Horské klubání 2018

Od 13. do 15. dubna 2018 proběhlo na Erlebachově boudě v Krkonoších Celostátní setkání dětí Papežského misijního díla dětí (PMDD) v ČR nazvané Horské klubání 2018. Bohatý program pro 71 účastníků z Misijních klubek z diecézí Hradec Králové, České Budějovice, Brno, Litoměřice a arcidiecézí Praha a Olomouc připravil národní ředitel PMD Leoš Halbrštát s moderátorkou klubání diecézní ředitelkou PMD v královéhradecké diecézi Bronislavou Halbrštátovou. Nedělní mši svatou sloužil P. Tomáš Hoffmann.

Během celého víkendu byly připraveny misijní hry, soutěže a tvoření, do kterých se zapojili vedoucí jednotlivých Misijních klubek. Kino MISSIO nabídlo záběry z Missio magazínů, které vznikají díky obětavé práci manželů Kateřiny a Martina Rýznarových, výtvarník Tomáš Velzel předvedl několik divadelních představení a nechyběly i výlety do hor. Dětem a dospělým byl představen nový misijní film PMD Filipínské rugby kameramana Martina J. Rýznara z misijní cesty na Filipíny a o své cestě na Srí Lanku vyprávěla diecézní ředitelka PMD v českobudějovické diecézi Hana Koukalová.

Součástí programu byly společné chvíle modlitby a mše svatá se slavnostním obřadem přijetí nových členů do Papežského misijního díla dětí.

Velké poděkování za Horské klubání patří manželům Tomáškovým a jejich pracovníkům a všem, kteří jakýmkoliv způsobem letošní pobyt dětí z PMDD podpořili.

Letošní celostátní setkání bylo velkým povzbuzením a inspirací malým i velkým misionářům do další misijní práce.

Autor fotografií ve fotogalerii: Martin J. Rýznar.

Fotogalerie: Horské klubání 2018