Skončilo Horské klubání 2014

Ve dnech 4. – 6. 4. 2014 se na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně konalo už 7. setkání členů Misijních klubek nazvané Horské klubání. Akce je od roku 2008 pořádána každé jaro se záměrem poděkovat dětem, které celoročně podporují misie svými aktivitami. Letos přijelo 119 účastníků z 23 Misijních klubek ze všech diecézí, aby se vzájemně poznali, inspirovali a zabavili. Organizátoři přivítali účastníky například z Českých Budějovic, Plzně, Frýdlantu, Píště, Rousínova, Chocně či Hluku a Sudoměřic. Program pátečního a sobotního večera si jednotlivá klubka připravila sama předváděním prezentací své činnosti a humorných scének a vtipů.

V sobotu dopoledne se děti rozdělily do skupinek zaměřených na různé aktivity. V tvořivých dílnách si mohly vyzkoušet pletení pomlázky, barvení vajíček, výrobu velikonočních zajíčků ze sádry, filcování z ovčího rouna, zdobení perníčků anebo malování přáníček pro biskupy. V jiných skupinkách se promítaly misijní dokumenty, hrály hry a soutěžilo se v misionářských dovednostech. Výrobky z tvořivých dílniček byly nabízeny na doprovodném Misijním jarmarku®. Misijní klubko z Brna-Žabovřesk přivezlo ostatním Klubkům krásné keramické pokladničky a další výrobky, aby ostatní malé misionáře povzbudili v jejich úsilí vybírat dary na misie. V programu nechyběla ani soutěž o nalezení nejzajímavějšího odpadku. Při této aktivitě se děti s vedoucími vydali na sbírání odpadků po přilehlých stráních a cestách, aby přispěli ke kráse našich hor a zpříjemnili pobyt dalším návštěvníkům.

Odpoledne Národní ředitel P. Jiří Šlégr promítal záběry z Ugandy a Papuy-Nové Guineje, zachycující prožívání velikonočních svátků v těchto zemích. V pátek večer se mohly děti před spaním pomodlit křížovou cestu „Slunce ať svítí, kde jsi Ty“, kterou připravila Diecézní ředitelka PMD pro královéhradeckou diecézi paní Bronislava Halbrštátová. V sobotu i neděli ráno byly slouženy mše svaté pro děti. Hudební doprovod zajistila Klubka z Letohradu a Slatiny nad Zdobnicí.

Horské klubání zajišťují Papežská misijní díla na Erlebachově boudě díky velkorysé podpoře majitelů manželů Tomáškových. Všichni společně věří, že čas strávený ve společenství a při slavení mše sv. je pro účastníky povzbuzením, inspirací i motivací pro další misijní činnost.

Kompletní fotogalerii naleznete zde.

IMG_0905 (1) IMG_0800 (1) IMG_0792 (1) IMG_0778 (1) IMG_0760 (1) IMG_0759 (1) IMG_0752 (1) IMG_0708 (1) IMG_0706 (1) IMG_0700 (1) IMG_0681 (1) IMG_0674 (1) IMG_0657 (1) IMG_0650 (1) IMG_0613 (1)