Dennis – cesta kněze

V souvislosti s návštěvou zambijských bohoslovců v létě 2014 jsme připravili tento krátký portrét zambijského kněze, dnes rektora semináře sv. Dominika v Lusace. Nadčasový rozhovor s otcem Dennisem Phiri jsme natočili na podzim roku 2011. Zájemci, kteří by chtěli finančně přispět na náklady spojené s misijní cestou P. Denise a dalších sedmi hostů ze Zambie do České republiky, mohou tak učinit na číslo účtu PMD: 72540444/2700, V. symbol 998. Za jakoukoliv pomoc ze srdce děkujeme.

Produkce: P. Jiří Šlégr
Kamera, střih, režie: Martin J. Rýznar
Překlad: Gabriela Hájková, Martin J. Rýznar
Asistenti natáčení: Filip Breindl, Bronislava Halbrštátová