Horské klubání 2015

Ve dnech 10. – 12. 4. 2015 proběhne na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně setkání členů Misijních klubek. Akce je pořádaná každoročně jako poděkování dětem, které podporují celoročně misie svými aktivitami. Počítá se s účastí cca 121 účastníků z 16 Misijních klubek. Během pátečního a sobotního večera budou jednotlivá Klubka představovat svou činnost, poté je připraveno promítání filmů, předvádění scének a další misijní program. V sobotu dopoledne se děti rozdělené do skupinek sejdou ke společnému tvoření, soutěžení a hraní. V plánu je i vyrábění přáníček, perníčků a různých jiných výrobků pro misijní akce. Odpoledne Národní ředitel PMD Leoš Halbrštát a P. Jiří Šlégr představí z misijního pohledu Filipíny, které nedávno s týmem PMD navštívili a budou vyprávět své zážitky. Organizátoři akce věří, že společně strávený čas a slavení mše sv. budou pro účastníky povzbuzením a inspirací pro další misijní činnost.