11. Národní misijní rada

Pondělním obědem skončila 11. Národní misijní rada, která se letos konala od 17. 4. do 18. 4. 2016 na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně. Tato rada se schází jednou ročně a je vedena otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, předsedou Komise ČBK pro Charitu a Rady pro misie. Letošního setkání se účastnili zástupci z Papežských misijních děl (PMD), Charity České republiky, Salesiánské asociace Dona Boska, o. s. SADBA, kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí, Společnosti dcer křesťanské lásky, Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, Společenství pomocníků řádu sv. Lazara a Nadačního fondu solidarity s chudými třetího světa MATRI, Misijní společnosti sv. Vincence de Paul a sdružení OMEGA plus.
Program byl zahájen společnou mší svatou, po které se účastníci věnovali závěrům ze zasedání rady z minulého roku a hodnocením jejich misijních aktivit. Velká část jednání byla věnována tématu zapojování dobrovolníků, zkušenostem z práce s nimi a integrace do společnosti skrze víru. Kladně byla hodnocena spolupráce mezi Papežskými misijními díly a Charitou ČR a PMD a jednotlivými řeholními řády. Dokončený projekt týkající se mapy pomoci prezentovaný na novém webu církev.cz ukazuje, kam se z České republiky v rámci katolické církve dostává pomoc do zahraničí. Nemalou část na této mapě tvoří přes 112 projektů Papežských misijních děl na pomoc potřebným ve 13 zemích světa – Uganda, Zambie, Keňa, Guyana, Jamajka, Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Papua-Nová Guinea, Egypt, Sýrie, Pákistán a Nigérie.

_DSC0338_DSC0356_DSC0359_DSC0378 _DSC0365