Nové číslo Misijního zpravodaje se zaměřuje na modlitbu

V září vyšel nový Misijní zpravodaj, jehož tématem je tentokrát Modlitba za misie. Podporovat misie lze nejen finančně, ale také skrze modlitbu. V čísle 22 proto přinášíme např. modlitební doporučení Svatého otce, zamyšlení diecézního ředitele pro apoštolský exarchát P. Karla Soukala nad modlitbou ve spojení s misiemi a představujeme modlitební členské aktivity PMD jako je Misijní růže a Adorace za misie. Dozvíte se více také o Misijním kříži, který PMD před lety věnoval svatý Jan Pavel II.

Dále si můžete přečíst i zajímavý, byť poněkud smutný příběh o životě zakladatelky živého růžence a Papežského misijního díla šíření víry Pauliny Jaricotové, nebo naopak veselý rozhovor s talentovaným mužem mnoha profesí výtvarníkem Tomášem Velzlem. Nechybí ani pravidelné rubriky – přehled pomoci za uplynulý rok, informace z Misijních klubek, fotoreportáž z Misijní pouti v Prachaticích, přehled nových misijních materiálů a další.

Podzimní vydání je vždy spojeno s oslavami nadcházející Misijní neděle, proto se jeho dnes už pravidelnou součástí stala inspirativní příloha Náměty ke slavení Misijní neděle – Misijní most modlitby.

Misijní zpravodaj si můžete objednat v katalogu nebo online prolistovat zde: