Příspěvky se štítkem Martyrologie

Martyrologie za rok 2020


MISIONÁŘI ZABITÍ V ROCE 2020

“Je bolestné připomínat, že jsou nyní v různých částech světa mnozí křesťané vystaveni pronásledování, a je třeba doufat a modlit se, aby jejich soužení co nejdřív ustalo. Je jich mnoho: dnešních mučedníků je víc než mučedníků prvních staletí. Vyjadřujeme těmto bratřím a sestrám svoji blízkost, jsme jedno tělo, a tito křesťané jsou krvácejícími údy Kristova těla, kterým je církev.”

(papež František, generální audience 29. dubna 2020)

 

Tisková agentura Kongregace pro evangelizaci národů Fides, dnes zveřejnila každoroční bilanci misionářů, kteří ve své službě přinesli nejvyšší oběť. Ve dvacátém roce tisíciletí zemřelo násilnou smrtí 20 misionářů – 8 kněží, 1 řeholník, 3 řeholnice, 2 seminaristé a 6 laiků.

Světadílem s nejvyšším počtem násilných úmrtí zůstává Amerika, kde letos zemřelo 5 kněží a 3 laici. Následuje Afrika (1 kněz, 3 řeholnice, 1 seminarista, 2 laici), Asie (1 kněz, 1 seminarista, 1 laik) a Evropa, kde byl zavražděn jeden kněz a jeden seminarista. Za posledních dvacet let (2000-2020) bylo ve světě zabito 535 pastoračních pracovníků, z toho pět biskupů.

Zprávu agentury Fides doprovází videoklip  připomínající usmrcené misionáře. Vatikánská agentura upřesňuje, že pojem „misionář“ užívá pro všechny pokřtěné, za vědomí, že „každý pokřtěný bez ohledu na svoji funkci v církvi či stupeň vzdělání své víry je aktivním subjektem evangelizace“ (Evangelii gaudium, 120). Každoroční seznam se netýká pouze misionářů ad gentes v úzkém slova smyslu, nýbrž zaznamenává všechny pokřtěné, kteří za práce pro církev zemřeli násilnou smrtí, ačkoli nikoli pokaždé z „nenávisti k víře“, nýbrž kupříkladu při únosech, loupežných přepadeních či vyřizování účtů mezi kriminálními gangy.

PŘEHLED KONTINENTŮ

AMERIKA
V Americe bylo zabito 5 kněží a 3 laici (8).
V Nikaragui (3) byly násilím, které zachvátilo zemi, zabiti tři mladí lidé: Lilliam Yunielka a Blanca Marlene González, dvě sestry ve věku 12 a 10 let, byly brutálně zabity 15. září a byly členkami Papežského misijního díla dětí. Mladý Bryan José Coronado Zeledon, 17 let, hudebník a člen Pastorale Cristo Joven z katedrály Matagalpa, nalezen mrtvý podél břehu řeky Rio Grande dne 19. září.
V Argentině (2) byl kněz Oscar Juárez nalezen mrtvý 15. července v jeho vlastním domě ve farnosti při pokusu o krádež.
Kněz Jorge Vaudagna, známý jako „otec Coqui “, byl nalezen zastřelený večer 27. října.
V Salvadoru (1) byl otec Ricardo Antonio Cortéz zastřelen 7. srpna během pouliční střelby.
V Brazílii (1) byl don Adriano da Silva Barros unesen a 14. října nalezen bez známek života.
Ve Venezuele (1) byl 20. října zastřelen kněz José Manuel de Jesus Ferreira během loupeže.

AFRIKA
V Africe byl zabit 1 kněz, 3 řeholníci, 1 seminarista a 2 laici (7).
V Nigérii (3) laik Augustine Avertse, odpovědný za katolickou komunitu svatého Augustina v oblasti místní správy Keana státu Nasarawa ve střední Nigérii byl zabit během útoku 20. ledna; 1. února 2020 bylo nalezeno tělo seminaristy Michaela Nnadiho, který byl unesen spolu se čtyřmi dalšími seminaristy z hlavního semináře Dobrého pastýře v Kakau. Sestra Henrietta Alokha, děkanka Bethlehem Girls College, v oblasti Abule Ado, Lagos, 15. března byla pohlcena plameny poté, kdy se snažila zachránit všechny studenty.
V Jihoafrické republice (1) str. Jozef (Jef) Hollanders z oblátských misionářů Panny Marie Neposkvrněné (OMI) byl zabit při loupeži ve farnosti města Bodibe v severozápadní provincii v noci v neděli 12. ledna.
V Burkině Faso (1) byl zabit laický katecheta spolu se skupinou lidí různého vyznání během džihádistického útoku 16. února ve vesnici Pansi v severní Burkině Faso.
V Gabonu (1) sestra Lydie Oyanem Nzoughe z Centre d’accueil Fraternité Saint Jean v Libreville byla napadena a zavražděna v noci mezi 19. a 20. březnem.
V Zambii (1) sestra Matilda Mulengachonzi z Kongregace malých služebníků Marie Neposkvrněného početí (LSMI), která byla 24. srpna večer zraněna společně se sestrou při útoku na farnost, ve které sloužily, zemřela v neděli 25. října na zranění.

ASIE
V Asii byl zabit 1 kněz, 1 seminarista a 1 laik (3).
Na Filipínách (1) byl otec Nomer de Lumen nalezen mrtvý, zastřelen 9. září ve svém pokoji na faře u kostela San Giovanni Battista v Taytay v provincii z Rizalu poblíž Manily, kde byl pomocným pastorem.
V Indonésii (2) je Rufinus Tigau, katolický katecheta diecéze Timika (v provincii Papua), byl zastřelen příslušníky společné vojenské a policejní operace Indonésané 26. října; mrtvé tělo seminaristy Zhage Sil bylo nalezeno v příkopu u Jayapura, města indonéské Papuy, večer 24. prosince 2020.

EVROPA
V Evropě byl zabit 1 kněz a 1 řeholník (2).
V Itálii (2) byl Don Roberto Malgesini zavražděn v Comu dne 15. září bezdomovcem.

 

 

 

24. březen – Den modlitby a postu za misionáře mučedníky

Před čtyřiceti lety (24. března 1980) byl v San Salvadoru zavražděn arcibiskup Óscar Arnulfo Romero a před osmadvaceti lety (roku 1993)  si toto datum – 24. březen – zvolila Papežská misijní díla za den modliteb a postu na památku misionářů, kteří prolili krev za evangelium. Jejich mučednictví in odium fidei však není pouhou obětí, nýbrž naplněním života za následování Krista.

Mons.Romero, „el santo de America“, se již několik let po smrti stal vzorem církve, která stojí při svém lidu až do nejvyšší oběti. Salvadorská biskupská konference proto na letošek vyhlásila jubilejní rok, který kromě Romera připomíná další národní mučedníky (o. Rutilio Grande a Cosme Spessotto). Vzhledem k nynější pandemii však byla zrušena veškerá veřejná shromáždění a stejně tak se dnešní den modlitby a postu za misionáře mučedníky musí obejít bez vnějších projevů.

Jeho motto „Zamiluj se a žij“ nicméně zaslouží rozjímání a modlitbu. Sděluje totiž poselství o zamilovanosti do evangelia a ochotě opustit veškerý nadbytek, abychom postřehli to podstatné. Příslib života tak není pouze nadějí do budoucnosti, nýbrž především zárukou pro přítomnost.

Přestože koronavirus ochromil rovněž život církve v misiích, pronásledování misionářů neustalo. Neexistuje proti němu očkování a rychle se šíří, říká Alessandro Monteduro, ředitel Papežské nadace Kirche in Not (Pomoc trpící církvi) v Itálii:

„Tři sta tisíc křesťanů žije v zemích, kde zažívají pronásledování, to znamená, že jím trpí každý sedmý křesťan. V jedenadvaceti zemích lze pronásledování označit za extrémní – od Severní Koreje před Eritreu po Nigérii a Burkina Faso, zemi, o níž by ještě nikdo před pár lety nepředpokládal, že se přiřadí do tohoto seznamu. Fundamentalismus a nenávist proti jiným náboženstvím se bohužel stěhuje – v současnosti ze Sýrie a Iráku do západní Afriky, do oblasti tzv. Sahelu, a tedy do Nigeru, Mali, Nigérie, Burkina Faso a anglofonního Kamerunu“. (Alessandro Monteduro)

Rádi bychom, aby se povědomí o bratřích a sestrách, kteří v naší době podstupují násilnou smrt při hlásání evangelia, rozšířilo co nejvíce, a abychom si hlavně my všichni lépe uvědomili misijní rozměr své vlastní víry.

Křtem se každý z nás stává misionářem, stává se mučedníkem“ v pravém slova smyslu (řecké „martyr“ = svědek; mučedník), tedy živým svědkem Kristovy lásky a spásonosné síly jeho evangelia.

Papež František připomíná: Mučednictví je stylem života křesťana, křesťanské komunity. Mezi námi vždy budou mučedníci: je to znamení, že jdeme po cestě Kristově“.

Podle informací získaných agenturou Fides bylo v roce 2019 na celém světě zabito 29 misionářů, zejména kněží: 18 kněží, 1 trvalý jáhen, 2 řeholníci, 2 řeholnice a 6 laiků. V předchozích osmi letech bylo nejvíce případů zabitých misionářů zaznamenáno v Americe, od roku 2018 patří první místo v této tragické statistice Africe. V Africe bylo v roce 2019 zabito 12 kněží, 1 řeholník, 1 řeholnice, 1 laická pracovnice (15). V Americe to bylo 6 kněží, 1 trvalý jáhen, 1 řeholník, 4 laici (12), v Asii 1 laická pracovnice a v Evropě 1 řeholnice.

Jinou věcí je skutečnost, že existuje jakási „globalizace násilí“: zatímco v minulosti se zabití misionáři koncentrovali do jednoho národa nebo jedné zeměpisné oblasti, v roce 2019 dochází ke generalizaci a větší rozšířenosti tohoto jevu – 10 misionářů z Afriky, 8 z Ameriky, 1 z Asie a 1 z Evropy.

Podrobné informace, přehled podle kontinentů a okolnosti smrti zabitých misionářů naleznete zde

Připojte se podle svých možností k oslavě této památky. Můžete např.:
– Obětovat své modlitby a půst na výše uvedený úmysl.
– V rodinách i v různých společenstvích můžeme usilovat o usmíření tam, kde je ho třeba.
– Nemocní a trpící mohou své bolesti obětovat v tento den za misionáře a misionářky zabité loni pro hlásání evangelia.
– Zaslat dar ušetřený postem na projekt Papežských misijních děl a tím podpořit práci misionářů.
– Zúčastnit se chvíle společné modlitby za misionáře mučedníky.
– Pomodlit se křížovou cestu.

Missio magazín – únor 2020

O svém povolání do misie v Keni přijde povyprávět členka Hnutí Fokoláre a doktorka přírodních věd, paní Irena Sargánková. Zaposlouchejte se do Missio interview. Obrázky dětí přiblíží v rubrice Svatý misionář život svatého Blažeje, mučedníka. Aktuální zprávu o počtu zabitých misionářů přináší martyrologie loňského roku agentury Fides. Představíme projekt měsíce a pořad zakončíme krátkým dokumentárním snímkem Lily.

Sledujte lednový Missio magazín na Televizi Noe! Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Termíny vysílání:

Neděle     2. 2. 20:50 – premiéra
Úterý       4. 2.    7:55
Čtvrtek    6. 2.    0:20
Čtvrtek    6. 2.  12:50
Pátek    28. 2.   18:45
Sobota  29. 2.     7:50
Po odvysílání premiéry naleznete pořad ve videoarchivu Televize Noe.
Přejeme Vám příjemné chvíle s únorovým Missio magazínem!

Martyrologie za rok 2019

MISIONÁŘI ZABITÍ V ROCE 2019

„Mučednictví je stylem života křesťana, křesťanské komunity. Mezi námi vždy budou mučedníci: je to znamení, že jdeme po cestě Kristově“. 

                                 Papež František, 11. prosince 2019

Vatikán (Agentura Fides) – „Přeji si, aby se oslava stého výročí Maximum Illud v říjnu 2019 stala příznivou dobou pro modlitbu, svědectví o mnohých světcích a mučednících misií, biblické a teologické úvahy, katecheze a misijní charitu, příspěvkem pro evangelizaci a především, aby církev znovu objevila svěžest a zápal pro lásku k ukřižovanému a vzkříšenému Pánu a mohla tak účinně evangelizovat svět svou důvěryhodností“. Těmito slovy oslovil papež František dne 3. června 2017 Generální shromáždění PMD. Poukázal na svědectví mnoha misionářů, kteří položili svůj život za Pána Ježíše, jako na jednu ze čtyř dimenzí, které je třeba mít na mysli při přípravě oslav Mezinárodního misijního měsíce října 2019.

V návaznosti na tuto výjimečnou událost, kterou prožívaly křesťanské komunity ve všech zeměpisných šířkách a která byla příležitostí znovu objevit mnohé svědky víry v místních církvích, kteří položili své životy pro evangelium v nejrůznějších souvislostech a situacích, pokračuje agentura Fides ve své práci a sbírá informace o misionářích zabitých v tomto roce. Termín „misionář“ používáme pro všechny pokřtěné s vědomím, že na základě svého křtu se všichni členové Božího lidu stali misionáři. Všichni pokřtění, bez ohledu na postavení v církvi nebo úroveň vzdělanosti ve víře, jsou činitelé evangelizace“ (EG 120). A už nějakou dobu každoroční zpráva Fides nechápe pojem misionář v tom úzkém smyslu slova ad gentes, ale zahrnuje pod něj všechny pokřtěné zapojené do života církve, kteří zahynuli násilnou smrtí, nejen pro nenávist k víře. Proto raději nepoužíváme výraz „mučedník“, pokud se právě nejedná o jeho etymologický význam „svědek“, abychom se nedostali do oblasti posuzování toho, kterým misionářům by po důkladném prozkoumání měla církev toto označení přidělit pro případ blahořečení nebo svatořečení.

Podle informací získaných agenturou Fides bylo v roce 2019 na celém světě zabito 29 misionářů, zejména kněží: 18 kněží, 1 trvalý jáhen, 2 řeholníci, 2 řeholnice a 6 laiků. V předchozích osmi letech bylo nejvíce případů zabitých misionářů zaznamenáno v Americe, od roku 2018 patří první místo v této tragické statistice Africe. V Africe bylo v roce 2019 zabito 12 kněží, 1 řeholník, 1 řeholnice, 1 laická pracovnice (15). V Americe to bylo 6 kněží, 1 trvalý jáhen, 1 řeholník, 4 laici (12), v Asii 1 laická pracovnice a v Evropě 1 řeholnice.

Jinou věcí je skutečnost, že existuje jakási „globalizace násilí“: zatímco v minulosti se zabití misionáři koncentrovali do jednoho národa nebo jedné zeměpisné oblasti, v roce 2019 dochází ke generalizaci a větší rozšířenosti tohoto jevu – 10 misionářů z Afriky, 8 z Ameriky, 1 z Asie a 1 z Evropy.

Také v tomto roce mnozí misionáři přišli o svůj život při loupežném přepadení nebo vloupání spáchaných ve zbídačených a ponižujících společenských podmínkách, kdy násilí se stává životním pravidlem, kdy autorita státu buďto chybí nebo je silně oslabena korupcí a kompromisy. Tyto vraždy nejsou proto přímo vyjádřením nenávisti k víře, ale touhou po „společenské destabilizaci“. „Kněz a farní komunita podporují bezpečí, vzdělání, zdravotnické služby, lidská práva pro migranty, ženy a děti,“ vysvětluje ředitel katolického střediska pro sdělovací prostředky (CCM) P. Omar Sotelo Aguilar, SSP. Místní církev „vlastně pomáhá lidem tváří v tvář organizovanému zločinu,“ který dobře ví, že likvidace kněze má mnohem větší význam než likvidace jiného člověka, protože tím se destabilizuje celá komunita. Takto se ustanovuje „kultura teroru a klidu, které jsou tolik důležité pro růst korupce a k tomu, aby kartely mohly nerušeně pracovat“ (viz Fides, 17/6/2019).

Takto musíme číst např. vraždu P. Davida Tanka, zabitého ozbrojeným mužem cestou do vesnice Takum v Nigérii, do které šel zprostředkovat mírovou dohodu mezi dvěma místními etniky, která stojí proti sobě už celá desetiletí nebo barbarskou vraždu staré řeholnice sestry Ines Nieves Sancho ve Středoafrické republice, která po několik desetiletí učila dívky šít a založit si živnost nebo příběh bratra Paula McAuleyho, který byl nalezen mrtev v budově mezinárodní studentské komunity „La Salle“ ve městě Iquitos, oblasti peruánského pralesa, kde se věnoval vzdělávání domorodé mládeže.

Na všech místech vedou kněží, duchovní i laici stejný každodenní život jako obyčejní lidé. Přinášejí jim evangelijní svědectví o lásce a službě pro všechny jako výraz naděje a pokoje, snaží se zmírnit utrpení slabých a pozvednout jejich hlas na obranu svých pošlapaných práv, veřejně odsuzují zlo a nespravedlnost a otevírají srdce naději.

PŘEHLED KONTINENTŮ

AFRIKA

V Africe bylo zabito 12 kněží, 1 řeholník, 1 řeholnice, 1 laická pracovnice (15).

Madagaskar: 1 kněz

9. února se P. Nicolas Ratodisoa stal obětí brutálního útoku. Zemřel v nemocnici 14. února na následky zranění.

Burkina Faso: 3 kněží

15. února se stal obětí džihádistického útoku P. Antonio César Fernández Fernández SDB 40 km na jižní hranici Burkina Faso.

12. května zabili džihádističtí teroristé P. Siméona Yampa, faráře v městě Dablo v severo-centrální části země, když právě sloužil mši svatou. Spolu s ním zahynuli i další lidé.

17. května byl ubodán k smrti P. Fernando Fernández, SDB v salesiánském středisku Don Bosko ve městě Bobo Dioulasso na jihozápadě Burkina Faso.

Kamerun: 1 kněz

V noci z 19. na 20. března byl zavražděn kapucín P. Toussaint Zoumaldé, když se vracel ke svým bratřím v Mbaibokoumu ve městě Chad. Byl napaden neznámými útočníky.

Nigérie: 3 kněží

Večer 13. března několik banditů násilím odvezlo P. Clementa Rapuluchukwu z jeho farnosti. Jeho tělo bylo nalezeno ve stadiu rozkladu 20. března.

1. srpna byl zavražděn P. Paul Offu, farář z diecéze Enugu. Při cestě autem na něj skupina lidí vypálila několik střelných ran.

29. srpna byl zastřelen cestou do vesnice Takum P. David Tanko. Šel sem zprostředkovat mírovou dohodu mezi dvěma místními etniky.

Mozambik: 1 kněz

19. května byl zavražděn ve městě Beira P. Landry Ibil Ikwel z Kongregace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Mariina. Byl ubodán ve své komunitě a zemřel v nemocnici na následky zranění.

Středoafrická Republika: 1 řeholnice

20. května byla ve vesnici Nola blízko Berberati v brzkých ranních hodinách barbarsky zavražděna 77letá sestra Ines Nieves Sancho od sester Ježíšových.

Keňa: 2 kněží

4. června byl asi 200 km od hlavního města Nairobi ve městě Makutano k smrti ubodán P. Eutycas Murangiri Muthur, když nastupoval do svého auta.

8. října byl unesen P. Michael Maingi Kyengo, zastupující farář ve městě Thatha v diecézi Machakos. Jeho tělo bylo nalezeno na břehu řeky Mashamba ve městě Makima 15. října.

Kongo: 1 kněz

V noci z 28. na 29. června byl ve městě Ouesso na severu Republiky Kongo unesen P. Paul Mbon. Jeho rozkládající se tělo s četnými ranami bylo nalezeno v řece Sangha.

Uganda: 1 řeholník

3. července byl na předměstí města Banda v Kampale zabit bratr Norbert Emmanuel Mugarura, který byl několik měsíců předtím zvolen Generálním představeným bratří sv. Karla Lwangy.

Pobřeží Slonoviny: 1 laická pracovnice

10. srpna byla ve své kanceláři ubodána k smrti Faustine Brou N´Guessan, sekretářka ve farnosti Svaté Cecílie z Vallonu v arcidiecézi Abidjan.

AMERIKA

V Americe bylo zabito 6 kněží, 1 stálý jáhen, 1 řeholník, 4 laici (12).

Kolumbie: 2 kněží

18. února večer byl ve čtvrti Tierra Buena Patio Bonito ve městě Kennedy jižně od hlavního města Bogota zavražděn P. Carlos Ernesto Jaramillo.

2. října byl nalezen mrtev na své faře P. Jhony Ramos, farář ve čtvrti Comuneros ve městě Villavicencio. Měl svázané ruce i nohy. Stal se pravděpodobně obětí loupeže.

Peru: 1 řeholník

2. dubna byl nalezen mrtev bratr Paul McAuley z Institutu bratří křesťanských škol (La Salle) v budově mezinárodní studentské komunity „La Salle“ ve městě Iquitos, v oblasti peruánského pralesa.

El Salvador: 1 kněz

V noci ze 17. na 18. května byl zavražděn P. Cecilio Pérez Cruz na faře San José ve městě La Majada, 70 km od hlavního města. San Salvador.

Argentina: 1 stálý jáhen, 1 laik

9. června byl ve svém domě zavražděn stálý jáhen Guillermo Luquín z argentinské diecéze Lomas de Zamora.

30. června byl zabit laik Ernesto Cavazza pracující pro farnost Santa Monica ve Villa Sarmiento v diecézi Morón, když šel otevřít kostel před mší svatou.

Mexiko: 1 kněz, 2 laici

Večer 11. června byl unesen Hugo Leonardo Avendaňo Chávez, student univerzity. Jeho mrtvé tělo bylo nalezeno následujícího dne.

15. června byl zavražděn katechista Margeli Lang Antonio při ozbrojeném útoku na katolický kostel ve městě Acacoyagua ve státě Chiapas.

22. srpna byl vážně zraněn střelnou zbraní ve dveřích kostela P. José Martín Guzmán Vega, farář ve městě Santa Adelaide v diecézi Matamoros.

Portoriko: 1 kněz

16. srpna zahynul P. Stanislaw Szczepanik z kongregace CM misie. Zřejmě se stal obětí dopravní nehody. Pitva odhalila, že zranění neodpovídají běžnému upadnutí.

Guatemala: 1 laická pracovnice

7. srpna byla zavražděna dvěma muži Diana Isabel Hernández Juárez, učitelka a koordinátorka pastorační činnosti ve farním kostele Panny Marie Guadeloupské ve městě Suchitepéquez.

Brazílie: 1 kněz

21. září zemřel P. Kazimierz Wojno, farář od svatyně Panny Marie Uzdravující. Několik mužů vstoupilo do kostela a vzalo ho jako rukojmí i s kostelníkem. Byl nalezen mrtev se svázanýma rukama i nohama a s kovovým drátem kolem krku.

ASIE

V Asii byla zabita 1 laická pracovnice

Filipíny: 1 laická pracovnice

23. srpna byla ve svém domě ubodána Genifer Buckley, mladá jezuitská dobrovolnice z Filipín (JVP).

EVROPA

V Evropě byla zabita 1 řeholnice.

Portugalsko: 1 řeholnice

8. září byla ve městě Sao Joao da Madeira napadena a zavražděna sestra Antonia Pinho z kongregace Služebnice Mariiny, vyslankyně k nemocným.

PRACOVNÍCI PASTORAČNÍ PÉČE ZABITI V LETECH 1980 – 2018

Vatikán (Agentura Fides) – Podle údajů, které má Fides k dispozici, v letech 1980–1989 zemřelo násilnou smrtí 115 misionářů. Tento počet však vzbuzuje pochybnosti, protože je založen jen na zveřejněných zprávách.

Celkový součet v letech 1990–2000 činí jen podle našich informací 604 zabitých misionářů. Tento počet je výrazně vyšší než v předchozím desetiletí, ale je nutno vzít v úvahu následující faktory: genocida ve Rwandě (1994), při které padlo za oběť 248 církevních osob; rostoucí rychlost šíření zpráv sdělovacími prostředky i z těch nejodlehlejších oblastí; celkový počet nezahrnuje jen misionáře ad gentes v úzkém slova smyslu, ale všechny církevní osoby zavražděné násilnou smrtí, které obětovaly své životy vědomy si podstoupeného rizika, které na sebe vzaly, když neopustily lidi, o které pečovaly.

V letech 2001-2018 bylo zavražděno celkem 456 pastoračních pracovníků.

Martyrologie za rok 2018

„Kolik bratří trpí dnes pronásledováním ve jménu Ježíše!“
(papež František, 25.ledna 2018)

MISIONÁŘI ZABITÍ V ROCE 2018

V roce 2018 bylo na celém světě zabito 40 misionářů, téměř dvojnásobek oproti 23 obětem v loňském roce. Většinou se jedná o kněze: 35. V předchozích osmi letech bylo nejvíce případů zabitých misionářů zaznamenáno v Americe, v roce 2018 patří první místo v této tragické statistice Africe.
 
Podle údajů Agentury Fides (při Kongregaci pro evangelizaci národů ve Vatikánu) bylo v roce 2018 zabito 40 misionářů: 35 kněží, 1 seminarista a 4 laici. V Africe to bylo 19 kněží, 1 seminarista a 1 laik (21); v Americe 12 kněží a 3 laici (15) a v Evropě byl zabit 1 kněz.
 
Termín „misionář“ zde používáme pro všechny pokřtěné – vědomi si toho, že každý pokřtěný je součástí Božího lidu, a tedy i misionářským učedníkem. Je aktivním činitelem evangelizace (EG 120) bez ohledu na to, jakou funkci v církvi zastává. Agentura Fides už nějakou dobu nechápe pojem misionář v tom úzkém smyslu slova ad gentes, ale zahrnuje pod něj všechny pokřtěné zapojené do života v církvi, kteří zahynuli násilným způsobem, nejen pro nenávist k víře. Proto raději nepoužíváme výraz „mučedník“, pokud se právě nejedná o jeho etymologický význam „svědek“, abychom se nedostali do oblasti posuzování toho, kterým misionářům by církev měla tento výraz přidělit.
I v letošním roce mnoho misionářů přišlo o život v důsledku loupežných přepadení nebo loupežných přepadení spáchaných ve zbídačených a ponižujících společenských podmínkách, kdy násilí se stává životním pravidlem, kdy autorita státu buďto chybí nebo je silně oslabena korupcí a kompromisy, nebo kde náboženství je zneužíváno k jiným účelům. Ve všech oblastech žijí kněží, duchovní a laici stejným životem jako místní lidé. Přinášejí jim evangelijní svědectví o lásce a službě všem lidem jako znamení naděje a pokoje a snaží se tak zmenšit utrpení slabých a pozvednout svůj hlas na obranu jejich pošlapaných práv a odsoudit zlo a nespravedlnost. Na žádost místních úřadů nebo svých nadřízených zůstávají na svých místech navzdory ohrožení vlastní bezpečnosti věrni povinnostem, které na sebe vzali i s vědomím rizika, které je s nimi spojené.
 

Uznání církve

Typický je případ 19 mučedníků z Alžírska. Osmého prosince bylo v Oranu blahořečeno několik mnichů, duchovních a jeden biskup, kteří tam v letech 1994 až 1996 byli zabiti za různých okolností. „V této zemi prováděli různou misijní činnost a byli pevní a vytrvalí ve své službě Evangeliu a obyvatelstvu bez ohledu na prostředí nenávisti a útlaku kolem nich,“ připomněl kardinál Angelo Becciu v homilii pronesené během beatifikační mše svaté. „Při čtení jejich životopisů nás ohromuje odvaha, s jakou se rozhodli zůstat na svých místech až do konce při vědomí rizika, které na ně doléhalo. Obětovali se a nabídli své životy za dosažení pokoje a usmíření společnosti.“
 
26. května byla blahořečena sestra Leonella Sgorbati, Misionářka Útěchy. 17. září 2006 byla v Mogadišu (Somálsko) v nemocnici, ve které pracovala, ubita k smrti několika násilníky. S ní zahynul i muslimský hlídač, který se ji pokusil zachránit.
 
27. října byli ve městě Morales (Guatemala) blahořečeni italský misionář, františkán Tullio Maruzzo a domorodý katechista Luis Obdulio Arroyo Navarro, františkánský laik, první domorodý františkánský mučedník. Otci Tulliovi bylo mnohokrát vyhrožováno za jeho práci na obranu rolníků. Přesto chtěl zůstat mezi svým lidem. V jeho misii mu pomáhal Luis Obdulio. 1. července 1981, při návratu do své farnosti po celodenní pastorační práci, byli oba ubiti k smrti.
 
15. dubna byl v malé vesnici Vohipeno v provincii Fianaratsoa blahořečen otec rodiny, laik, učitel na základní škole a katechista Lucien Botovasoa. Zabili jej 17. dubna 1947 na Madagaskaru. Jeho dny byly vyplněny modlitbou, prací pro svou rodinu a katechezí. Žil v chudobě podle františkánské spirituality. V ovzduší nenávisti vůči nezávislosti byly zapalovány kostely a začal hon na křesťany. Lucien byl odsouzen k smrti, protože byl „Kristovým následovníkem.“
 
31. ledna bylo ve vesnici Meruri v Mato Grosso (Brazílie) zahájeno diecézní vyšetřování života a mučednické smrti salesiána Rev. Rodolfa Lunkebeina a domorodce Simao Borora, kteří byli zabiti 15.července 1976 na dvoře salesiánské misie v Meruri, kde prováděli evangelizaci a doprovázeli domorodce při ochraně jejich práv.
 
Avšak vyšetřování případu blahořečení Mons. Christophe Munzihirwa Mwene Ngabo, arcibiskupa v Bukavu, který byl zavražděn v roce 1996, bylo na úrovni diecéze ukončeno. Bylo to oznámeno 29. října v jeho biskupském sídle, hlavním městě South Kivu, na východě Demokratické republiky Kongo. Arcibiskup byl znám pro svou upřímnost, odvahu a snahu odhalovat zlo, nespravedlnost a nezákonnou okupaci území Konga skupinami ozbrojených cizinců, kteří páchali zločiny a násilí vůči konžskému obyvatelstvu.
 
Svatý Otec František schválil výnos, kterým uznává mučednickou smrt pro nenávist k víře v případě biskupa Enriqua Angelelliho z města La Rioja, františkánského mnicha otce Carlose Muriase, Francouze Rev. Gabriela Longuevilla, člena Donum Dei a laika Wenceslao Pedernera, organizátora katolického venkovského hnutí, kteří byli zabiti za různých okolností v Argentině v období červenec až srpen 1976. Blahořečeni budou 27.dubna 2019 ve městě La Rioja.
 

Záplava útlaku a násilí

Misionáři, kterým se dostane uznání jejich mučednické smrti ze strany církve, tvoří něco jako vrchol ledovce této moderní kalvárie. Je téměř nemožné sestavit kompletní seznam biskupů, kněží, řeholních sester, pastoračních pracovníků, prostých katolíků, humanitárních pracovníků nebo členů mezinárodních organizací, kteří jsou napadáni, zabíjeni, okrádáni nebo kterým je vyhrožováno. Právě tak je nemožné provést součet všech katolických organizací, které slouží všem lidem bez ohledu na jejich víru či národnost, jako jsou školy, nemocnice, ubytovací zařízení, které byly vypleněny či zpustošeny. Dále to jsou znesvěcené nebo vypálené kostely, zničené obrazy či sochy světců, napadání věřících shromážděných k modlitbě. To vše vyvolává bolest. K neúplnému seznamu, který každoročně vystavuje Agentura Fides, je nutné připojit seznam mnohých dalších, o kterých se možná nikdy nedozvíme a nebudeme znát jejich jména, kteří ve všech koutech planety trpí nebo platí svými životy za svou víru v Ježíše Krista.
 
Útlak kněží a řeholních sester je dnes bohužel běžnou skutečností na různých kontinentech. Některé případy končí tragicky, jak lze vidět ze seznamu zabitých misionářů. Jiné končí osvobozením rukojmích a jiné utichnou. V Nigérii, zvláště v jižních státech, narostl počet únosů kněží a duchovních za účelem vydírání. Většina z nich byla během několika dnů propuštěna, avšak v několika případech s ničivými důsledky pro jejich tělesné i duševní zdraví.
 
Podobné jevy jsou časté také v Latinské Americe.
 
Mnoho toho bylo řečeno o osudu italského jezuity otce Paola Dall ´Oglia, uneseného 29. července 2013 v syrském městě Raqqa. Žádné zprávy se nepotvrdily ani se nikdy nikdo nepřihlásil k zodpovědnosti za tento únos.
Už nějakou dobu nemáme žádné informace o nigérijském duchovním otci Gabrielu Oyakovi (Kongregace Sv. Ducha), uneseném 7.září 2015 ve státě Kogi ani o kolumbijské misionářce sestře Glorii Cecilii Narvaez Argoty, unesené 8.února 2017 ve vesnici Karangasso v Mali skupinou Al Qaeda. Otec Pierluigi Maccalli ze Společnosti afrických misionářů (SAM), který byl v noci ze 17. na 18. září unesen v Nigérii z misie v Bamoangu, je dosud v rukou únosců.
S blížícím se mimořádným misijním měsícem říjnem 2019, který vyhlásil papež František pro větší oživení a lepší povědomí o misiích ad gentes, pro misijní transformaci života a pastorační práce prováděnou s větším nadšením, se může prolitá krev a utrpení mnoha bratrů a sester ve všech oblastech planety ve jménu Ježíše Krista stát příkladem a inspirací: je vidět, že všichni křesťané jsou si vědomi toho, že byli „pokřtěni a posláni“ spolu s celou církví hlásat Kristovo evangelium dnešnímu člověku, který žije „ve světě stále bohatším na materiální prostředky, ale chudým na lásku.“ (Papež František, 25. ledna 2018)

PŘEHLED PODLE KONTINENTŮ

AFRIKA

V Africe bylo zabito 19 kněží, jeden seminarista a jeden laik (21).

Nigérie (6): 24. dubna 2018 byli při útoku pastýřů/džihádistů ve vesnici Mbalom ve farnosti Sv. Ignáce Ukpor-Mbaloma během ranní mše svaté zabiti Rev. Joseph Gor a Rev. Felix Tyolaha. 28. srpna 2018 byl při loupežném přepadení zabit Rev. Michael Akawu. 23. srpna 2018 zemřel na vážné poškození mozku Rev. Stephen Ekakabor, které utrpěl vloni 12. února při loupežném přepadení. 10. září 2018 byl při loupežném přepadení ve městě Umuwala ve státě Imo zastřelen Rev. Jude Egbom. 19. září 2018 zemřel v nemocnici ve městě Warri ve státě Delta Rev. Louis Odudu poté, co před čtyřmi dny uprchl z rukou svých únosců.

Středoafrická republika (5): Ráno 22. března 2018 byl při útoku skupiny ozbrojenců ve své farnosti zraněn Rev. Oseph Désiré Angbabata z diecéze Bambari, krátce nato zemřel. 1. května 2018 byl ve farnosti Panny Marie Fatimské zabit během masakru vyvolaného skupinou ozbrojenců Rev. Albert Toungoumale-Baba. Večer 29. června 2018 byl při vloupání do biskupské rezidence zabit vražedným komandem generální vikář diecéze Bambari Rev. Firmin Gbagoua. 15. listopadu 2018 byli při útoku na biskupskou rezidenci zabiti generální vikář diecéze Aliando Rev. Balise Mada a pastor z města Mingala Rev. Celestine Ngoumbango, ve které spolu s několika dalšími hledali útočiště.

Demokratická republika Kongo (3): 21. ledna 2018 byla při násilném vojenském útoku ve městě Kintambo zabita mladá Thérese Deshade Kapangala. 2. března 2018 bylo na břehu řeky Kasai nalezeno tělo P. Florenta Mbulanthia Tulantshiediho z Kongregace Joséphis. 8. dubna 2018 byl v diecézi Goma ve městě Kichanga zavražděn Rev. Etienne Nsengiyumva.

Kamerun (3): 20. července 2018 byl v diecézi Buea při přestřelce mezi armádou a separatisty zastřelen Rev. Alexandre Sob Nougi. 4. října 2018 zabila skupina vojáků mladého seminaristu Gérarda Anjiangweho. 21. listopadu 2018 byl v Kembongu několik kilometrů od města Memfe zabit Fr. Cosmas Omboto Ondari, když do něj dvakrát narazilo vojenské vozidlo.

Pobřeží Slonoviny (1): 23. dubna 2018 byl při loupežném přepadení na ulici zabit Rev. Bernardin Brou Aka Daniel z diecéze Abengourou.

Jižní Súdán (1): Večer 14. listopadu 2018 při útoku na jezuitskou komunitu v Cueibetu ve státě Gok skupina ozbrojených mužů smrtelně zranila Fr. Victora Luke Odhiamba.

Keňa (1): 10. prosince 2018 byl zabit Rev. John Njoroge Muhia při vstupu do banky, ve které chtěl uložit finanční dary od věřících.

Malawi (1): Večer 17. ledna 2018 zemřel týden po útoku banditů na následky vážného zranění Rev. Tony Mukomba z arcidiecéze ve městě Blantyre.

AMERIKA

V Americe bylo zabito 12 kněží a 3 laici (15).

Mexiko (7): 5. února 2018 byli na ulici ve státě Guerrero napadeni na ulici Rev. Ivan Jaimes, pastor z Las Vigas v diecézi Acapulco a Rev. Germain Muniz Garcia, pastor z Mezcaly. 18. dubna 2018 byl před začátkem mše svaté zavražděn Rev. Rubén Alcántara Díaz, soudní vikář z diecéze Izcalli. 20. dubna 2018 byl ve farnosti Tlajomulco ve státě Jalisco zabit během mše svaté Rev. Juan Miguel Contreras García. 25. dubna 2018 bylo ve městě Cuernavaca, Morelos nalezeno mrtvé tělo starého kněze Rev. Moisése Fabila Reyes uneseného 3. dubna. 25. srpna 2018 bylo na opuštěném místě v malém městě Nueva Italia ve státě Michoacán nalezeno tělo Fr. Miguela Gerarda Flores Hernandeze, který zmizel 18. srpna. 13. října 2018 bylo na ulici Santa María ve čtvrti Ley del Servicio Civil (Tijuana) nalezeno tělo Rev. Ícmara Arturo Orta, který zmizel 11. října. Na rukou a nohou byly patrné stopy po násilí.

Kolumbie (2): 10. března 2018 byl ve svém domě ve městě Santa Marta zabit bývalý kněz Dagoberto Noguera Avendano, pravděpodobně při pokusu o loupežné přepadení. 25. července 2018 byl ve čtvrti Betlemme Los Almendros v jihozápadní části města Medellin nalezen mrtev ve svém domě Rev. John Fredy Garcia Jaramillo s řeznými ranami na svém těle.

Nikaragua (2): 5. června 2018 byl během potyček mezi ozbrojenými bandami a obránci města zabit ranou do hrudi člen salesiánské oratoře José Maltez. Společně s několika dalšími mladými lidmi byl na ulici zastřelen mladý pastor z katedrály v Leonu.

Venezuela (1): 9. července 2018 byl ozbrojenými bandity při pokusu o loupežné přepadení zabit Rev. Iraluis José Garcia Escobar, pastor z farnosti Panny Marie Fatimské z arcidiecéze Barquisimeto.

Ekvádor (1): 9. října 2018 bylo vedle postele nalezeno tělo Rev. Artura Rene Pozo Sampaze, pastora ze San Juan ve městě Quito. Ruce a nohy měl svázané.

El Salvador(1): 29. března byl při dělostřelecké palbě ve farnosti Lolotique zabit Rev. Walter Osmin Vásquez z diecéze Santiago de María.

Peru (1): 10. srpna 2018 bylo v domorodé peruánské amazonské komunitě ve městě Yamakentsa nalezeno tělo otce Carlose Riudavets Montese (SJ), svázané a se stopami po násilí.

ASIE

V Asii byli zabiti 3 kněží.

Filipíny (2): 29. srpna 2018 byl při dělostřelecké palbě zabit Rev. Mark Yuaga Ventura, vedoucí misijní stanice ve městě San Isidro Labrador. 10. června 2018 byl dvěma ozbrojenými bandity zabit ev. Richmond Nilo, když ve vesnici Mayamot v diecézi Cabanatuan připravoval večerní mši svatou.

Indie (1): 1. března 2018 byl ubit k smrti bývalý sakristián Rev. Xavier Thelakkat, kněz z Keraly z farního kostela ve městě Malayattoor, když byl před třemi měsíci z této sekty vyloučen.

EVROPA

V Evropě byl zabit 1 kněz.

Německo (1): 22. února byl po násilné hádce ve své kanceláři zabit Rev. Alain-Florent Gandoulou, konžský kněz, francouzsky mluvící kaplan z katolické berlínské komunity.

Martyrologie za rok 2017

Podle výroční zprávy, připravované agenturou Fides při Kongregaci pro evangelizaci národů, bylo v roce 2017 po celém světě zavražděno celkem 23 katolických pastoračních pracovníků: 13 kněží, 1 řeholník, 1 řeholnice a 8 laiků. Již osmý rok po sobě je nejpostiženějším místem s extrémně vysokým počtem zabitých pracovníků pastorační péče Amerika, kde bylo zabito 11 pastoračních pracovníků (8 kněží, 1 řeholník, 2 laici). V Africe bylo zabito 10 pastoračních pracovníků (4 kněží, 1 řeholnice, 5 laiků). V Asii byli zabiti 2 pastorační pracovníci (1 kněz a 1 laik).

Podle informací agentury Fides bylo v letech 2000 – 2016 po celém světě usmrceno 424 pracovníků pastorační péče, včetně pěti biskupů.

Většina pastoračních pracovníků byla zavražděna při pokusu o krádež, v některých případech došlo k násilnému přepadení. Svědčí to o morálním úpadku a ekonomické a kulturní bídě, která vyvolává násilí a lhostejnost k lidskému životu.

V těchto situacích kněží, duchovní i laici sdílejí stejný každodenní život s obyčejnými lidmi, když jim přinášejí specifickou hodnotu jejich evangelijního svědectví jako znamení naděje. Ti, kteří byli zavražděni, jsou jen špičkou ledovce. Seznam přepadených, zbitých, oloupených a zastrašovaných pastoračních pracovníků nebo obyčejných katolíků, stejně jako i seznam přepadených, zpustošených a vyrabovaných katolických objektů, které sloužily celému obyvatelstvu, je zajisté dlouhý. K tomuto seznamu, který každoročně sestavuje agentura Fides, je nutno přiložit dlouhý seznam mnohých těch, o kterých nemáme žádné zprávy, kteří trpí v každém rohu světa a dokonce platí svými životy za svou víru v Krista. Vyšetřování vedená místnímu úřady jen málokdy vedou k identifikaci a odsouzení pachatelů a strůjců těchto vražd nebo k objasnění důvodů, které je k tomu vedly.

„Násilí vůči duchovním se v posledních letech zvýšilo a nevidíme žádné konkrétní kroky, jak ho zastavit“, říká otec Omar Sotelo, ředitel mexického multimediálního střediska, které každoročně předkládá zprávu o násilí a vraždách kněží a duchovních v zemích Latinské Ameriky. „Dobře víme, že obyvatelstvo je neustále vystavováno zločinu, ale v největším nebezpečí se nyní ocitlo duchovenstvo; v posledních devíti letech je Mexiko zemí s největším počtem zabitých kněží“.

„Odsoudili jsme útoky proti církvi a zvláště únosy služebníků Božích“ prohlásil arcibiskup Marcel Utembi Tapa, arcibiskup z Kisangani a prezident Národní episkopální konference Konga (CENCO) během tiskové konference v Bruselu. „Kněží se neangažují v politice. A pokud se objeví naléhavá žádost ze strany některých pastoračních pracovníků, je to vždy v souvislosti s občanskými záležitostmi – úcta k hodnotám jako je spravedlnost, pokoj a smíření“. Církev pouze „hlásá spravedlnost, pokoj a úctu k dobrému vládnutí v rámci svého sociálního učení“.

Během liturgie slova na památku „nových mučedníků“ 20. a 21. století 22. dubna 2017 v bazilice sv. Bartoloměje na ostrově Tiberia v Římě papež František řekl: Památka těchto hrdinských, starých i nedávných svědectví, v nás upevňuje vědomí toho, že Církev je církví mučedníků. A mučedníci jsou ti, kteří… měli tu milost vyznávat Ježíše do konce, až do smrti. Trpěli, položili své životy a my teď dostáváme Boží požehnání za jejich svědectví“. Papež znovu zopakoval, že příčinu jakéhokoli pronásledování je nutné hledat v nenávisti, „v nenávisti vládců tohoto světa vůči těm, kteří byli spaseni a vykoupeni skrze smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a zdůraznil, že živoucí odkaz mučedníků nám dnes dává pokoj a jednotu. Učí nás, že silou lásky a mírumilovnosti je možné bojovat vůči aroganci, nenávisti a válce – a že pokoje lze dosáhnout trpělivostí“.

PŘEHLED KONTINENTŮ

AMERIKA

V Americe bylo zabito osm kněží, 1 řeholník a 2 laici.

V Mexiku byl zavražděn P. Joaquin Hernandez Sifuentes, který zmizel 3. ledna a byl nalezen o několik dnů později; P. Felipe Carrillo Altamirano, zavražděn 26. března, se stal obětí loupežného přepadení; P. Luis Lopez Villa byl zavražděn 5. července zločinci, kteří se vloupali do jeho fary; 3. srpna zemřel v nemocnici P. José Miguel Machorro. Byl probodnut 15. května během slavení mše svaté.

V Bolívii byla 24. ledna při pokusu o krádež zavražděna polská dobrovolnice Salvatoriánských misionářských dobrovolníků Helena Agnieszka Kmiec.

Ve Venezuele byl za úsvitu 10. dubna nalezen mrtev františkánský řeholník Diego Bedoya. Zavraždili ho při loupežném přepadení.

V Kolumbii večer 27. července byl na své faře zabit P. Diomer Eliver Chavarría Pérez; 3. října byl při pokusu o krádež zabit P. Abelardo Antonio Muňoz Sánchez.

V Brazílii byl na faře ráno 24. srpna nalezen mrtev P. Pedro Gomes Bezerra.

V Argentině byl 23. srpna zavražděn laik Ricardo Luna, strážce fary.

Na Haiti byl 21. prosince při vloupání zabit P. Joseph Simoly.

AFRIKA

V Africe byli zavražděni 4 kněží, 1 řeholník a 5 laiků.

V Jižním Súdánu byl 22. ledna s dalšími pěti lidmi v kapli zavražděn katechista Kajo-Keji zvaný Lino.

Na Madagaskaru v neděli 23. dubna jednu hodinu po půlnoci zavraždili zloději v konventu Ambendrana Antsohihy P. Luciena Njivu.

V Burundi 11. května zemřel v důsledku stresu P. Adolphe Ntahondereye dva týdny poté, co ho propustili jeho únosci.

V Nigérii byl 1. září ve státě Imo unesen a zavražděn P. Cyracius Onunkwo; George Omondi byl 18. března zabit při ochraně kostela, když se pokoušel zadržet zloděje, kteří si za svůj cíl vybrali jeho kostel.; Joseph, John a Patrick byli zavražděni v Pulce při útoku Boko Haram.

V Keni byl v neděli večer 22. října nalezen v bezvědomí P. Evans Juma Oduor. Byl převezen do nemocnice, ve které zemřel.

ASIE

V Asii byli zavražděni 1 kněz a 1 laik.

Na Filipínách 4. prosince zavraždili čtyři muži P. Marcelita Paeze během jízdy autem.; 20. srpna byl zavražděn laický katechista Domingo Edo, když se chystal slavit bohoslužbu slova.

Martyrologie 2015

MARTYROLOGIE ZA ROK 2015

Vatikán (Agenzia Fides) – Podle informací, které máme k dispozici, bylo v průběhu roku 2015 po celém světě zavražděno celkem 22 církevních pracovníků, tj. o čtyři méně než v roce 2014. Již sedmý rok po sobě je nejvíce násilným místem s extrémně vysokým počtem zabitých pracovníků pastorační péče Latinská Amerika. Za posledních patnáct let (2000-2015) bylo ve světě usmrceno celkem 396 církevních pracovníků, včetně pěti biskupů.

V roce 2015 přišlo ve své službě násilně o život 13 kněží, 4 řádové sestry a 5 laiků. Podle kontinentů:

Přehled kontinentů:

Americe bylo zabito 8 pracovníků v pastoraci: 2 v Mexiku, 1 ve Venezuele, 1 v Argentině, 2 v Kolumbii, 1 kněz a 1 sestra v Brazílii. V Mexiku byli uneseni a druhý den zavražděni P. Francisco Javier Gutiérrez Diaz a P. Erasto Pliego de Jesus. V Kolumbii byli zavražděni P. Fernando Meza Luna a P. Luis Alfonso Leon Pereira dvěma zloději, kteří se vloupali do jejich far. Tělo františkána Alexe Pinto bylo nalezeno den po jeho zmizení. V Brazílii byl P. Antonio Alves de Almeida nalezen svázaný a probodnutý na posteli jako oběť loupežného přepadení. Sestra Irma Odete Francisca byla napadnuta lupičem při vloupání a zemřela následkem osmi bodnutí nožem do zad. Ve Venezuele byl P. Gilbert Dasna zavražděn lupiči. V Argentině byl ve svém domě zavražděn P. Luis Jesus Cortez. Dům byl zapálen a otec v něm uhořel.

Africe bylo zavražděno 5 pracovníků pastorační péče: 2 v Nigérii, 1 v Demokratické republice Kongo, 1 sestra v Jižní Africe a 1 laický dobrovolník v Keni. V Nigérii byl P. Goodwill Onyeka zavražděn během pouličního loupežného přepadení a P. Dennis Osuagwu přepaden a zavražděn během cesty na Nekede Avu Road. V Dem. rep. Kongo byl P. Jean-Paul Kakule Kyalembera zavražděn nejspíše při loupežném přepadení. V Jižní Africe se našlo spoutané tělo sestry Stefani Tiefenbacher, příčinou smrti bylo udušení roubíkem. V Keni byla dobrovolnice  Rita Fossaceca zabita během loupeže.

Asii bylo zabito 7 církevních pracovníků, 1 kněz na Filipínách, 3 laici v Sýrii, 2 sestry v Indii a jeden laik v Bangladéši. V Sýrii  pracovník Charity a dva salesiánští spolupracovníci bratři Anwar Samaan a Misho Samaanbyli zabiti granátem při obědě v okresu Aleppo. V Indii zemřely sestry Jose Mariya a Amala Valummel při násilném přepadení jejich kláštera. V Bangladéši byl pracovník mezinárodní pomoci a bezpečnosti potravin  vícekrát postřelen jezdcem na motocyklu. Na Filipínách byl  unesen a zabit P. Erasto Pliego de Jesus.

Evropě byli zavražděni dva církevní pracovníci. Španělský P. Adolfo Enríqez byl nalezen mrtvý v kupce sena za farou a P. Carlos Martinez Perez se stal obětí brutálního násilí před svým domem.

Okolnosti smrti:

Jean-Paul Kakule Kyalembera, farnost Mweso, severní Kivu, východ Demokratické republiky Kongo. Otec byl zavražděn večer 25. února. Kněz zavíral dveře kostela, kde objevil jednoho či více ozbrojených mužů, kteří se zde schovávali. Byl jimi postřelen do hlavy a do břicha. Biskup diecéze k tomu dodává, že na území se pohybuje množství ozbrojených skupin. Obzvlášť se obává o životy a bezpečí řeholnic. Druhý farář tohoto kostela vraždě unikl v listopadu. (AF 27/02/2015)

Adolfo Enríquez, 77 let, diecéze Orense, Španělsko. Ve středu 11. března bylo jeho tělo nalezeno v kupce sena za farou, kam každou noc chodil krmit kočky. Byl pravděpodobně zavražděn již o den dříve. Byl to oblíbený kněz, který se dlouhé roky zasazoval o rozvoj chrámu Our Lady of Cristal jako poutního místa. (AF 16/03/2015)

Fernando Meza Luna, Columbie, kněz při chrámu Our lady of Fatima, byl smrtelně postřelen při loupežném přepadení. Farníci jej okamžitě převezli do blízké nemocnice, ale už nebylo možné jej zachránit. Podle svědectví sousedů byl kněz poprvé napaden před dvěma měsíci. (AF 23/03/2015)

Sestra Jose Mariva, Kerala, Indie, domněle zemřela přirozenou smrtí v řádovém konventu v dubnu 2015. O několik měsíců později, když policie zatkla vraha další z řádových sester, se vrah přiznal i ke vražde sestry Jose. V obou případech byla motivem loupež.

Safouh Al-Mosleh, 40 let, pracovník Charity, zemřel 7. dubna o půlnoci, kdy jeho dům, který se nacházel v místech koncetnrace řecko-katolických, arménských a maronitských kostelů, zasáhly bomby. Podle rekonstrukce provedené Caritou Internationalis, byla jeho rodina několik hodin předtím evakuována a on se vrátil domů, aby zkontroloval, zda je vše v pořádku. V tu chvíli dům zasáhly dělostřelecké granáty. Safouh patřil do řecko-katolické komunity a pro Charitu začal pracovat před rokem. (AG 9/4/2015)

Francisco Javier Gutiérrez Díaz, 60 let, farnost Nuestra Señora del Rosario v Salvatierra, stát Michoacan, Mexiko. Jeho tělo bylo nalezeno na předměstí dva dny poté, co byl od 6. dubna postrádán ve své farnosti. Byl označován jako dobrý kněz, který pracoval na mnoha místech s nasazením. (AG 9/4/2015)

Anwar Samaan, 21 let, a Misho Samaan, 17 let, seleziánští animátoři, zemřeli podle svědectví jejich matky Minervy po zásahu jejich domu raketou 10. dubna 2015. Jednalo se o útok na celé Aleppo, známé svým křesťanským obyvatelstvem. Útok si vyžádal nejméně 20 mrtvých. Testament saleziánů mluví o tom, že Anwar a Misho strávili své dětství a mládí v domě Dona Boska, a jako animátoři zanechali v duších mnohých záblesk radosti a lásky k životu. (AG 14/4/2015)

Sestra Stefani Tiefenbacher, 86 let, Rakušanka, Sacred Heart of Ixopo, provincie KwaZulu-Natal, východ Jižní Afriky. Sestra byla zabita v noci z 19. na 20. dubna ve svém pokoji. Její tělo bylo nalezeno svázané, v ústech měla roubík, zemřela udušením. Sestra Tiefenbacherová věnovala svůj život chudým dětem místní komunity. Policií byli zadržení tři lidé a byli obviněni z vraždy, loupeže a znásilnění. (21/4/205)

Goodwill Onyeka, diecéze Oyo, Nigérie, byl zavražděn spolu se svým mladším bratrem Onyeka Obi. Stalo se tak večer 1. června na cestě do OWO-Oba-Akoko na cestě na jihu Nigérie. Bandité zastavili jeho vozidlo, a když se řidič snažil z místa odjet, střelba zasáhla nádrž a vůz explodoval. Řidiči se podařilo uniknout, ale kněz a jeho mladší bratr okamžitě zemřeli. (2/6/2015)

Antonio Alves de Almeida, 67, kaplan v Bosque da Paz Cemetery, byl nalezen svázaný a pobodaný nejspíše jako oběť loupežného přepadení 10. června. Kněz právě slavil 40 let svého kněžství.

Fr. Luis Alfonso León Pereira, starší kněz St. Mary Mother of the Church v Barrio Sucre, Kolumbie, byl brutálně zavražděn při slavení eucharistie. Tragická událost se odehrála ve středu 15. června večer. Byl zavražděn bezdomovcem, který do farnosti vešel s úmyslem loupit. Kněz jej odhalil při odnášení lupu a bezdomovec jej napadl rozbitou lahví, kterou mu smrtelně poranil obličej a zasáhl krk. (AG 16/7/2015)

Carlos Martinez Perez, 75 let, vikář St. Isidore, San Ildefonso a Santiago a kaplan v San Leandru, byl 16. června zavražděn u dveří svého domu, kam se odebíral po slavení eucharistie. Zemřel na následky ran způsobených nožem. Útočníkem byl muž, jenž obviňoval P. Carlose ze selhání manželství s jeho sestrou. Muž byl hospitalizován na psychiatrické klinice. P. Carlos byl odborníkem na ekonomii, geografii a historii.

Alex Pinto, 50 let, františkán, Kolumbie. Jeho tělo bylo nalezeno 20. června u cesty mezi Ciudad Bolivar a Puerto Ordaz policií, která u cesty hlídkovala. Jeho tělo bylo ohořelé a už jevilo známky rozkladu. Kněz zmizel 15. června a o dva dny později bylo nalezno jeho auto nedaleko Cuidad Bolivar. Je připomínán jako duchovní zcela oddaný službě a potřebám lidí. (AG 21/7/2015)

Sestra Irma Odete Francisca, 65 let, františkánská sestra, byla zavražděna 24. června v La Estrella Drug Rehabilitation Centre, ve městě Guaratinguetá, v brazilském státě Sao Paulo. Sestra byla napadena loupícím mužem a zemřela na osm bodných ran do zad. (AG 25/7/2015)

Dennis Osuagwu, Nigérie, klaretin (Missionary Sons of the Immaculate Heart of Mary) byl přepaden a zavražděn na cestě Nekede Avu Road v Nekede 15. srpna. Sloužil v arcidiecézi Owerri na jihu Nigérie a byl také vyučujícím na Polytechnické škole v Enwerem. (AG 17/8/2015)

Fr. Luis Jesus Cortez, 73 let, emeritní kněz farnosti Our Lady of Mercy v městě Alta Gratia, Argentina, byl nalezený ve svém domě mrtvý hasiči, kteří zasahovali při likvidaci ohně. Po první domněnce, že příčinou smrti byl samotný požár, se na jeho těle nalezly známky násilí a oheň byl tudíž jen zástěrkou násilného činu. (AG 1/9/2015)

Sestra Amala Valummel, 69 let, Palai, Kerala v jižní Indii, byla nalezena ve své cele mrtvá, poté, co ji spolusestry postrádaly na ranní mši 17. září. Měla několik vážných poranění hlavy. Policie se domnívá, že šlo o loupežné přepadení, kvůli 500 rupií, které zmizely z vedlejší místnosti. (AG 18/9/2015)

Cesare Tavella, 51, humanitární pracovník, veterinář, 51 let, Dháka, Bangladéš, byl zastřelen muži na motocyklu při joggingu. Tavella žil v mnoha rozvojových zemích a učil chovu zvířat. Od roku 1993 pracoval v mezinárodní spolupráci na projektech bezpečnosti potravin a rozvoji zemědělských oblastí pro více organizací, speciálně v Asii. (AG 29/9/2015)

Antonio Magalso, 44 let, Tanjay, Negros island, Filipíny, byl ubodán k smrti 29. září. Člen kněžského sboru v Dumaguete, obyčejný kněz, milovaný lidmi a obětující se pastoraci. Byl také členem diecézní biblické komise. Kněz byl na cestě do jedné z vesnic své farnosti, aby slooužil mši svatou. Vrah je s největší pravděpodobností osoba s mentálními problémy. (30/9/2015)

Erasto Pliego de Jesus, od roku 2011 ve farnosti Our Lady of the Nativity, Cuyoaco, arcidiecéze Puebla, Mexiko, zmizel ráno 13. listopadu. Jeho dům byl nalezený v nepořádku, se zpřeházeným a povaleným nábytkem a se stopami krve na sedačkách a koberci. Po prohledávání okolí bylo jeho tělo nalezeno 17. listopadu. Bylo popálené a s velkou ránou v hlavě. Příčinou vraždy byla pravděpodobně loupež, která vyústila ve vraždu. (AG 17/11/2015)

Rita Fossaceca, 51, italská lékařka, radioložka v Maggiore Hospital v Novaře, Keňa, byla zavražděna 28. listopadu a tři její spolupracovníci byli zraněni v Mijomboni, malé vesnici blízko Malindi, kde pracovala pro mezinárodní humanitární organizaci. Žena byla zavražděna při tom, když se snažila zabránit loupeži v domě, který obývala spolu s matkou. Během několika hodin se měly vracet zpátky do Itálie, bylo to po skončení dvoutýdenní periody v sirotčinci, který chtěla otevřít pro děti opuštěné, nemocné a potřebující pomoc. Na jejím pohřbu zazněla z úst biskupa slova: “… byl to smysl jejího života. Byla to její vášeň, mluvila o svých projektech s kolegy, pracovníky, zvala všechny, aby podali pomocnou ruku, spolupracovali s ní, strávili dovolenou jinak… Ne všichni misonáři, kteří přijdou do Afriky se chtějí někdy vrátit. Rita byla štědrá a šťastná žena. Nebyla lékařkou, která se rozhodla pomoci Africe, ale žila pro ni.”

 

Jméno Národnost Řád nebo diecéze Datum a místo smrti
1. P. Jean-Paul Kakule Kyalembera Dem.rep. Kongo diecézní kněz 25/2 – Mweso (Dem. Rep. Kongo)
2. P. Adolfo Enríquez Španělsko diecézní kněz 10/3 –  Celanova (Španělsko)
3. P. Fernando Meza Luna Kolumbie diecézní kněz 21/3 – Sincelejo (Kolumbie)
4 Sr. Jose Mariya Indie Congregation of the Sacred Heart (SH) 18/4 – Chettuthode (Indie)
5. Safouh Al-Mosleh Sýrie pracovník Charity 7/4 – Aleppo (Sýrie)
6. P. Francisco Javier Gutiérrez Díaz Mexiko Congregation of the Workers of the Kingdom of Christ 7/4 (?) . Salvatierra (Mexiko)
7 Anwar Samaan Sýrie saleziánský animátor 10/4 – Aleppo (Sýrie)
8 Misho Samaan Sýrie saleziánský animátor 10/4 – Aleppo (Sýrie)
9. Sr. Stefani Tiefenbacher Rakousko Congregation of the Precious Blood CPS 19-20/4 – Ixopo (Jižní Afrika)
10. P. Goodwill Onyeka Nigérie diecézní kněz 1/6 – Ondo (Nigérie)
11. P. Antonio Alves de Almeida Brazílie diecézní kněz 10/6 – Boca do Rio (Brazílie)
12. P. Luis Alfonso León Pereira Kolumbie diecézní kněz 15/7 – Monterìa (Kolumbie)
13. Don Carlos Martinez Perez Španělsko diecézní kněz 16/7 – Siviglia (Španělsko)
14. P. Alex Pinto Venezuela františkán (OFM) 20/7 ? – Ciudad Bolivar (Venezuela)
15. Sr. Irma Odete Francisca františkánské sestry 24/7 – Guaratinguetá (Brazílie)
16. P. Dennis Osuagwu Nigérie klaretin 15/8 – Nekede (Nigérie)
17. P. Luis Jesus Cortez Argentina diecézní kněz 29/8 – Alta Gracia (Argentina)
18. Sr. Amala Valummel Indie karmelitka (CMC) 17/9 – Palai (Indie)
19. Cesare Tavella Itálie humanit. pracovník 28/9 – Dhaka (Bangladéš)
20. P. Antonio Magalso Filipíny diecézní kněz 29/9 – Tanjay (Filipíny)
21. Fr. Erasto Pliego de Jesus Mexiko diecézní kněz 13/11 – Cuyoaco (Mexiko)
22. Rita Fossaceca Itálie dobrovolnice 28/11 – Mijomboni (Keňa)

Martyrologie 2014

MARTYROLOGIE ZA ROK 2014

Vatikán (Agenzia Fides) – Podle informací, které máme k dispozici, bylo v průběhu roku 2014 po celém světě zavražděno celkem 26 církevních pracovníků, tj. o tři více než v předchozím roce 2013. Již šestý rok po sobě je nejvíce násilným místem s extrémně vysokým počtem zabitých pracovníků pastorační péče Latinská Amerika. Za posledních deset let (2004-2013) bylo ve světě usmrceno celkem 230 církevních pracovníků, včetně tří biskupů.

V tomto kontextu by měli být také připomenuti všichni ti, kteří nepřišli o život násilnou smrtí. Především ti, kteří neopustili západní Afriku v době epidemie virusu Ebola, který zabil tisíce obětí. Řád svatého Jana z Boha přišel v Libérii a Sieře Leoně o čtyři bratry, řádovou sestru a tři zaměstnance v nemocnicích v Monrovii a v Lunsar, poté, co byli sami infikováni.

V roce 2014 přišlo ve své službě násilně o život 17 kněží, 1 řádový bratr, 6 řádových sester, 1 seminarista a 1 laik. Podle kontinentů:

Přehled kontinentů:

Americe bylo zabito 14 pracovníků v pastoraci: 5 v Mexiku, 3 ve Venezuele, 2 ve Spojených státech, 1 v Kanadě, 1 v Kolumbii, 1 v Nikaragui a 1 v Peru. V Mexiku byl P. Rolando Martinez Lara zavražděn při loupeži v jeho kostele; seminarista Samuel Gustavo Gómez Veleta byl unesen a zavražděn ve Svatém týdnu; tělo otce José Acuña Asencion Osoria bylo nalezeno ve vodách řeky Balsas; otec John Ssenyondo byl nalezen v masovém hrobě; P. Gregorio Lopez Grosotieta byl unesen a zavražděn. Ve Venezuele otec Jesus Erasmus Plaza Salessi a bratr Luis Edilberto Sanchez Morante, saleziáni Dona Bosca byli zavražděni dvěma zloději, kteří se vloupali do školy; kněz Reinaldo Alfonso Herrera Lures byl unesen a zavražděn. Ve Spojených státech P. Eric Freed byl nalezen mrtev na své faře; P. Kenneth Walker byl zabit při loupežném přepadení. V Kanadě P. Gilbert Dasna byl zavražděn zločinci. V Kolumbii byl P. Andrés Duque Echeverry  zavražděn při loupeži.V Nikaragui byl Juan Francisco Meza Blandon zabit duševně nemocným člověkem. V Peru P. Alfonso Comino Zevallos byl ubit na své faře k smrti.

Africe bylo zavražděno 7 pracovníků pastorační péče: 3 v Burundi, 2 ve Středoafrické republice, 1 v Jižní Africe a 1 v Tanzanii.V Burundi 3 sestry řádu Xaveriánek přišly o život násilnou smrtí: Lucia Pulici, Olga Raschietti a Bernadetta Bogian.Ve Středoafrické republice farář Forman Christian Wilibona byl zavražděn rebely v zátarasu; P. Paul-Emile Nzale přišel o život s ostatními lidmi při útoku na jeho farnost. V Jižní Africe sestra Mary Paule Tacke zemřela při loupežném přepadení.V Tanzanii sestra Clecensia Kapuli byl také zabita při přepadení.

Asii byli zabiti 2 církevní pracovníci, jeden v Sýrii a jeden v Malajsii. V Sýrii jezuita otec Frans van der Lugt byl unesen a zabit ozbrojenými muži. V Malajsii sestra Juliana Lim zemřela na následky přepadení.

V Oceánii byli zavražděni dva církevní pracovníci, oba v Papui Nové Guinei.V Papuji Nové Guineji P. Gerry Maria Inau a Benedikt, pomocník komunity, byli zavražděni při pastorační návštěvě v odlehlé části diecéze Bereina.

Evropě byl zavražděn jeden církevní pracovník. V Itálii P. Lazzaro Longobardi byl zabit železnou tyčí poblíž jeho fary.

Okolnosti smrti:

Mrtvé tělo otce Erica Freeda, faráře v Eureke v Californii (USA), bylo nalezeno 1. ledna 2014 na jeho faře. Na hlavě a po celém těle měl četné rány. Americký kněz, narozený v roce 1957, studoval a byl vysvěcen na kněze u Salesiánů Dona Boska. Kněžské svěcení přijal v Tokiu a několik let působil coby salesián jako učitel a kaplan v Japonsku. Od roku 1999 mu byla svěřena pastorace ve  farnostech a školách diecéze Santa Rosa. V roce 2011 byl jmenován farářem ve farnosti San Bernardo, ve které byl také zabit. Svými studenty i věřícími byl velmi milován, vzpomínají na něho jako na citlivého, usměvavého kněze, s mimořádným smyslem pro humor a nadšeného pro sport. Soudní proces s obviněným z vraždy otce Erica byl dvakrát odložen a dosud není uzavřen.

Otec Jesus Erasmus Plaza Salessi (80 let) a řeholní bratr Luis Edilberto Sanchez Morantes (84 let), Salesiáni Dona Boska, byli napadeni v noci z 15. na 16. února dvěma mladíky, kteří vstoupili do prostor Internátní školy Dona Boska v Guaparo, v okrajové čtvrti Valencia (Venezuela). Oba napadení zemřeli na následky utrpěných zranění. Jednalo se o dva nezletilé útočníky (13 a 15 let), kteří chtěli ukrást počítač, peníze, mobilní telefony a další hodnotné věci a kteří také znesvětili kapli. Otec Plaza zemřel v nemocnici během snahy lékařů zastavit krvácení způsobené mnoha bodnutími nožem. Bratr Luis zemřel na místě. Při tomto zvláště násilnickém a krutém činu byl vážně zraněn další kněz, který přispěchal na pomoc spolubratrům, a ještě jeden řeholník. Zavraždění řeholníci sloužili více než 50 let v salesiánské komunitě této země. Po pohřbu byl bratr Sanchez Morantes, Kolumbijec, pochován v chrámu P. Marie Pomocnice, zatímco ostatky otce Jesús Plaza byly převezeny do státu Mérida (Venezuela), odkud pocházel.

Otec Rolando Martinez Lara, farář ve farnosti Panny Marie Guadalupské v Canalejas (obec Jilotepec), diecéze Atlacomulco ve státě Mexiko, byl zabit při loupežném přepadení, ke kterému došlo nad ránem 19. února 2014 v jeho farnosti. Zločinci ho ubili k smrti. Vysvěcen na kněze byl v roce 2000. Kněz pracoval pro biskupskou komisi Pastorale sociale-Caritas.

Otec Lazzaro Longobardi, farář ve farnosti sv. Rafaela Archanděla v Sibari, byl nalezen mrtvý ráno 3. března poblíž fary, ve které bydlel. Pod jeho tělem byla nalezena kovová tyč, kterou byl ubit k smrti, velmi pravděpodobně v neděli večer 2. března. Kněz narozený v roce 1945 byl od roku 1987 farářem v Sibari. Byl oblíbený v celé farní komunitě, především pro své nasazení při hlásání evangelia mladým a těm nejposlednějším, lidem na okraji společnosti, zvláště pak tisícům přistěhovalců, kteří sem přicházeli hledat práci. Podle policie jeden z nich, který byl zatčen, knězi vyhrožoval a pokusil se ho okrást o peníze. Tragický závěr byl výsledkem opakované žádosti mladého muže o peníze, na niž kněz reagoval výčitkou, že v minulosti již několikrát ukradl dary z pokladniček v kostele, aniž by si na něj kněz stěžoval, protože doufal v jeho nápravu.

Otec Juan Francisco Blandon Meza, farář ve farnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie v obci Wiwilí v diecézi Jinotega (Nikaragua), byl zabit v neděli večer 6. dubna 2014. 42letý kněz byl ve svém domě společně se dvěma ženami, se kterými hovořil, vtom přišel manžel jedné z nich, vystřelil a usmrtil manželku i kněze. Nakonec zastřelil i sám sebe. Otec Blandon Meza byl známý svým nasazením pro skupiny sociálně slabých a také tím, že bránil lidská práva. Podle diecézního biskupa Mons. Herrera byl byl útočníkem psychicky labilní muž.

Otec Frans van der Lugt, SJ, holandský jezuita, který žil ve „městě mučedníků“ v Homs (Sýrie), byl zabit v pondělí 7. dubna 2014 kolem 8. hodiny ranní. Řeholník byl unesen ozbrojenými muži, kteří ho před očima lidí ztloukli a poté zastřelili dvěma kulkami do hlavy před sídlem jezuitů v Homs. Otec van der Lugt žil v Sýrii od roku 1966, stále pracoval pro chudé a usiloval o mezináboženský dialog. V Homs v 80. letech zřídil za městem duchovní centrum, kde pečoval asi o čtyřicet mladých s mentálním postižením z okolních vesnic. V posledních třech letech války žil holandský řeholník v klášteře starého města, kde žili občané po dlouhé měsíce obklíčeni vojskem. Rozhodl se zůstat v Homs navzdory každodennímu bombardování a nedostatku jídla, a to i poté, co ostatní občané byli evakuováni. Byl posledním jezuitou, který v Homs zůstal.

Otec Christ Forman Wilibona byl zavražděn 18. dubna 2014 v Bossangoa (Středoafrická republika). Když se kněz vracel z Missa Chrismatis, která byla kvůli probíhajícím místním konfliktům slavena až na Velký pátek místo na Zelený čtvrtek, narazil na své cestě na zátaras povstalců Seleky sdružených s Peuls. Povstalci na něj vystřelili dvanácti kulkami, které ho na místě usmrtily. Místní lidé se snažili získat jeho mrtvé tělo, ale vrazi několik hodin bránili tomu, aby se k němu někdo přiblížil. Nakonec byl pohřben v  misii Paoua, kde byl farářem.

Seminarista Samuel Gustavo Gómez Veleta, 21 let, student Arcibiskupského semináře v Chihuahua (Mexiko), byl spolu s ostatními seminaristy v rámci Svatého týdne v obci Aldama, kde pomáhal při misijní činnosti. Byl unesen a den poté, v úterý Svatého týdne, 15. dubna, byl nalezen mrtvý.

Otec Gery Maria Inau a laik Benedikt z diecéze Bereina (Papua Nová Guinea) byli zabiti v neděli 4. května 2014 v odlehlé části diecéze, kam se vydali z pastoračních důvodů. Oba muži byli pravděpodobně obětí kmenového konfliktu, který trval v této oblasti už několik let. I když patřili každý k jiné skupině, pracovali společně, a tak vydávali svědectví o jednotě. Otec Inau obdržel povolání až v dospělosti, byl vysvěcen na kněze teprve 9 měsíců předtím. Byl velmi starostlivým knězem s velkou vírou, citlivý k potřebám svého lidu.

Otec Gilbert Dasna z Kongregace synů Panny Marie, Matky milosrdenství, kaplan farnosti u katedrály svatého Pavla v Albertě (Kanada), byl zabit zločincem večer 9. května 2014. Vzpomíná se na něho jako na kněze dobrého a štědrého, který vyzařoval radost a pokoj. Narodil se v Kamerunu v roce 1982, vysvěcen na kněze byl 11. července 2009 a kaplanem v katedrále sv. Pavla byl od 19. května 2011. V Kanadě žil tři roky.

Sestra Juliana Lim, 69 let, Kongregace Dítěte Ježíše, zemřela 21. května po násilném útoku ze dne 14. května v Seremban, malém městečku poblíž Kuala Lumpur. Dvě malajské řeholnice byly napadeny zamaskovaným mužem v kostele Navštívení. Muž je krutě zbil, ukradl jim drobné peníze a opustil je umírající. Sestra Juliana byla převezena do nemocnice v komatu a 7 dní bojovala o život. Druhá řeholnice byla také vážně zraněna. Podle policie se mohlo u útočníka jednat o gesto beznaděje, ale hypotéza o napadení z náboženských motivů není vyloučena.

28. května během útoku na farnost Naší Paní z Fatimy v centru Bangui, hlavního města Středoafrické republiky, kam se schovali různí lidé utíkající před násilím, zemřelo nejméně 18 lidí, mezi nimi i otec Paul-Emile Nzale, 76 let, středoafrické národnosti.

Otec Kenneth Walker z Kněžského společenství sv. Petra (FSSP) byl zabit 11. června kolem 21.00 hodiny v misii Matky Milosrdenství ve Fénixu v Arizoně (USA) zřejmě při pokusu pachatelů o loupež. S ním byl vážně zraněn ještě jiný kněz. Oba kněží v misii se zlodějům nejspíš postavili na odpor a ti na ně zaútočili. Otec Walker se narodil v roce 1985 v Ploughkeepsie ve státě Nex York a byl vysvěcen na kněze v roce 2012.

Sestra Mary Paule Tacke, 82letá americká řeholnice z Kongregace misijních sester Předrahé krve (CPS), známých také jako Misionářky z Mariannhill, byla zabita v Jihoafrické republice. Auto sestry Tacke přepadli bandité 15. června poblíž Mthatha, když jela na návštěvu do jednoho ze sirotčinců, který založila. Auto s bandity pronásledované policií nakonec havarovalo v blízkosti Qokolweni. Pachatelům se podařilo utéci, aniž by po řeholnici zanechali stopu. Po několika dnech pátrání bylo 20. června tělo sestry Tacke nalezeno v potoce poblíž vesnice Tyara, 60 km od Mthatha. Policie předpokládá, že řeholnice byla uškrcena. Sestra Tacke pocházela z Cottonwood v Idaho a pracovala v Jihoafrické republice od roku 1950.

Sestra Clecensia Kapuli, tanzanská řeholnice (50 let) z kongregace diecéze Mbeya „Naše Paní, Královna apoštolů“, byla zabita 23. června během pouliční krádeže v Dar es Salaam, hlavním ekonomickém městě v zemi. Právě opustila banku s potřebnou sumou peněz, aby jako ekonomka školy mohla zaplatit dělníkům, kteří tuto školu vedenou její kongregací rekonstruovali. Jedoucí auto, v němž byla se spolusestrou a řidičem, bylo zastaveno čtyřmi ozbrojenými muži, kteří začali střílet, řeholnici zabili a řidiče zranili. Spolusestře se podařilo utéct, stejně jako banditům, kteří ukradli peníze.

Tři xaverské misionářky (Misionářky Mariiny) italského původu byly krutě zavražděny v misii Saint Guido Maria Conforti de Kamenge, v okrajové čtvrti Bujumbury v Burundi. Sestra Lucia Pulici a sestra Olga Raschietti byly zabity odpoledne 7. září, zatímco sestra Bernadetta Bogian následující noc. Mladíka podezřelého ze zabití tří misionářek (protože byl přesvědčen, že klášter byl postaven na půdě patřící jeho rodině) zadržela burundská policie. Spolusestry zabitých řeholnic této stopě nevěří a zatčení mladíka považují za záminku k odvedení pozornosti vyšetřovatelů. Tři misionářky strávily svůj život v Africe a i přes svůj pokročilý věk a zdravotní problémy se vrátily do Burundi, protože se chtěly vrátit mezi své, kteří je milovali a respektovali. Byly pohřbeny v Kongu, jak si přály.

Tělo otce José Acuña Asención Osorio, Mexičana (42 let), faráře farnosti Arcelia diecéze Ciudad Altamirano (Mexiko), bylo nalezeno po anonymním oznámení v řece Balsas, daleko od jeho bydliště, u vesničky Santa Cruz de Las Tinajas, na území obce San Miguel Totolapan (region Tierra Caliente v centru země). Zmizel v neděli 21. září, kde zanechal vyděšené věřící, kteří ho očekávali na mši svatou. Příčinou smrti bylo udušení utopením. V této oblasti se nejednalo o první případ, technika spočívající v držení hlavy osob pod vodou, až dojde k udušení, byla používána zločinci při vydírání. Podle pitvy nastala smrt 22. září.

Otec Reinaldo Alfonso Herrera Lures, který sloužil v diecézi La Guaira ve Venezuele jako vojenský kaplan, zmizel ve čtvrtek večer 25. září, když se vracel ke svému autu, aby odjel domů. Kněz o sobě nepodal žádné zprávy, posléze bylo nalezeno jeho mrtvého tělo v sobotu večer 27. září. Otec Herrera Lures byl farářem v různých farnostech diecéze La Guaira. Několik měsíců byl vojenským kaplanem. Byl také kancléřem diecéze La Guaira a kaplanem gymnázia Champagnat de Caracas.

Otec Andrés Duque Echeverry, farář farnosti sv. Bonaventury v Medellinu v Kolumbii, se stal obětí krádeže 3. října. Ubili a zavraždili ho u východu z metra, jeho tělo bylo převezeno do márnice, ale nedařilo se ho identifikovat, protože mu byly ukradeny veškeré osobní věci, včetně osobních dokumentů.

Tělo otce Johna Ssenyondo, 60letého kolumbijského misionáře ugandského původu, bylo nalezeno v obecním kanále nedaleko lokality Chilapa – na území mexické diecéze Chilpancingo-Chilapa – spolu s dalšími mrtvolami. Kněz zmizel 30. dubna 2014, po oslavě svatby v komunitě Santa Cruz v Chilapa, kde vykonával svou pastorační službu. Policii nejsou okolnosti vraždy jasné. Tělo bylo nalezeno 29. října, ale soudní lékař dokončil poslední přezkoumání a oznámil tuto skutečnost diecézi až 13. listopadu. Otec Ssenyondo sem přijel před šesti lety z Guerrero, poté co se věnoval pastoraci v Tlacotepec – v oblasti Heliodoro Castillo. Následně byl ustanoven knězem v kostele Nejapa v Chilapa. Požádal, aby byl začleněn do diecéze.

Farář farnosti svatého Ondřeje apoštola v Pisco, ve střední části jižního Peru (provincie a diecéze Ica), otec Alfonso Comina Zevallos, 56 let, byl ubit k smrti na své faře vedle farního kostela 24. prosince. Podle dotazovaných byl kněz tlučen do obličeje a po hlavě židlí mezi 8. a 9. hodinou ranní, pravděpodobně více osobami. Jeho mobilní telefon nebyl v domě nalezen.

Mrtvé tělo otce Gregoria Lopez Grosotieta, 39 let, zmizelého 21. prosince, bylo nalezeno na Vánoce ve městě Colonia Juárez, na území obce Tlapehuala, kde žil (region Tierra Caliente ve středu diecéze Ciudad Altamirano, Mexiko). Kněz byl profesorem Velkého semináře Zvěstování ve své diecézi. Zemřel udušením několik hodin po svém únosu. Podle několika svědků byl kněz unesen pachateli, kteří ho nutili nastoupit do auta, které pro něj přijelo do semináře.

(Fides 30/12/2014)                                                   

Překlad Papežská misijní díla 2015

Martyrologie 2013

MARTYROLOGIE ZA ROK 2013

Vatikán (Agenzia Fides) – Podle informací, které máme k dispozici, bylo v průběhu roku 2013 po celém světě zavražděno 22 pracovníků pastorační péče (většinou kněží). Jde o téměř dvojnásobek ve srovnání s 13 oběťmi, které byly zabity v roce 2012. V noci z 31. prosince 2013 na 1. ledna 2014, byl ještě zavražděn P. Eric Freed, kněz v Eureka, Kalifornie. Policie pracuje na vyšetření příčiny vraždy.

Přehled kontinentů:

V Americe bylo zabito šest kněží: 7 v Kolumbii, 4 v Mexiku, 1 v Brazílii, 1 ve Venezuele, v Panamě 1 a 1 na Haiti. V Kolumbii byli P. José Francisco Echeverri Velez, P. Jose Mejia Ancizar Palomino, P. Luis Don Bernardo Echeverri a Héctor Fabio Cabrera zabiti ve svých domech, s největší pravděpodobností při pokusech o loupež. P. Luis Alfredo Suárez Salazar byl zabit během střelby. Mrtvá těla P. José Antonia Bayona Valle a P. Daría Buendía Néstor Martíneze, kteří byli několik dnů pohřešováni, byla nalezena v na vzdáleném místě. V Mexiku byl P. José Flores Preciado zabit poté, co byl zbit neznámými osobami, které kněz přistihl při krádeži v kostele během mše svaté; P. Ignacio Alvarez Cortez, P. Hipólito Villalobos Lima a P. Nicolás de la Cruz Martínez byli zabiti ve svých domovech.V Brazílii byl P. Elvis Marcelino de Lima zabit dvěma mladými chlapci, kteří ho chtěli oloupit.Ve Venezuele byl Don José Ramón Mendoza zabit gangem banditů, kteří přepadli jeho auto. V Panamě byl Don Anibal Gomez zabit s největší pravděpodobností při loupežném přepadení, protože byl nalezený svázaný, po těle s modřinami, a smrt nastala na následky velké bodné rány. Na Haiti byl otec Richard E. Joyal byl zabit dvěma muži na motorce, když vycházel z banky.

Africe byl zabit 1 kněz v Tanzánii, na Madagaskaru 1 řeholnice a 1 laik byl zabit v Nigérii. V Tanzánii byl Don Evarist Mushi zastřelen osobou na motorce, když šel sloužit mši.Na Madagaskaru byla sestra Marie Emmanuela Helesbeux nejprve napadena klackem a pak uškrcena třemi lidmi, zdá se, že kvůli penězům. V Nigérii byl laický misionář Afra Martinelli nalezen ve svém pokoji těžce zraněný na krku mačetou, což byl s největší pravděpodobností následek jeho překvapení útočníků při pokusu o krádež.

V Asii přišli o život 3 pracovníci pastorační pracovníci: 1 kněz v Indii a jeden v Sýrii, 1 laik na Filipínách. V Indii byl Don Kochupuryil J. Thomas zabit neznámými osobami v semináři, kde byl rektorem. V Sýrii byl otec François Murad zavražděn v klášteře Péče o Svatou zemi, kde našel útočiště po vypuknutí občanské války. Na Filipínách byl katolický laik Dexter Condez zabit osmi výstřely při hájení práv a výsad domorodé skupiny Ati.

 V Evropě byl zabit jeden kněz. V Itálii byl Don Michele Di Stefano ubit na faře, kde žil sám, na svém lůžku holí.

 Okolnosti smrti:

Don José Francisco Velez Echeverri, 55, diecézní kněz, byl nalezen mrtev dne 16. ledna 2013 s bodnými ranami na dvoře svého domu v sousedství El Albergue, na jihu Buga, Kolumbie. Sousedé uvedli, že viděli člověka odjíždějícího na kole z domu kněze několik hodin před objevením knězova bezvládného těla. Podle vyšetřování odpovědných orgánů se zdá, že šlo o loupež, která skončila tragédií. Don José se velkou měrou podílel na sociální práci a podle svědectví věřících neměl nějaké nepřátele. Byl vysvěcen na kněze 20. ledna 1990 a po dobu dvou let byl knězem ve farnosti Niño Jesús de Praga (Pražské Jezulátko) v obci Tulua, svou pastorační službu prováděl i v dalších farnostech.

Don Luis Alfredo Suárez Salazar, patřil do arcidiecéze Villavicencio, byl zabit ráno 2. 2. 2013 v Ocaña, na severu Santander (Kolumbie), na hranici s Venezuelou, během doby, kdy trávil dovolenou ve svém rodném městě. Dva ozbrojenci na motocyklu vystřelili nejméně dvanáct ran na kněze a dva další lidi, kteří byli s ním. Podle místních zdrojů vrazi neměli v úmyslu zabít kněze, ale jednoho z lidí, kteří byli v jeho blízkosti.

Don Jose Mejia Ancizar Palomino, 84, diecéze Buga, byl nalezen mrtev 2. února na své faře v Caldas, obec Riosucio (Kolumbie). Tělo mrtvého kněze bylo nalezeno přivázané k posteli se známkami mučení. Don Mejia Palomino působil v diecézi Pereira jako kaplan sirotčince „Sagrada Familia“ a domova pro seniory „Louise de Marillac“.

Don José Flores Preciado, Mexičan, zemřel v regionální univerzitní nemocnici ve městě Colima (Mexiko), poté co byl zbit neznámými osobami v kostele Krista Krále, kde každý den zpovídal a slavil mši. Večer 5. 2.  2013 vešly do kostela neznámé osoby, snad s úmyslem spáchat trestný čin krádeže. Pachatelé byli přistiženi knězem a začali ho bít. Kněz na následky zranění zemřel v nemocnici krátce poté. Don José se narodil 30. prosince 1929 v Tuzcacuesco, Jalisco, na kněze byl vysvěcen v roce 1961. Byl to velmi tichý člověk, profesor latiny v semináři de Chiapa (Colima) a v semináři v Cóbano (město Colima), zpovědník v katedrále a spirituál seminaristů.

Don Evarist Musi, 55, z diecéze Zanzibar (Tanzanie), byl zabit v 7 hodin ráno v neděli 17. února 2013. Zrovna dorazil do katedrály sv. Josefa v Zanzibaru na mši, a když se chystal vystoupit z auta, přiblížili se k němu dva lidé na motocyklu, z nichž druhý, sedící vzadu, na kněze stále ještě sedícího v autě třikrát vypálil. V předcházejících dnech se v novinách objevovala explicitní vyhrožování atentátem biskupům a kněžím.

Don José Ramón Mendoza, 44, byl zavražděn v neděli večer 17. února 2013 ve státě Lara, Venezuela (asi 400 km od Caracasu). P. Mendoza jel po silnici El Manzano v okrese Iribarren, když tu byl na semaforech napaden gangem lupičů. Podle informací poskytnutých ze strany policie bylo pravděpodobně první reakcí kněze zrychlit a ujet z místa, ale byl smrtelně zraněn střelou do hlavy, na následky čehož zemřel. Don José Mendoza byl knězem ve farnosti San Juan Evangelista, v sousedství Brisas de El Obelisco, a bylo známo, že je mužem modlitby.

Katolický laik Dexter Condez, 26, patřil ke společenství Rodiny svatého Vincenta z Pauly (Vincentian Family) a byl zabit osmi střelami na ostrově Boracaya (Filipíny) 22. února 2013. Condez bránil práva a výsady domorodé skupiny Ati, která nesouhlasila s předáním půdy ve prospěch stavebních firem. Mladý muž úzce spolupracoval s místní církví v diecézi Kalibo.

Don Michele Di Stefano, 79, z diecéze Trapani (Itálie), byl ubit holí na vlastním lůžku, na faře, kde žil sám, v noci z 25. na 26. února 2013. Příbuzní, k nimž nedorazil na oběd, jak bylo domluveno, požádali souseda, aby zjistil, proč nedorazil. Soused nalezl tělo kněze pod přikrývkami se stopami krve. Kostel a fara se nachází na izolovaném místě, asi 250 metrů od prvních domů v malé vesnici. Vrah, 33letý farník, byl zadržen o několik dní později a byl odsouzen na třicet let do vězení za loupež. Don Michele byl knězem 43 let, po dosažení 75 let pokračoval ve své službě jako farář v malé farnosti „Ježíš, Josef a Marie“ v nedalekém Ummari. Po mnoho let byl doprovázejícím pracovníků Katolické akce a duchovním doprovázejícím provincie Coldiretti. Podle svědků byl knězem oblíbeným, měl dobré vztahy se všemi, byl dobrý, přátelský a pracovitý člověk.

Sestra Marie Emmanuela Helesbeux, 82, Francouzka, Soeurs de la Providence de Ruillé sur Loir, byla zabita 1. března 2013 v Mandritsara na severovýchodě Madagaskaru, když byla prvně napadena klackem a pak uškrcena. Tři lidé byli zatčeni a přiznali se ke zločinu: zdá se, že zločin byl spáchán pro peníze. Řádová sestra byla 42 let misionářkou na Madagaskaru, a to stále v Mandritsara, kde byla mezi lidmi hodně oblíbená a respektovaná pro svoji charitativní práci.

Don J. Kochupuryil Thomas, 65, rektor kněžského semináře Sv. Petra v Bangalore (Indie), byl zavražděn neznámými osobami v noci ze dne 31. března na 1. dubna 2013 v areálu semináře. Kněz byl ubit k smrti. Důvody vraždy zůstávají neznámé. Rodák z Keraly (Indie) sloužil v komunitě v Bangalore asi 30 let. Je popisován jako “velmi zbožný kněz, klidný a lidský, profesor na vysoké úrovni, známý vtipem, moudrostí a upřímností”, také se “vyznačoval duchem nezdolné práce, studia, modlitby a služby”.

Otec Richard E. Joyal, 62, Kanaďan, člen Mariina společenství, byl zabit 24. dubna v hlavním městě Haiti Port-au-Prince. Kněz opustil banku s tisíci kanadských dolarů, když se k němu přiblížili dva muži na motorce, vytrhli mu balíček, který nesl pod paží, a pak jej střelili třikrát do zad. Údajně si zloději peníze, které měla obět v peněžence, nevzali. Misionář předtím pracoval na Filipínách a na Pobřeží slonoviny.

Don José Antonio Bayona Valle, 48, diecézní kněz arcidiecéze Barranquilla (Kolumbie) byl zabit večer 6. 5. 2013 18 bodnými ranami. Tělo bylo nalezeno na cestě v oblasti obce Juan Mina. Na kněze byl vysvěcen dne 20. prosince 1998 a sloužil jako farář ve farnosti Krista Krále na jihozápadě Barranquilla v oblasti Lipaya.

Syrský kněz François Murad, 49 , byl zabit v Gassanieh, severní Sýrie, v klášteře Péče o Svatou zemi, kde hledal útočiště, v neděli 23. června 2013. Okolnosti smrti nejsou zcela objasněny. Podle místních zdrojů byl klášter, kde P. Murad pobýval, napaden ozbrojenci spojenými s džihádistickou skupinou Jabhat al-Nusra. Otec François své první kroky v náboženském životě sdílel s františkánskými mnichy Péče o Svatou zemi a nadále spolu s nimi sdílel úzké vazby duchovního přátelství. Poté co byl vysvěcen na kněze započal stavbu cenobitského kláštera zasvěceného Sv. Simonu Stylitovi v obci Gassanieh. Během občanské války byl klášter bombardován a P. Murad se z bezpečnostních důvodů přestěhoval do kláštera františkánů.

Mrtvé tělo Dona Néstor Darío Buendía Martíneze, 35, který byl několik dnů pohřešován, byl nalezeno ve vzdálené oblasti města Los Cordobas, asi 500 kilometrů severně od Bogoty (Kolumbie), 26. června 2013. Kněz odešel z Cerete, kde on byl pomocným kaplanem, a mířil k Monteria, kde žila jeho rodina, ale nikdy nedosáhl svého zamýšleného cíle. I když kněz nikdy nezmínil, že by obdržel nějaké hrozby, podle místních informací veřejně odsuzoval zločinecké gangy v oblasti Cerete. Don Néstor Darío Buendía Martínez se narodil v Canalete (Cordoba), a byl pomocným kaplanem ve farnosti San Antonio de Padua v Cerete a předtím působil jako kaplan v kostele Santo Domingo Vidal v Chima.

Elvis Marcelino De Lima, 47, rodák z Fortaleza (Brazílie), Kongregace Svaté rodiny z Nazareta, byl zabit 13. července 2013 dvěma chlapci, kteří ho napadli během loupeže v Centro Educacional da Juventude Fortaleza, kde bydlel. Podle poskytnutých informací kněz už předal peníze, telefon a klíče od auta, když jeden ze dvou mladých chlapců (ve věku 20 až 21 let), vystřelil a zabil jej. Od svého vysvěcení měl otec Elvis provádět svou službu téměř vždy v oblasti formace: první v Ponta Grossa (Paraná), pak v Santiago del Chile a v Curitiba. Byl zvolen regionálním představeným latinskoamerické komunity své kongregace, od roku 2008 bydlel v centru Educacional Juventude ve městě Fortaleza. Podle svědectví těch, kteří ho znali, byl člověkem, který byl schopen vyjít s každým, a kamkoli přišel, si jeho úsměv podmanil lidi, s nimž se setkal, především mládež.

Don Ignacio Cortez Alvarez, kaplan kostela „Maria Auxiliadora“, byl zabit ve svém domě ve městě Ensenada, v regionu Baja California (Mexiko). Mrtvé tělo kněze bylo nalezeno 22. července na faře vedle kostela s několika ranami v hrudi. Důvody vraždy zůstávají neznámé. Otec Cortez Alvarez se narodil v Janamuato, Michoacán, 16. října 1956 a byl vysvěcen na kněze 19. března 1988 v katedrále arcidiecéze Tijuana.

Don Luis Bernardo Echeverri, 69, a Don Héctor Fabio Cabrera, 27, resp farář a kaplan farnosti San Sebastian v Roldanillo, v departmentu Valle del Cauca, arcidiecéze Cali (Kolumbie), byli zabiti v jejich domě v noci z 27. na 28. září 2013. Podle místních zdrojů kolem půlnoci někteří místní obyvatelé viděli dva muže opouštět faru. Vzhledem k pozdní hodině upozornili policii, která našla bezvládné tělo faráře a jeho kaplana s bodnými ranami. Kněží patřili do diecéze Cartago.

Afra Martinelli, laická misionářka, se narodila před 78 roky v Civilerghe (Brescia, Itálie), žila v Nigérii více než třicet let, a zde také založila a řídila středisko Regina Mundi: školu informatiky s přilehlou školou pro chlapce v Ogwashi-Ukwu, v diecézi Issele-Uku. Ráno 27. září ji našli její spolupracovníci v pokoji těžce zraněnou na krku mačetou, s největší pravděpodobností v důsledku pokusu o krádež. Byla převezena do nejbližší nemocnice, kde zemřela 9. října, po několika dnech utrpení. Papež František její osud připomenul v Andělu Páně v neděli 20. října na světovou Misijní neděli těmito slovy: „Tento den jsme v blízkosti všech mužů a žen misionářů, kteří pracují, aniž by na sebe hlasitě upozorňovali, a kteří vydávají své životy. Jako Italka Afra Martinelli, která pracovala mnoho let v Nigérii: jeden den, a byla zabita při loupežném přepadení. Všichni plakali, křesťané i muslimové. Oni ji milovali. Opravdu hlásala evangelium svým životem, dokonalou prací, střediskem pro vzdělání v centru města, tímto způsobem šířila plamen víry, bojovala dobrý boj!“

Don Anibal Gomez (67 let), španělského původu, žijící v diecézi Colon (Panama), byl nalezen mrtev 30.  října u vchodu do biskupského domu diecéze Colón-Kuna Yala, ve kterém pobýval. Předpokládá se, že důvodem vraždy byla loupež, kněz měl modřiny, byl svázaný, a zemřel v důsledku velké bodné rány. K násilnému incidentu došlo v oblasti Davis Colon, město je považováno za zvláště násilné, narůstá zde míra trestné činnosti. Otec Anibal Gomez byl farářem ve farnosti Panny Marie Matky Boží.

Don Hipólito Villalobos Lima a Don Nicolás de la Cruz Martínez byli nalezeni zavraždění 29. listopadu ve farním domě v San Cristobal, ve státě Veracruz (Mexiko), diecéze Tuxpan, s největší pravděpodobností v důsledku pokusu o loupež.

Překlad Papežská misijní díla 2014