Horské klubání 2016

Celostátní setkání dětí Papežského misijního díla dětí (PMDD) v ČR nazvané Horské klubání 2016 proběhlo na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně v tradičním jarním termínu 15. – 17. dubna 2016. Těmito dny provedl 110 účastníků setkání národní ředitel PMD Leoš Halbrštát a P. Petr Stejskal, moderátorkou klubání byla diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová.

Divadelní představení s názvem Zvonkové království předvedlo Misijní klubko z Brna. Součástí programu byly společné chvíle modlitby, mše svaté a netradiční bohoslužba slova s vyhledáváním úryvků z Písma svatého v krásné přírodě Krkonoš. Pro účastníky klubání byly připraveny aktuality z PMD, informace o programu na Misijní pouť, o přípravě na Misijní kongres dětí, mapa s projekty papežských misií, myšlenky papeže Františka ap. Účastníci také napsali společný pozdrav do všech diecézí pro naše otce biskupy. O hudební doprovod se po celý čas setkání a při bohoslužbách starala schola děvčat misionářek z Letohradu.
 
Při nedělní mši proběhl slavnostní obřad přijetí malých misionářů do stávajících Misijních klubek s požehnáním a vysláním do světa. “Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ (Jan 13,35) Misionáře z Papežského misijního díla dětí navíc také podle toho, že si z Horského klubání odvezli “placku” s logem PMDD, kterou děti dostaly na památku.
Velké poděkování za Horské klubání patří sponzorům setkání manželům Tomáškovým a jejich pracovníkům, také dětem z Misijních klubek a vedoucím, kteří jakýmkoliv způsobem letošní Horské klubání podpořili.
Všechny misionáře, kteří na letošním Horském klubání nemohli být, srdečně zveme na příští ročník, aby se mohli přijet i oni povzbudit do další misijní práce!
Kl 001 Kl 01 Kl 02 Kl 03 Kl 04 Kl 05 Kl 06 Kl 07 Kl 08 Kl 09 Kl 010 Kl 011 Kl 012 Kl 013 Kl 014 Kl 015 Kl 016 Kl 017 Kl 018 Kl 019 Kl 021 Kl 022 Kl 023 Kl 024 Kl 025 Kl 026 Kl 027 Kl 028 Kl 029 Kl 030 Kl 031 Kl 033 Kl 032 Kl 035 Kl 034 Kl 037 Kl 036 Kl 038 Kl 039 Kl 040 Kl 041 Kl 042 Kl 043 Kl 044 Kl 045 Kl 046 Kl 047 Kl 048 Kl 049 Kl 050 Kl 051 Kl 052 Kl 054 Kl 055 Kl 053 Kl 056 Kl 058 Kl 059 Kl 060 Kl 061 Kl 062 Kl 063 Kl 064 Kl 065 Kl 066 Kl 067 Kl 068 Kl 069 Kl 070 Kl 071 Kl 072 Kl 073 Kl 074 Kl 077 Kl 076 Kl 078 Kl 079 kůň Kl 080 kaple