Martyrologie za rok 2018

„Kolik bratří trpí dnes pronásledováním ve jménu Ježíše!“
(papež František, 25.ledna 2018)

MISIONÁŘI ZABITÍ V ROCE 2018

V roce 2018 bylo na celém světě zabito 40 misionářů, téměř dvojnásobek oproti 23 obětem v loňském roce. Většinou se jedná o kněze: 35. V předchozích osmi letech bylo nejvíce případů zabitých misionářů zaznamenáno v Americe, v roce 2018 patří první místo v této tragické statistice Africe.
 
Podle údajů Agentury Fides (při Kongregaci pro evangelizaci národů ve Vatikánu) bylo v roce 2018 zabito 40 misionářů: 35 kněží, 1 seminarista a 4 laici. V Africe to bylo 19 kněží, 1 seminarista a 1 laik (21); v Americe 12 kněží a 3 laici (15) a v Evropě byl zabit 1 kněz.
 
Termín „misionář“ zde používáme pro všechny pokřtěné – vědomi si toho, že každý pokřtěný je součástí Božího lidu, a tedy i misionářským učedníkem. Je aktivním činitelem evangelizace (EG 120) bez ohledu na to, jakou funkci v církvi zastává. Agentura Fides už nějakou dobu nechápe pojem misionář v tom úzkém smyslu slova ad gentes, ale zahrnuje pod něj všechny pokřtěné zapojené do života v církvi, kteří zahynuli násilným způsobem, nejen pro nenávist k víře. Proto raději nepoužíváme výraz „mučedník“, pokud se právě nejedná o jeho etymologický význam „svědek“, abychom se nedostali do oblasti posuzování toho, kterým misionářům by církev měla tento výraz přidělit.
I v letošním roce mnoho misionářů přišlo o život v důsledku loupežných přepadení nebo loupežných přepadení spáchaných ve zbídačených a ponižujících společenských podmínkách, kdy násilí se stává životním pravidlem, kdy autorita státu buďto chybí nebo je silně oslabena korupcí a kompromisy, nebo kde náboženství je zneužíváno k jiným účelům. Ve všech oblastech žijí kněží, duchovní a laici stejným životem jako místní lidé. Přinášejí jim evangelijní svědectví o lásce a službě všem lidem jako znamení naděje a pokoje a snaží se tak zmenšit utrpení slabých a pozvednout svůj hlas na obranu jejich pošlapaných práv a odsoudit zlo a nespravedlnost. Na žádost místních úřadů nebo svých nadřízených zůstávají na svých místech navzdory ohrožení vlastní bezpečnosti věrni povinnostem, které na sebe vzali i s vědomím rizika, které je s nimi spojené.
 

Uznání církve

Typický je případ 19 mučedníků z Alžírska. Osmého prosince bylo v Oranu blahořečeno několik mnichů, duchovních a jeden biskup, kteří tam v letech 1994 až 1996 byli zabiti za různých okolností. „V této zemi prováděli různou misijní činnost a byli pevní a vytrvalí ve své službě Evangeliu a obyvatelstvu bez ohledu na prostředí nenávisti a útlaku kolem nich,“ připomněl kardinál Angelo Becciu v homilii pronesené během beatifikační mše svaté. „Při čtení jejich životopisů nás ohromuje odvaha, s jakou se rozhodli zůstat na svých místech až do konce při vědomí rizika, které na ně doléhalo. Obětovali se a nabídli své životy za dosažení pokoje a usmíření společnosti.“
 
26. května byla blahořečena sestra Leonella Sgorbati, Misionářka Útěchy. 17. září 2006 byla v Mogadišu (Somálsko) v nemocnici, ve které pracovala, ubita k smrti několika násilníky. S ní zahynul i muslimský hlídač, který se ji pokusil zachránit.
 
27. října byli ve městě Morales (Guatemala) blahořečeni italský misionář, františkán Tullio Maruzzo a domorodý katechista Luis Obdulio Arroyo Navarro, františkánský laik, první domorodý františkánský mučedník. Otci Tulliovi bylo mnohokrát vyhrožováno za jeho práci na obranu rolníků. Přesto chtěl zůstat mezi svým lidem. V jeho misii mu pomáhal Luis Obdulio. 1. července 1981, při návratu do své farnosti po celodenní pastorační práci, byli oba ubiti k smrti.
 
15. dubna byl v malé vesnici Vohipeno v provincii Fianaratsoa blahořečen otec rodiny, laik, učitel na základní škole a katechista Lucien Botovasoa. Zabili jej 17. dubna 1947 na Madagaskaru. Jeho dny byly vyplněny modlitbou, prací pro svou rodinu a katechezí. Žil v chudobě podle františkánské spirituality. V ovzduší nenávisti vůči nezávislosti byly zapalovány kostely a začal hon na křesťany. Lucien byl odsouzen k smrti, protože byl „Kristovým následovníkem.“
 
31. ledna bylo ve vesnici Meruri v Mato Grosso (Brazílie) zahájeno diecézní vyšetřování života a mučednické smrti salesiána Rev. Rodolfa Lunkebeina a domorodce Simao Borora, kteří byli zabiti 15.července 1976 na dvoře salesiánské misie v Meruri, kde prováděli evangelizaci a doprovázeli domorodce při ochraně jejich práv.
 
Avšak vyšetřování případu blahořečení Mons. Christophe Munzihirwa Mwene Ngabo, arcibiskupa v Bukavu, který byl zavražděn v roce 1996, bylo na úrovni diecéze ukončeno. Bylo to oznámeno 29. října v jeho biskupském sídle, hlavním městě South Kivu, na východě Demokratické republiky Kongo. Arcibiskup byl znám pro svou upřímnost, odvahu a snahu odhalovat zlo, nespravedlnost a nezákonnou okupaci území Konga skupinami ozbrojených cizinců, kteří páchali zločiny a násilí vůči konžskému obyvatelstvu.
 
Svatý Otec František schválil výnos, kterým uznává mučednickou smrt pro nenávist k víře v případě biskupa Enriqua Angelelliho z města La Rioja, františkánského mnicha otce Carlose Muriase, Francouze Rev. Gabriela Longuevilla, člena Donum Dei a laika Wenceslao Pedernera, organizátora katolického venkovského hnutí, kteří byli zabiti za různých okolností v Argentině v období červenec až srpen 1976. Blahořečeni budou 27.dubna 2019 ve městě La Rioja.
 

Záplava útlaku a násilí

Misionáři, kterým se dostane uznání jejich mučednické smrti ze strany církve, tvoří něco jako vrchol ledovce této moderní kalvárie. Je téměř nemožné sestavit kompletní seznam biskupů, kněží, řeholních sester, pastoračních pracovníků, prostých katolíků, humanitárních pracovníků nebo členů mezinárodních organizací, kteří jsou napadáni, zabíjeni, okrádáni nebo kterým je vyhrožováno. Právě tak je nemožné provést součet všech katolických organizací, které slouží všem lidem bez ohledu na jejich víru či národnost, jako jsou školy, nemocnice, ubytovací zařízení, které byly vypleněny či zpustošeny. Dále to jsou znesvěcené nebo vypálené kostely, zničené obrazy či sochy světců, napadání věřících shromážděných k modlitbě. To vše vyvolává bolest. K neúplnému seznamu, který každoročně vystavuje Agentura Fides, je nutné připojit seznam mnohých dalších, o kterých se možná nikdy nedozvíme a nebudeme znát jejich jména, kteří ve všech koutech planety trpí nebo platí svými životy za svou víru v Ježíše Krista.
 
Útlak kněží a řeholních sester je dnes bohužel běžnou skutečností na různých kontinentech. Některé případy končí tragicky, jak lze vidět ze seznamu zabitých misionářů. Jiné končí osvobozením rukojmích a jiné utichnou. V Nigérii, zvláště v jižních státech, narostl počet únosů kněží a duchovních za účelem vydírání. Většina z nich byla během několika dnů propuštěna, avšak v několika případech s ničivými důsledky pro jejich tělesné i duševní zdraví.
 
Podobné jevy jsou časté také v Latinské Americe.
 
Mnoho toho bylo řečeno o osudu italského jezuity otce Paola Dall ´Oglia, uneseného 29. července 2013 v syrském městě Raqqa. Žádné zprávy se nepotvrdily ani se nikdy nikdo nepřihlásil k zodpovědnosti za tento únos.
Už nějakou dobu nemáme žádné informace o nigérijském duchovním otci Gabrielu Oyakovi (Kongregace Sv. Ducha), uneseném 7.září 2015 ve státě Kogi ani o kolumbijské misionářce sestře Glorii Cecilii Narvaez Argoty, unesené 8.února 2017 ve vesnici Karangasso v Mali skupinou Al Qaeda. Otec Pierluigi Maccalli ze Společnosti afrických misionářů (SAM), který byl v noci ze 17. na 18. září unesen v Nigérii z misie v Bamoangu, je dosud v rukou únosců.
S blížícím se mimořádným misijním měsícem říjnem 2019, který vyhlásil papež František pro větší oživení a lepší povědomí o misiích ad gentes, pro misijní transformaci života a pastorační práce prováděnou s větším nadšením, se může prolitá krev a utrpení mnoha bratrů a sester ve všech oblastech planety ve jménu Ježíše Krista stát příkladem a inspirací: je vidět, že všichni křesťané jsou si vědomi toho, že byli „pokřtěni a posláni“ spolu s celou církví hlásat Kristovo evangelium dnešnímu člověku, který žije „ve světě stále bohatším na materiální prostředky, ale chudým na lásku.“ (Papež František, 25. ledna 2018)

PŘEHLED PODLE KONTINENTŮ

AFRIKA

V Africe bylo zabito 19 kněží, jeden seminarista a jeden laik (21).

Nigérie (6): 24. dubna 2018 byli při útoku pastýřů/džihádistů ve vesnici Mbalom ve farnosti Sv. Ignáce Ukpor-Mbaloma během ranní mše svaté zabiti Rev. Joseph Gor a Rev. Felix Tyolaha. 28. srpna 2018 byl při loupežném přepadení zabit Rev. Michael Akawu. 23. srpna 2018 zemřel na vážné poškození mozku Rev. Stephen Ekakabor, které utrpěl vloni 12. února při loupežném přepadení. 10. září 2018 byl při loupežném přepadení ve městě Umuwala ve státě Imo zastřelen Rev. Jude Egbom. 19. září 2018 zemřel v nemocnici ve městě Warri ve státě Delta Rev. Louis Odudu poté, co před čtyřmi dny uprchl z rukou svých únosců.

Středoafrická republika (5): Ráno 22. března 2018 byl při útoku skupiny ozbrojenců ve své farnosti zraněn Rev. Oseph Désiré Angbabata z diecéze Bambari, krátce nato zemřel. 1. května 2018 byl ve farnosti Panny Marie Fatimské zabit během masakru vyvolaného skupinou ozbrojenců Rev. Albert Toungoumale-Baba. Večer 29. června 2018 byl při vloupání do biskupské rezidence zabit vražedným komandem generální vikář diecéze Bambari Rev. Firmin Gbagoua. 15. listopadu 2018 byli při útoku na biskupskou rezidenci zabiti generální vikář diecéze Aliando Rev. Balise Mada a pastor z města Mingala Rev. Celestine Ngoumbango, ve které spolu s několika dalšími hledali útočiště.

Demokratická republika Kongo (3): 21. ledna 2018 byla při násilném vojenském útoku ve městě Kintambo zabita mladá Thérese Deshade Kapangala. 2. března 2018 bylo na břehu řeky Kasai nalezeno tělo P. Florenta Mbulanthia Tulantshiediho z Kongregace Joséphis. 8. dubna 2018 byl v diecézi Goma ve městě Kichanga zavražděn Rev. Etienne Nsengiyumva.

Kamerun (3): 20. července 2018 byl v diecézi Buea při přestřelce mezi armádou a separatisty zastřelen Rev. Alexandre Sob Nougi. 4. října 2018 zabila skupina vojáků mladého seminaristu Gérarda Anjiangweho. 21. listopadu 2018 byl v Kembongu několik kilometrů od města Memfe zabit Fr. Cosmas Omboto Ondari, když do něj dvakrát narazilo vojenské vozidlo.

Pobřeží Slonoviny (1): 23. dubna 2018 byl při loupežném přepadení na ulici zabit Rev. Bernardin Brou Aka Daniel z diecéze Abengourou.

Jižní Súdán (1): Večer 14. listopadu 2018 při útoku na jezuitskou komunitu v Cueibetu ve státě Gok skupina ozbrojených mužů smrtelně zranila Fr. Victora Luke Odhiamba.

Keňa (1): 10. prosince 2018 byl zabit Rev. John Njoroge Muhia při vstupu do banky, ve které chtěl uložit finanční dary od věřících.

Malawi (1): Večer 17. ledna 2018 zemřel týden po útoku banditů na následky vážného zranění Rev. Tony Mukomba z arcidiecéze ve městě Blantyre.

AMERIKA

V Americe bylo zabito 12 kněží a 3 laici (15).

Mexiko (7): 5. února 2018 byli na ulici ve státě Guerrero napadeni na ulici Rev. Ivan Jaimes, pastor z Las Vigas v diecézi Acapulco a Rev. Germain Muniz Garcia, pastor z Mezcaly. 18. dubna 2018 byl před začátkem mše svaté zavražděn Rev. Rubén Alcántara Díaz, soudní vikář z diecéze Izcalli. 20. dubna 2018 byl ve farnosti Tlajomulco ve státě Jalisco zabit během mše svaté Rev. Juan Miguel Contreras García. 25. dubna 2018 bylo ve městě Cuernavaca, Morelos nalezeno mrtvé tělo starého kněze Rev. Moisése Fabila Reyes uneseného 3. dubna. 25. srpna 2018 bylo na opuštěném místě v malém městě Nueva Italia ve státě Michoacán nalezeno tělo Fr. Miguela Gerarda Flores Hernandeze, který zmizel 18. srpna. 13. října 2018 bylo na ulici Santa María ve čtvrti Ley del Servicio Civil (Tijuana) nalezeno tělo Rev. Ícmara Arturo Orta, který zmizel 11. října. Na rukou a nohou byly patrné stopy po násilí.

Kolumbie (2): 10. března 2018 byl ve svém domě ve městě Santa Marta zabit bývalý kněz Dagoberto Noguera Avendano, pravděpodobně při pokusu o loupežné přepadení. 25. července 2018 byl ve čtvrti Betlemme Los Almendros v jihozápadní části města Medellin nalezen mrtev ve svém domě Rev. John Fredy Garcia Jaramillo s řeznými ranami na svém těle.

Nikaragua (2): 5. června 2018 byl během potyček mezi ozbrojenými bandami a obránci města zabit ranou do hrudi člen salesiánské oratoře José Maltez. Společně s několika dalšími mladými lidmi byl na ulici zastřelen mladý pastor z katedrály v Leonu.

Venezuela (1): 9. července 2018 byl ozbrojenými bandity při pokusu o loupežné přepadení zabit Rev. Iraluis José Garcia Escobar, pastor z farnosti Panny Marie Fatimské z arcidiecéze Barquisimeto.

Ekvádor (1): 9. října 2018 bylo vedle postele nalezeno tělo Rev. Artura Rene Pozo Sampaze, pastora ze San Juan ve městě Quito. Ruce a nohy měl svázané.

El Salvador(1): 29. března byl při dělostřelecké palbě ve farnosti Lolotique zabit Rev. Walter Osmin Vásquez z diecéze Santiago de María.

Peru (1): 10. srpna 2018 bylo v domorodé peruánské amazonské komunitě ve městě Yamakentsa nalezeno tělo otce Carlose Riudavets Montese (SJ), svázané a se stopami po násilí.

ASIE

V Asii byli zabiti 3 kněží.

Filipíny (2): 29. srpna 2018 byl při dělostřelecké palbě zabit Rev. Mark Yuaga Ventura, vedoucí misijní stanice ve městě San Isidro Labrador. 10. června 2018 byl dvěma ozbrojenými bandity zabit ev. Richmond Nilo, když ve vesnici Mayamot v diecézi Cabanatuan připravoval večerní mši svatou.

Indie (1): 1. března 2018 byl ubit k smrti bývalý sakristián Rev. Xavier Thelakkat, kněz z Keraly z farního kostela ve městě Malayattoor, když byl před třemi měsíci z této sekty vyloučen.

EVROPA

V Evropě byl zabit 1 kněz.

Německo (1): 22. února byl po násilné hádce ve své kanceláři zabit Rev. Alain-Florent Gandoulou, konžský kněz, francouzsky mluvící kaplan z katolické berlínské komunity.