou Kateřinou pracuje na měsíčníku Papežských misijních děl Missio magazínu. Ten je vysílán na Televizi Noe každý měsíc v několika reprízách a přináší mnoho aktualit ze světa misií u nás a ze zahraničí.
Další část duchovní formace vedené P. Petrem Stejskalem na téma odpuštění pokračovala v hotelové kapli. Po ní následovala práce ve skupinkách, kde si vedoucí vyměnili zkušenosti s prací v Misijních klubkách ve svých farnostech.
Závěr sobotního dne patřil filmu Otevřená duše Mexika kameramana Jana Štindla, který vznikl z loňské misijní cesty do Mexika, kdy tým PMD mapoval práci českého misionáře mezi mayskými kmeny.

„Horské klubání bylo naplánováno tak, aby zde účastníci načerpali jak teoretické vědomosti o PMD, prožili duchovní obnovu, tak si odpočinuli a nečerpali energii. Myslím, že vše klaplo. A všichni odjížděli nadšení,“ říká Leoš Halbrštát.

Setkání vedoucích končilo nedělní mši svatou, kterou sloužil P. Petr Fiala. Slavila se Květná neděle a zazněl trochu netradičně pašijový příběh o utrpění Krista, do kterého se zapojili všichni přítomní.

Velké poděkování za Horské klubání patří manželům Tomáškovým a jejich pracovníkům a všem, kteří jakýmkoliv způsobem letošní pobyt účastníků setkání PMDD podpořili.

Letošní celostátní setkání bylo velkým povzbuzením, duchovním občerstvením, poučením a inspirací pro všechny zúčastněné, kteří mohou načerpaný elán a informace předávat v další práci s malými misionáři!

Celá fotogalerie Martina J. Rýznara na Google Fotky.

Missio magazín – duben 2018

Nejen o ekumenické spolupráci mezi křesťany bude rozhovor Kateřiny Rýznarové s kazatelem Církve československé husitské v dubnovém Missio magazínu. Host také přiblíží misijní působení na školách a situaci čínských křesťanských uprchlíků. Pozvání do Missio interview přijal kazatel Aleš Toman. Přečteme vám dopis z Filipín a podíváme se na velikonoční aktivity Misijního klubka v Mikulovicích. Přineseme divákům reportáž z Horského klubání, setkání zástupců Papežského misijního díla dětí, které se v polovině dubna konalo na hřebenech nejvyššího českého pohoří.

Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Nenechte si ujít nový Missio magazín na Televizi Noe. Premiéru pořadu zachytíte v úterý 24. března ve 20 hodin.

Termíny vysílání:

Úterý     24. 4.  20:00
Pátek    27. 4.  16:55
Sobota  28. 4.  15:25
Neděle  29. 4.  22:00
Pondělí 30. 4.   7:00
Přejeme Vám příjemné chvíle s dubnovým Missio magazínem!

Horské klubání 2018

Od 13. do 15. dubna 2018 proběhlo na Erlebachově boudě v Krkonoších Celostátní setkání dětí Papežského misijního díla dětí (PMDD) v ČR nazvané Horské klubání 2018. Bohatý program pro 71 účastníků z Misijních klubek z diecézí Hradec Králové, České Budějovice, Brno, Litoměřice a arcidiecézí Praha a Olomouc připravil národní ředitel PMD Leoš Halbrštát s moderátorkou klubání diecézní ředitelkou PMD v královéhradecké diecézi Bronislavou Halbrštátovou. Nedělní mši svatou sloužil P. Tomáš Hoffmann.

Během celého víkendu byly připraveny misijní hry, soutěže a tvoření, do kterých se zapojili vedoucí jednotlivých Misijních klubek. Kino MISSIO nabídlo záběry z Missio magazínů, které vznikají díky obětavé práci manželů Kateřiny a Martina Rýznarových, výtvarník Tomáš Velzel předvedl několik divadelních představení a nechyběly i výlety do hor. Dětem a dospělým byl představen nový misijní film PMD Filipínské rugby kameramana Martina J. Rýznara z misijní cesty na Filipíny a o své cestě na Srí Lanku vyprávěla diecézní ředitelka PMD v českobudějovické diecézi Hana Koukalová.

Součástí programu byly společné chvíle modlitby a mše svatá se slavnostním obřadem přijetí nových členů do Papežského misijního díla dětí.

Velké poděkování za Horské klubání patří manželům Tomáškovým a jejich pracovníkům a všem, kteří jakýmkoliv způsobem letošní pobyt dětí z PMDD podpořili.

Letošní celostátní setkání bylo velkým povzbuzením a inspirací malým i velkým misionářům do další misijní práce.

Autor fotografií ve fotogalerii: Martin J. Rýznar.

Fotogalerie: Horské klubání 2018 

Horské klubání 2017

Celostátní setkání dětí Papežského misijního díla dětí (PMDD) v ČR nazvané Horské klubání 2017 proběhlo na Erlebachově boudě v Krkonoších od 21. do 23. dubna 2017. Národní ředitel PMD Leoš Halbrštát, P. Petr Stejskal a při nedělní mši sv. P. Tomáš Hoffmann, připravili s moderátorkou klubání diecézní ředitelkou PMD v královéhradecké diecézi Bronislavou Halbrštátovou bohatý program pro 95 účastníků z Misijních klubek z Brna, Letohradu, Dolní Dobrouče, Písečné, Rousínova, Jičína, Nivnice, Rtyně v Podkrkonoší, Mikulovic, Horní Lidče, Studence a Semil.

Během celého víkendu byly připraveny workshopy na téma misií, dramatická výchova, misijní tvoření a vyrábění, soutěže a hry s Kintuadi, Kino MISSIO s filmy z misijních zemí a z Missio magazínů, divadelní představení brněnského klubka Malý princ i výlety do hor. Dětem a dospělým byl představen nový misijní film PMD Barevný Bangladéš kameramana Jana Štindla, který vznikl při misijní cestě do Bangladéše, kde byla vybudována škola pro bangladéšské děti z darů od českých dárců. Díky manželům Rýznarovým účastníci pronikli do tajů natáčení Missio INTERVIEW a pro televizi Noe natočili přímo z Horského klubání pozdrav od všech misionářů.

Součástí programu byly společné chvíle modlitby a mše svaté, při kterých si prožilo slavnostní obřad přijetí do Papežského misijního díla dětí na 40 nových misionářů. O hudební doprovod se po celý čas setkání a při bohoslužbách starala schola Missio z Misijního klubka Letohrad a Písečná, evangelium dramaticky ztvárnili mladí z Misijního klubka z Brna.

Za Horské klubání patří velké poděkování sponzorům setkání manželům Tomáškovým a jejich pracovníkům a všem, kteří jakýmkoliv způsobem letošní Horské klubání podpořili.

Letošní Horské klubání bylo velkým povzbuzením a inspirací malým i velkým misionářům do další misijní práce!

Horské klubání 2016

Celostátní setkání dětí Papežského misijního díla dětí (PMDD) v ČR nazvané Horské klubání 2016 proběhlo na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně v tradičním jarním termínu 15. – 17. dubna 2016. Těmito dny provedl 110 účastníků setkání národní ředitel PMD Leoš Halbrštát a P. Petr Stejskal, moderátorkou klubání byla diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová.

Divadelní představení s názvem Zvonkové království předvedlo Misijní klubko z Brna. Součástí programu byly společné chvíle modlitby, mše svaté a netradiční bohoslužba slova s vyhledáváním úryvků z Písma svatého v krásné přírodě Krkonoš. Pro účastníky klubání byly připraveny aktuality z PMD, informace o programu na Misijní pouť, o přípravě na Misijní kongres dětí, mapa s projekty papežských misií, myšlenky papeže Františka ap. Účastníci také napsali společný pozdrav do všech diecézí pro naše otce biskupy. O hudební doprovod se po celý čas setkání a při bohoslužbách starala schola děvčat misionářek z Letohradu.
 
Při nedělní mši proběhl slavnostní obřad přijetí malých misionářů do stávajících Misijních klubek s požehnáním a vysláním do světa. “Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ (Jan 13,35) Misionáře z Papežského misijního díla dětí navíc také podle toho, že si z Horského klubání odvezli “placku” s logem PMDD, kterou děti dostaly na památku.
Velké poděkování za Horské klubání patří sponzorům setkání manželům Tomáškovým a jejich pracovníkům, také dětem z Misijních klubek a vedoucím, kteří jakýmkoliv způsobem letošní Horské klubání podpořili.
Všechny misionáře, kteří na letošním Horském klubání nemohli být, srdečně zveme na příští ročník, aby se mohli přijet i oni povzbudit do další misijní práce!
Kl 001 Kl 01 Kl 02 Kl 03 Kl 04 Kl 05 Kl 06 Kl 07 Kl 08 Kl 09 Kl 010 Kl 011 Kl 012 Kl 013 Kl 014 Kl 015 Kl 016 Kl 017 Kl 018 Kl 019 Kl 021 Kl 022 Kl 023 Kl 024 Kl 025 Kl 026 Kl 027 Kl 028 Kl 029 Kl 030 Kl 031 Kl 033 Kl 032 Kl 035 Kl 034 Kl 037 Kl 036 Kl 038 Kl 039 Kl 040 Kl 041 Kl 042 Kl 043 Kl 044 Kl 045 Kl 046 Kl 047 Kl 048 Kl 049 Kl 050 Kl 051 Kl 052 Kl 054 Kl 055 Kl 053 Kl 056 Kl 058 Kl 059 Kl 060 Kl 061 Kl 062 Kl 063 Kl 064 Kl 065 Kl 066 Kl 067 Kl 068 Kl 069 Kl 070 Kl 071 Kl 072 Kl 073 Kl 074 Kl 077 Kl 076 Kl 078 Kl 079 kůň Kl 080 kaple

Skončilo Horské klubání 2015

V krásném prostředí Krkonoš na Erlebachově boudě nedaleko Špindlerova Mlýna se ve dnech 10. až 12. dubna 2015 setkala Misijní klubka z různých koutů naší republiky. Na letošní 8. Horské klubání přijelo 116 účastníků z 16 Misijních klubek. Své zástupce tu měla Praha, Nymburk, Horažďovice, Letohrad, Nivnice, Brno, Slatina nad Zdobnicí, Sudoměřice, Hluk, Kněždub, Semily, Prosetín, Svitavy, Benešov, Poděbrady a Chotěboř. Akce je pořádána každý rok jako poděkování dětem za jejich celoroční práci pro misie a podporu misijních aktivit ve farnostech a okolí. Na programu pátečního a sobotního večera bylo představování jednotlivých Klubek. Děti si připravily spoustu fotografií ze svých činností, předváděly scénky, vtipy na misijní téma a brněnské klubko předvedlo velmi povedené divadlo ze života zvířátek.

V sobotu dopoledne se děti rozdělené do skupinek věnovaly misijnímu vyrábění přáníček, postaviček, hudebních nástrojů, perníčků a dalších drobných dárků na Misijní jarmarky®. Nechybělo soutěžení, hry a promítání  filmů v malém misijním kinu. Velkým zážitkem byla pro všechny příprava pozdravu v podobě filmového klipu na IV. Národní misijní kongres v Polsku, který se bude konat ve dnech 12. – 14. 6. 2015 ve Varšavě. V sobotu odpoledne představili P. Jiří Šlégr a Národní ředitel PMD Leoš Halbrštát Filipíny, které nedávno s týmem PMD navštívili. Děti s velkým zaujetím poslouchaly jejich zážitky z cest a sledovaly fotografie z míst, kam namalovaly svá přáníčka. Velmi je oslovilo vyprávění o manilských dětech, žijících na ulici.

Každý den provázely setkání společné modlitby a vyvrcholením byla nedělní mše svatá na konec Velikonočního oktávu, kterou Jan Pavel II. ustanovil svátkem Božího milosrdenství a papež František v rámci nešpor z této neděle vyhlásil mimořádný Svatý rok Milosrdenství. Hudební doprovod k celému programu a bohoslužbám připravilo Misijní klubko z Letohradu. Poděkování za Horské klubání patří hlavně sponzorům setkání – manželům Tomáškovým, kteří se o Erlebachovu boudu starají i všem jejich pracovníkům, dále samozřejmě dětem z Misijních klubek, jejich rodičům a vedoucím a těm, kteří jakýmkoliv způsobem letošní Horské klubání podpořili. Členové Papežského misijního díla dětí si domů odváželi spoustu inspirace a povzbuzení do další misijní činnosti. Za celou dobu pořádání Horského klubání navštívilo Špindlerův Mlýn přibližně 1050 účastníků ze 140 Misijních klubek.

 IMG_3614 IMG_3617 IMG_3632 IMG_3648 IMG_3654 IMG_3658 IMG_3692 IMG_3696 IMG_3721 DSCN8911 HK i HK b

Horské klubání 2015

Ve dnech 10. – 12. 4. 2015 proběhne na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně setkání členů Misijních klubek. Akce je pořádaná každoročně jako poděkování dětem, které podporují celoročně misie svými aktivitami. Počítá se s účastí cca 121 účastníků z 16 Misijních klubek. Během pátečního a sobotního večera budou jednotlivá Klubka představovat svou činnost, poté je připraveno promítání filmů, předvádění scének a další misijní program. V sobotu dopoledne se děti rozdělené do skupinek sejdou ke společnému tvoření, soutěžení a hraní. V plánu je i vyrábění přáníček, perníčků a různých jiných výrobků pro misijní akce. Odpoledne Národní ředitel PMD Leoš Halbrštát a P. Jiří Šlégr představí z misijního pohledu Filipíny, které nedávno s týmem PMD navštívili a budou vyprávět své zážitky. Organizátoři akce věří, že společně strávený čas a slavení mše sv. budou pro účastníky povzbuzením a inspirací pro další misijní činnost.

VIDEO: Horské klubání – rozhovor s Jaromírem Jágrem

Scénky Misijního klubka z Vamberka mají jako své tradiční téma hokej. Podívejme se na jednu z nich jako ochutnávku atmosféry, kterou na Horských klubání ve Špindlerově Mlýně zažíváme. Rozhovor s Jaromírem Jágrem, který se výborně hodí k právě probíhajícímu hokejovému mistrovství světa, rozesmál všechny přítomné, malé i velké. Tak ať se líbí i vám!

Skončilo Horské klubání 2014

Ve dnech 4. – 6. 4. 2014 se na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně konalo už 7. setkání členů Misijních klubek nazvané Horské klubání. Akce je od roku 2008 pořádána každé jaro se záměrem poděkovat dětem, které celoročně podporují misie svými aktivitami. Letos přijelo 119 účastníků z 23 Misijních klubek ze všech diecézí, aby se vzájemně poznali, inspirovali a zabavili. Organizátoři přivítali účastníky například z Českých Budějovic, Plzně, Frýdlantu, Píště, Rousínova, Chocně či Hluku a Sudoměřic. Program pátečního a sobotního večera si jednotlivá klubka připravila sama předváděním prezentací své činnosti a humorných scének a vtipů.

V sobotu dopoledne se děti rozdělily do skupinek zaměřených na různé aktivity. V tvořivých dílnách si mohly vyzkoušet pletení pomlázky, barvení vajíček, výrobu velikonočních zajíčků ze sádry, filcování z ovčího rouna, zdobení perníčků anebo malování přáníček pro biskupy. V jiných skupinkách se promítaly misijní dokumenty, hrály hry a soutěžilo se v misionářských dovednostech. Výrobky z tvořivých dílniček byly nabízeny na doprovodném Misijním jarmarku®. Misijní klubko z Brna-Žabovřesk přivezlo ostatním Klubkům krásné keramické pokladničky a další výrobky, aby ostatní malé misionáře povzbudili v jejich úsilí vybírat dary na misie. V programu nechyběla ani soutěž o nalezení nejzajímavějšího odpadku. Při této aktivitě se děti s vedoucími vydali na sbírání odpadků po přilehlých stráních a cestách, aby přispěli ke kráse našich hor a zpříjemnili pobyt dalším návštěvníkům.

Odpoledne Národní ředitel P. Jiří Šlégr promítal záběry z Ugandy a Papuy-Nové Guineje, zachycující prožívání velikonočních svátků v těchto zemích. V pátek večer se mohly děti před spaním pomodlit křížovou cestu „Slunce ať svítí, kde jsi Ty“, kterou připravila Diecézní ředitelka PMD pro královéhradeckou diecézi paní Bronislava Halbrštátová. V sobotu i neděli ráno byly slouženy mše svaté pro děti. Hudební doprovod zajistila Klubka z Letohradu a Slatiny nad Zdobnicí.

Horské klubání zajišťují Papežská misijní díla na Erlebachově boudě díky velkorysé podpoře majitelů manželů Tomáškových. Všichni společně věří, že čas strávený ve společenství a při slavení mše sv. je pro účastníky povzbuzením, inspirací i motivací pro další misijní činnost.

Kompletní fotogalerii naleznete zde.

IMG_0905 (1) IMG_0800 (1) IMG_0792 (1) IMG_0778 (1) IMG_0760 (1) IMG_0759 (1) IMG_0752 (1) IMG_0708 (1) IMG_0706 (1) IMG_0700 (1) IMG_0681 (1) IMG_0674 (1) IMG_0657 (1) IMG_0650 (1) IMG_0613 (1)