Vánoce 2020 a PF 2021

“Díky tomuto Dítěti můžeme Boha oslovovat „Otče“, „Tati“. Ježíš je jednorozený, nikdo jiný než On nezná Otce. On však přišel na svět právě proto, aby tvář nebeského Otce zjevil. A tak se, díky tomuto Dítěti, můžeme všichni skutečně nazývat bratři: z každého kontinentu, jakéhokoli jazyka, jakékoli kultury, se svými identitami i rozdíly, přece jsme všichni bratři a sestry.” (papež František)

“Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a život byl světlo lidí.
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
(Jan 1,1-5)
Nesme Ježíšovo SVĚTLO společně do celého světa, ke všem národům a všem lidem!
Drazí,
děkujeme ze srdce za Vaši přízeň v roce 2020, za Vaše modlitby a dary pro nejpotřebnější v misiích!
Těšíme se na další spolupráci
a přejeme rok 2021 naplněný Božím požehnáním, láskou a pokojem!
Leoš Halbrštát, národní ředitel
a pracovníci Národní kanceláře Papežských misijních děl v České republice