Martyrologie za rok 2019

MISIONÁŘI ZABITÍ V ROCE 2019

„Mučednictví je stylem života křesťana, křesťanské komunity. Mezi námi vždy budou mučedníci: je to znamení, že jdeme po cestě Kristově“. 

                                 Papež František, 11. prosince 2019

Vatikán (Agentura Fides) – „Přeji si, aby se oslava stého výročí Maximum Illud v říjnu 2019 stala příznivou dobou pro modlitbu, svědectví o mnohých světcích a mučednících misií, biblické a teologické úvahy, katecheze a misijní charitu, příspěvkem pro evangelizaci a především, aby církev znovu objevila svěžest a zápal pro lásku k ukřižovanému a vzkříšenému Pánu a mohla tak účinně evangelizovat svět svou důvěryhodností“. Těmito slovy oslovil papež František dne 3. června 2017 Generální shromáždění PMD. Poukázal na svědectví mnoha misionářů, kteří položili svůj život za Pána Ježíše, jako na jednu ze čtyř dimenzí, které je třeba mít na mysli při přípravě oslav Mezinárodního misijního měsíce října 2019.

V návaznosti na tuto výjimečnou událost, kterou prožívaly křesťanské komunity ve všech zeměpisných šířkách a která byla příležitostí znovu objevit mnohé svědky víry v místních církvích, kteří položili své životy pro evangelium v nejrůznějších souvislostech a situacích, pokračuje agentura Fides ve své práci a sbírá informace o misionářích zabitých v tomto roce. Termín „misionář“ používáme pro všechny pokřtěné s vědomím, že na základě svého křtu se všichni členové Božího lidu stali misionáři. Všichni pokřtění, bez ohledu na postavení v církvi nebo úroveň vzdělanosti ve víře, jsou činitelé evangelizace“ (EG 120). A už nějakou dobu každoroční zpráva Fides nechápe pojem misionář v tom úzkém smyslu slova ad gentes, ale zahrnuje pod něj všechny pokřtěné zapojené do života církve, kteří zahynuli násilnou smrtí, nejen pro nenávist k víře. Proto raději nepoužíváme výraz „mučedník“, pokud se právě nejedná o jeho etymologický význam „svědek“, abychom se nedostali do oblasti posuzování toho, kterým misionářům by po důkladném prozkoumání měla církev toto označení přidělit pro případ blahořečení nebo svatořečení.

Podle informací získaných agenturou Fides bylo v roce 2019 na celém světě zabito 29 misionářů, zejména kněží: 18 kněží, 1 trvalý jáhen, 2 řeholníci, 2 řeholnice a 6 laiků. V předchozích osmi letech bylo nejvíce případů zabitých misionářů zaznamenáno v Americe, od roku 2018 patří první místo v této tragické statistice Africe. V Africe bylo v roce 2019 zabito 12 kněží, 1 řeholník, 1 řeholnice, 1 laická pracovnice (15). V Americe to bylo 6 kněží, 1 trvalý jáhen, 1 řeholník, 4 laici (12), v Asii 1 laická pracovnice a v Evropě 1 řeholnice.

Jinou věcí je skutečnost, že existuje jakási „globalizace násilí“: zatímco v minulosti se zabití misionáři koncentrovali do jednoho národa nebo jedné zeměpisné oblasti, v roce 2019 dochází ke generalizaci a větší rozšířenosti tohoto jevu – 10 misionářů z Afriky, 8 z Ameriky, 1 z Asie a 1 z Evropy.

Také v tomto roce mnozí misionáři přišli o svůj život při loupežném přepadení nebo vloupání spáchaných ve zbídačených a ponižujících společenských podmínkách, kdy násilí se stává životním pravidlem, kdy autorita státu buďto chybí nebo je silně oslabena korupcí a kompromisy. Tyto vraždy nejsou proto přímo vyjádřením nenávisti k víře, ale touhou po „společenské destabilizaci“. „Kněz a farní komunita podporují bezpečí, vzdělání, zdravotnické služby, lidská práva pro migranty, ženy a děti,“ vysvětluje ředitel katolického střediska pro sdělovací prostředky (CCM) P. Omar Sotelo Aguilar, SSP. Místní církev „vlastně pomáhá lidem tváří v tvář organizovanému zločinu,“ který dobře ví, že likvidace kněze má mnohem větší význam než likvidace jiného člověka, protože tím se destabilizuje celá komunita. Takto se ustanovuje „kultura teroru a klidu, které jsou tolik důležité pro růst korupce a k tomu, aby kartely mohly nerušeně pracovat“ (viz Fides, 17/6/2019).

Takto musíme číst např. vraždu P. Davida Tanka, zabitého ozbrojeným mužem cestou do vesnice Takum v Nigérii, do které šel zprostředkovat mírovou dohodu mezi dvěma místními etniky, která stojí proti sobě už celá desetiletí nebo barbarskou vraždu staré řeholnice sestry Ines Nieves Sancho ve Středoafrické republice, která po několik desetiletí učila dívky šít a založit si živnost nebo příběh bratra Paula McAuleyho, který byl nalezen mrtev v budově mezinárodní studentské komunity „La Salle“ ve městě Iquitos, oblasti peruánského pralesa, kde se věnoval vzdělávání domorodé mládeže.

Na všech místech vedou kněží, duchovní i laici stejný každodenní život jako obyčejní lidé. Přinášejí jim evangelijní svědectví o lásce a službě pro všechny jako výraz naděje a pokoje, snaží se zmírnit utrpení slabých a pozvednout jejich hlas na obranu svých pošlapaných práv, veřejně odsuzují zlo a nespravedlnost a otevírají srdce naději.

PŘEHLED KONTINENTŮ

AFRIKA

V Africe bylo zabito 12 kněží, 1 řeholník, 1 řeholnice, 1 laická pracovnice (15).

Madagaskar: 1 kněz

9. února se P. Nicolas Ratodisoa stal obětí brutálního útoku. Zemřel v nemocnici 14. února na následky zranění.

Burkina Faso: 3 kněží

15. února se stal obětí džihádistického útoku P. Antonio César Fernández Fernández SDB 40 km na jižní hranici Burkina Faso.

12. května zabili džihádističtí teroristé P. Siméona Yampa, faráře v městě Dablo v severo-centrální části země, když právě sloužil mši svatou. Spolu s ním zahynuli i další lidé.

17. května byl ubodán k smrti P. Fernando Fernández, SDB v salesiánském středisku Don Bosko ve městě Bobo Dioulasso na jihozápadě Burkina Faso.

Kamerun: 1 kněz

V noci z 19. na 20. března byl zavražděn kapucín P. Toussaint Zoumaldé, když se vracel ke svým bratřím v Mbaibokoumu ve městě Chad. Byl napaden neznámými útočníky.

Nigérie: 3 kněží

Večer 13. března několik banditů násilím odvezlo P. Clementa Rapuluchukwu z jeho farnosti. Jeho tělo bylo nalezeno ve stadiu rozkladu 20. března.

1. srpna byl zavražděn P. Paul Offu, farář z diecéze Enugu. Při cestě autem na něj skupina lidí vypálila několik střelných ran.

29. srpna byl zastřelen cestou do vesnice Takum P. David Tanko. Šel sem zprostředkovat mírovou dohodu mezi dvěma místními etniky.

Mozambik: 1 kněz

19. května byl zavražděn ve městě Beira P. Landry Ibil Ikwel z Kongregace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Mariina. Byl ubodán ve své komunitě a zemřel v nemocnici na následky zranění.

Středoafrická Republika: 1 řeholnice

20. května byla ve vesnici Nola blízko Berberati v brzkých ranních hodinách barbarsky zavražděna 77letá sestra Ines Nieves Sancho od sester Ježíšových.

Keňa: 2 kněží

4. června byl asi 200 km od hlavního města Nairobi ve městě Makutano k smrti ubodán P. Eutycas Murangiri Muthur, když nastupoval do svého auta.

8. října byl unesen P. Michael Maingi Kyengo, zastupující farář ve městě Thatha v diecézi Machakos. Jeho tělo bylo nalezeno na břehu řeky Mashamba ve městě Makima 15. října.

Kongo: 1 kněz

V noci z 28. na 29. června byl ve městě Ouesso na severu Republiky Kongo unesen P. Paul Mbon. Jeho rozkládající se tělo s četnými ranami bylo nalezeno v řece Sangha.

Uganda: 1 řeholník

3. července byl na předměstí města Banda v Kampale zabit bratr Norbert Emmanuel Mugarura, který byl několik měsíců předtím zvolen Generálním představeným bratří sv. Karla Lwangy.

Pobřeží Slonoviny: 1 laická pracovnice

10. srpna byla ve své kanceláři ubodána k smrti Faustine Brou N´Guessan, sekretářka ve farnosti Svaté Cecílie z Vallonu v arcidiecézi Abidjan.

AMERIKA

V Americe bylo zabito 6 kněží, 1 stálý jáhen, 1 řeholník, 4 laici (12).

Kolumbie: 2 kněží

18. února večer byl ve čtvrti Tierra Buena Patio Bonito ve městě Kennedy jižně od hlavního města Bogota zavražděn P. Carlos Ernesto Jaramillo.

2. října byl nalezen mrtev na své faře P. Jhony Ramos, farář ve čtvrti Comuneros ve městě Villavicencio. Měl svázané ruce i nohy. Stal se pravděpodobně obětí loupeže.

Peru: 1 řeholník

2. dubna byl nalezen mrtev bratr Paul McAuley z Institutu bratří křesťanských škol (La Salle) v budově mezinárodní studentské komunity „La Salle“ ve městě Iquitos, v oblasti peruánského pralesa.

El Salvador: 1 kněz

V noci ze 17. na 18. května byl zavražděn P. Cecilio Pérez Cruz na faře San José ve městě La Majada, 70 km od hlavního města. San Salvador.

Argentina: 1 stálý jáhen, 1 laik

9. června byl ve svém domě zavražděn stálý jáhen Guillermo Luquín z argentinské diecéze Lomas de Zamora.

30. června byl zabit laik Ernesto Cavazza pracující pro farnost Santa Monica ve Villa Sarmiento v diecézi Morón, když šel otevřít kostel před mší svatou.

Mexiko: 1 kněz, 2 laici

Večer 11. června byl unesen Hugo Leonardo Avendaňo Chávez, student univerzity. Jeho mrtvé tělo bylo nalezeno následujícího dne.

15. června byl zavražděn katechista Margeli Lang Antonio při ozbrojeném útoku na katolický kostel ve městě Acacoyagua ve státě Chiapas.

22. srpna byl vážně zraněn střelnou zbraní ve dveřích kostela P. José Martín Guzmán Vega, farář ve městě Santa Adelaide v diecézi Matamoros.

Portoriko: 1 kněz

16. srpna zahynul P. Stanislaw Szczepanik z kongregace CM misie. Zřejmě se stal obětí dopravní nehody. Pitva odhalila, že zranění neodpovídají běžnému upadnutí.

Guatemala: 1 laická pracovnice

7. srpna byla zavražděna dvěma muži Diana Isabel Hernández Juárez, učitelka a koordinátorka pastorační činnosti ve farním kostele Panny Marie Guadeloupské ve městě Suchitepéquez.

Brazílie: 1 kněz

21. září zemřel P. Kazimierz Wojno, farář od svatyně Panny Marie Uzdravující. Několik mužů vstoupilo do kostela a vzalo ho jako rukojmí i s kostelníkem. Byl nalezen mrtev se svázanýma rukama i nohama a s kovovým drátem kolem krku.

ASIE

V Asii byla zabita 1 laická pracovnice

Filipíny: 1 laická pracovnice

23. srpna byla ve svém domě ubodána Genifer Buckley, mladá jezuitská dobrovolnice z Filipín (JVP).

EVROPA

V Evropě byla zabita 1 řeholnice.

Portugalsko: 1 řeholnice

8. září byla ve městě Sao Joao da Madeira napadena a zavražděna sestra Antonia Pinho z kongregace Služebnice Mariiny, vyslankyně k nemocným.

PRACOVNÍCI PASTORAČNÍ PÉČE ZABITI V LETECH 1980 – 2018

Vatikán (Agentura Fides) – Podle údajů, které má Fides k dispozici, v letech 1980–1989 zemřelo násilnou smrtí 115 misionářů. Tento počet však vzbuzuje pochybnosti, protože je založen jen na zveřejněných zprávách.

Celkový součet v letech 1990–2000 činí jen podle našich informací 604 zabitých misionářů. Tento počet je výrazně vyšší než v předchozím desetiletí, ale je nutno vzít v úvahu následující faktory: genocida ve Rwandě (1994), při které padlo za oběť 248 církevních osob; rostoucí rychlost šíření zpráv sdělovacími prostředky i z těch nejodlehlejších oblastí; celkový počet nezahrnuje jen misionáře ad gentes v úzkém slova smyslu, ale všechny církevní osoby zavražděné násilnou smrtí, které obětovaly své životy vědomy si podstoupeného rizika, které na sebe vzaly, když neopustily lidi, o které pečovaly.

V letech 2001-2018 bylo zavražděno celkem 456 pastoračních pracovníků.