Misijní neděle 19. října 2014

Před 88 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry.Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích). K této příležitosti jsme pro Vás připravili nový videoklip, jehož záběry nás zavedou do africké Keni a místních slumů, kam tým PMD z naší vlasti letos během misijní cesty zavítal.

MISIJNÍ MOST MODLITBY 2014 – SOBOTA 18. 10. VE 21:00

I letos přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby (dále MMM), a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 18. října ve 21:00. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele. Kdo pořádáte: MMM, misijní besedy, výstavy, žehnání svící, misijní růženec, vystoupení hudebních skupin, adorace, Misijní jarmarky® nebo zakládáte Misijní klubka, napište nám! https://www.missio.cz/aktivity/oznamit-konani-aktivity/

JAK PROŽÍT MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN

V mnoha farnostech se již od začátku měsíce října lidé modlí misijní růženec, účastní se adorací za misie, připravují děti na vstup do Misijního klubka, chystají krásné misijní nástěnky. Nechybí ani tradiční akce PMD: Misijní jarmarky®, Misijní koláče® a Misijní štrúdlování®. Ze zkušeností toto přispívá i k oživení našich farností či společenství, ve kterých slavení Misijní neděle probíhá. V kanceláři PMD Vám rádi poskytneme podrobnější informace a potřebné materiály.

MISIJNÍ NEDĚLE MÁ SVÁ PRAVIDLA:

„Všechny peníze, které PMD sesbírají ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci. Peníze věřících, které PMD sesbírají v diecézích, se musí všechny rychle a pravidelně odevzdávat národní kanceláři. Tyto peníze, sesbírané pro misie ad gentes na Světový den misií nebo při jakékoliv jiné příležitosti „v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa“, se nesmí použít na jiné účely.“ (Stanovy PMD čl. 61, 62)

JAK SI NA TOM PMD V ČR STOJÍ VE SROVNÁNÍ S EVROPOU A SVĚTEM

Evropa

Na základě statistik Papežského misijního díla Šíření víry, které podporuje a koordinuje pomoc světovým misiím, jsme porovnávali velikost finančních částek posílaných z jednotlivých zemí do misií. Dílo šíření víry je dotované převážně ze sbírek Misijní neděle. Zahrnuje stavby a opravy kostelů, far, klášterů a pastoračních center. Věnuje se formačním a vzdělávacím programům, katechistům a mediální práci. 11. místo v Evropě, kde za sebou necháváme např. Švýcarsko, Slovensko, Skotsko a Portugalsko, je znamením štědrosti našich dárců. Celkové pořadí prvních dvaceti zemí: Španělsko, Itálie, Francie, Velká Británie, Německo-Aachen, Rakousko, Německo-Monaco, Irsko, Belgie, Polsko, Česká republika, Švýcarsko, Slovensko, Skotsko, Malta, Nizozemí, Kréta, Slovinsko, Portugalsko a Lucembursko. Pro představu Španělsko poslalo do misií téměř 14 mil. USD, Itálie přes 10 mil. USD, Belgie 1, 2 mil. USD, Polsko 988 tisíc USD, Česko 880 tis. USD, Švýcarsko 702 tisíc USD a Slovensko 624 tis. USD.

Svět

Vůbec ne špatnou 18. příčku zaujímáme, co se týče Díla šíření víry a podpory světových misií, v porovnání se světem. Zde samozřejmě vede USA, Španělsko, Itálie a Francie. Pořadí zemí, které jsou před námi: USA, Španělsko, Itálie, Francie, Austrálie, Velká Británie, Německo-Aachen, Kanada, Rakousko, Brazílie, Indie, Monako, Irsko, Belgie, Korea, Polsko a Mexiko. Věříme, že i díky Vaší pomoci se budeme umísťovat a tím i pomáhat chudým stále lépe!

K TÉMATU JSME PRO VÁS DÁLE PŘIPRAVILI

Plakát Misijní neděle – měl by viset v každé farnosti, zájemcům rádi zašleme

Poselství Svatého otce k Misijní neděli

Dopis Národního ředitele PMD k Misijní neděli

Misijní kalendář 2014 – katechetická příprava na Misijní neděli nejen pro děti

Misijní neděle v Českém rozhlase 2 a na Radiu Proglas

Kázání na Misijní neděli – přehled audio nahrávek

Video, audio a fotogalerie z Misijní neděle

Finance:

Kde peníze z Misijní neděle pomáhají

Přehled sbírek z Misijní neděle

PROSÍME všechny, kdo se chystají zapojit do Misijního mostu modlitby nebo dalších akcí spojených s Misijní nedělí, aby nás o plánovaných aktivitách co nejdříve stručně informovali. Děkujeme.

Více informací i se všemi odkazy naleznete  zde