Horské klubání 2017

Celostátní setkání dětí Papežského misijního díla dětí (PMDD) v ČR nazvané Horské klubání 2017 proběhlo na Erlebachově boudě v Krkonoších od 21. do 23. dubna 2017. Národní ředitel PMD Leoš Halbrštát, P. Petr Stejskal a při nedělní mši sv. P. Tomáš Hoffmann, připravili s moderátorkou klubání diecézní ředitelkou PMD v královéhradecké diecézi Bronislavou Halbrštátovou bohatý program pro 95 účastníků z Misijních klubek z Brna, Letohradu, Dolní Dobrouče, Písečné, Rousínova, Jičína, Nivnice, Rtyně v Podkrkonoší, Mikulovic, Horní Lidče, Studence a Semil.

Během celého víkendu byly připraveny workshopy na téma misií, dramatická výchova, misijní tvoření a vyrábění, soutěže a hry s Kintuadi, Kino MISSIO s filmy z misijních zemí a z Missio magazínů, divadelní představení brněnského klubka Malý princ i výlety do hor. Dětem a dospělým byl představen nový misijní film PMD Barevný Bangladéš kameramana Jana Štindla, který vznikl při misijní cestě do Bangladéše, kde byla vybudována škola pro bangladéšské děti z darů od českých dárců. Díky manželům Rýznarovým účastníci pronikli do tajů natáčení Missio INTERVIEW a pro televizi Noe natočili přímo z Horského klubání pozdrav od všech misionářů.

Součástí programu byly společné chvíle modlitby a mše svaté, při kterých si prožilo slavnostní obřad přijetí do Papežského misijního díla dětí na 40 nových misionářů. O hudební doprovod se po celý čas setkání a při bohoslužbách starala schola Missio z Misijního klubka Letohrad a Písečná, evangelium dramaticky ztvárnili mladí z Misijního klubka z Brna.

Za Horské klubání patří velké poděkování sponzorům setkání manželům Tomáškovým a jejich pracovníkům a všem, kteří jakýmkoliv způsobem letošní Horské klubání podpořili.

Letošní Horské klubání bylo velkým povzbuzením a inspirací malým i velkým misionářům do další misijní práce!