Pomoc z ČR je pro Filipíny důležitá

Ve dnech od 12. do 23. 3. 2015 se vydala čtyřčlenná skupina Papežských misijních děl (PMD) z České republiky na misijní cestu na Filipíny. Cílem misijní cesty bylo zdokumentovat místní situaci a seznámit se blíže zvláště s projekty PMD, které jsou z ČR podporovány. Do této asijské katolické země se vypravil P. Jiří Šlégr spolu s nastupujícím Národním ředitelem PMD Leošem Halbrštátem, kameramanem Martinem Rýznarem a Hanou Koukalovou ředitelkou PMD za českobudějovickou diecézi. Tato pracovní cesta byla koordinována za podpory Národní kanceláře PMD v Manile a jejího ředitele na Filipínách P. Socrata Mesiony. Jako tradičně se za požehnání výpravy modlilo mnoho lidí, děti z našich 19 Misijních klubek a 3 základních škol připravily pro chudé děti na Filipíny asi 500 nejrůznějších originálních přáníček, které místní mile překvapily. Česká výprava s sebou vezla mimo jiné i sošky Pražského Jezulátka, které je zde ve veliké úctě. Santo Niño (Svaté Dítko), tedy Jezulátko, je národním patronem Filipín a jeho sošku či obrázek je možné spatřit i u nejchudších lidí.

V tomto státě s přibližně 100 milióny obyvatel, který je v Asii – kromě Východního Timoru – jediným, jehož drtivá většina obyvatel je křesťanského vyznání, žije 82% katolíků, 12% protestantů 5% muslimů a 2% buddhistů. Již za šest let si zde připomenou pětisté výročí evangelizace tohoto území rozkládajícího se na 7107 ostrovech o celkové rozloze jen čtyřikrát větší než Česká republika. Katolická církev na Filipínách má 72 diecézí, které jsou seskupeny do 16 církevních provincií. K nim se řadí sedm apoštolských vikariátů a vojenský ordinariát. Po Mexiku a Brazílii jsou Filipíny třetí zemí s největším počtem katolíků na světě.

Konkrétní pomoc PMD dětem na Filipínách

Jenom za rok 2014 se prostřednictvím Papežských misijních děl poslalo do 31 diecézí na 61 projektů pro téměř 13 000 trpících dětí přes 7 miliónů Kč. Na této celkové asistenci se Česko podílí nemalou měrou, když poslalo pomoc do pěti diecézí. Užitek z téměř 1 milionu Kč mělo přes 4 320 dětí v bídě: podpora vzdělání dětí z chudých rodin, zajištění chodu domova pro potřebné a zanedbané děti, ochrana chudých dětí, jídlo pro děti z nuzných rodin a náklady na školné pro děti z početných rodin. Přispěli jsme také na vzdělávání a katechetické aktivity pro velmi chudé děti, křesťanskou formaci a morální výchovu ve slumech, na chod zdravotního a sociálního střediska pro chudé děti, na vzdělávání dětí z vesnických rodin s nízkým příjmem. V neposlední řadě sem patří též náklady na jídlo a lékařskou péči pro podvyživené děti; jídlo, léky a oblečení pro rodiny bez domova, sirotky a opuštěné děti.

Naše spojení s touto zemí a pokračující asistence filipínským dětem v bídě bude pokračovat i nadále, což potvrdila také právě uskutečněná návštěva a její zástupce P. Jiří Šlégr: „Vzhledem k opravdu náročné situaci, kterou chudé rodiny, děti a mládež zažívají, vidím jako velmi potřebné právě do těchto míst stále podporu poskytovat. Obětavá práce, ochota a nasazení života zdejších kněží, řeholníků a řeholnic, kteří jsou často autory projektů PMD, to vše dává jistotu, že posílané finance jsou správně využity. Na vlastní oči jsme viděli, jak řeholní sestry a bratři jsou pro chudé oázou, kde potřební najdou praktickou péči, plnou náruč požehnání a Božího pokoje. Naši spolupracovníci se nebojí chodit za chudými dětmi či rodinami ani pod most, na ulici, smetiště či hřbitovy, protože i tady je často nalézají. Jak jsme se zde dozvěděli, jen v desetimiliónové Manile je dětí, jejichž domovem je ulice, klidně několik set tisíc. Neustále zde těmto bezbranným a zranitelným hrozí, že zmizí jako oběti sexuálního zneužívání, otroctví či obchodu, že se stanou obětí obchodu s orgány – např. jim někdo odoperuje ledviny a nechá je třeba i zemřít. Přišlo mi velice líto těchto maličkých, kteří, aby přežili, utíkají před násilím od svých rodičů, chodí po žebrotě, jedí odpadky, kradou, přespávají na kartonech opuštěných tržišť třeba pod prázdnými háky na maso, odkud je ráno vyžene denní ruch nakupujících a prodávajících. Kvůli nedostatečné hygieně mají nejrůznější nemoci a podvýživa u nich vše ještě zhoršuje. Jsem opravdu rád, že právě sem podáváme pomocnou ruku těm nejpotřebnějším. Ode všech z Filipín vyřizuji plnou náruč lásky, vděčnosti, modliteb a prosbu o další pomoc.”

Výstupy z uskutečněné cesty

Ten, kdo se chce dovědět více o Filipínách, co všechno se během misijní cesty dělo, může například navštívit webové stránky www.missio.cz a těšit se na informace o průběhu výpravy, foto či audio galerie, videoklipy a celou řadu dalších aktualit. Více sledujte také v Cestovním deníkuMisijní cesta na Filipíny, který se díky internetovému spojení podařilo vytvářet: http://old.missio.cz/cestovni-denik/misijni-cesta-na-filipiny/. Dále je v plánu vydání Misijního kalendáře a kalendáříku 2016, filmového dokumentu, prezentace Filipín v Misijní kině apod.

Co na účastníky cesty nejvíce zapůsobilo

Hana Koukalová

Setkala jsem se s církví, která stojí na straně chudých a jsem na ni hrdá. Sestry na vesnicích, které ví, čím která rodina žije a co potřebuje. Tam, kde sestry nestačí, jsme zase v horách potkali dobrovolníky, kteří zde vedou školu. Sobotní oratoře pro děti ze slumů a citlivé dotýkání se, získávání důvěry rodin, aby se neostýchaly přijít se svými potřebami. A v největší syrové bídě velkoměsta, když jsem viděla děti ulice a ty, pro něž se staly náplní života a zároveň věděla, že jde o kapku v moři, říkám, Bohu díky za ni.

Leoš Halbrštát

Překvapila mne veliká soudržnost každé místní komunity. I když v ní lidé byli různě movití chovali se k sobě velmi přátelsky a s úsměvem na tváři. Bylo patrné, že ačkoli o svých problémech dobře vědí, prožívají je na každém kroku, nepropadají beznaději a snaží se svou situaci zlepšit.

Martin Rýznar

Okamžik, který jsem nezachytil na kameru, ale vryl se mi do paměti, vystihuje mnohé. Malý chlapec na tržišti, když nás míjel, všiml si rozšlápnuté žvýkačky na chodníku. Neváhal, okamžitě se sehnul, šedou hmotu sloupnul a hbitě strčil do pusy. To je realita metropole 21. století, kde mnohaúrovňové obchvaty lemují mrakodrapy v sousedství chatrných chýší a existencí bez domova. Mnozí se vydali za „lepším“ do města, přitom život na venkově z mého pohledu zůstává pokojnějším, čistším i zdravějším i na Filipínách.

Jiří Šlégr

Velmi se mě dotkla hluboká víra místních lidí. Při celé řadě rozhovorů se lidem ukazovaly slzy v očích, když mluvili o Boží prozřetelnosti, svědčili o důvěře v Boha a to i ve velice obtížných situacích, kdy bojovali s nemocemi, bídou, hladem a pod. Chudí lidé se dokážou rozdělit i toho mála, co mají. To nám potvrdila např. řeholní setra, které chudá žena donesla rýži, když se dověděla, že sestry nemají co jíst. Další starší paní si vzala do péče sirotka, který zůstal na ulici a neměl nikoho. Sama na tom není dobře, ale přece nenechá dítě bez pomoci – to nám vysvětlila řeholní sestřička, která tu situaci dobře zná. Kdykoliv jsme se zeptali na nedávnou návštěvu papeže Františka, okamžitě se všem rozzářily oči a bylo vidět, že Sv. otce mají ve veliké úctě. Zvláště oceňují jeho starost o chudé, proto nazvali i letošní rok “rokem pro chudé”. Jsem rád, že skrze papežské misie jsme právě se Svatým otcem spojeni. Silným dojmem byly i návštěvy slamů a chatrčí, kde žijí ti, ke kterým se naše pomoc dostává. Jedna žena nám ve své místnůstce ukázala plastovou pokladničku, do níž během postní doby s radostí šetří peníze pro jiné potřebné. Toto prý dělají ve farnosti na pokyn pana faráře. To, co mě nenechává klidným, je skutečnost, že když jsem byl tak blízko bídě mnohých, že jim nedokážeme pomoci tak, aby se na všechny dostalo. Díky Bohu ale za všechno, co se podařilo a ještě podaří.

Pomozte na Filipíny

Chcete-li se k další pomoci pro filipínské chudé a trpící děti připojit, zašlete libovolný finanční dar na PMD, Špindlerův Mlýn 33, 543 51, , tel.: 499 433 058, 604 838 882, www.missio.cz, číslo účtu: 72540444/2700, variabilní symbol: 440, specifický symbol: členové PMD píší své členské číslo a farnosti kód přidělený z PMD. Do zprávy pro příjemce uveďte: Filipíny. Ti, kdo věnují finanční pomoc, se mohou zaregistrovat jako „dárci misií“. Zájemci mohou obdržet potvrzení pro daňové účely.

Hlavní partneři misijní cesty na Filipíny: T- Mobile, Radio Proglas a Katolický týdeník.

Filipiny2015_IMG_1659 Filipiny2015_IMG_0033 Filipiny2015_IMG_0063 Filipiny2015_IMG_0081