Martyrologie za rok 2022

Podle informací agentury Fides bylo v roce 2022 ve světě zabito 18 misionářů: 12 kněží, 1 řeholník, 3 řeholnice, 1 seminarista, 1 laik. Z rozdělení podle kontinentů vyplývá, že nejvíce misionářů bylo zabito v Africe, celkem 9 (7 kněží, 2 řeholníci), následuje Latinská Amerika s 8 zabitými misionáři (4 kněží, 1 řeholník, 1 seminarista, 1 laik) a pak Asie, kde byl zabit jeden kněz. V posledních letech se v čele tohoto tragického žebříčku střídají Afrika a Amerika: od roku 2011 do roku 2021 po dobu 8 let Amerika a po dobu 3 let Afrika (2018, 2019, 2021). Od roku 2001 do roku 2021 bylo zabito celkem 526 misionářů.

Již nějakou dobu se každoroční seznam agentury Fides netýká pouze misionářů ad gentes v užším slova smyslu, ale snaží se zaznamenat všechny katolíky, kteří se nějakým způsobem věnují pastorační činnosti a zemřeli násilnou smrtí, i když nikoli výslovně „z nenávisti k víře“. Proto raději agentura Dikasteria pro evangelizaci nepoužívá termín „mučedníci“, s výjimkou jeho etymologického významu„svědkové“, aby se nepouštěla do hodnocení, které by církev mohla nad některými z těchto zavražděných pastoračních pracovníků vynést.

Stejně tak používá termín „misionář“ pro všechny pokřtěné, protože si uvědomuje, že „na základě přijatého křtu se každý člen Božího lidu stal misionářským učedníkem. Každý pokřtěný člověk, ať už zastává jakoukoli funkci v církvi a ať už je na jakémkoli stupni vzdělání ve víře, je aktivním subjektem evangelizace“ (EG 120).

Několik zpráv o životě a okolnostech, které vedly k násilné smrti těchto osmnácti misionářů, nám nabízí obraz každodenního života, i když ve zvlášť obtížných podmínkách, poznamenaných násilím, bídou, nedostatkem spravedlnosti a úcty k lidskému životu. Lidé, kteří žili s nimi, často sdíleli stejný osud jako misionáři. Kněží byli zabiti, když byli na cestě na mši svatou s komunitou, kterou vedli, aby pro ni lámali chléb a proměňovali víno, které mělo být pokrmem a životem pro mnoho věřících.

Řeholní lékařka, která byla zabita, když měla službu v diecézním zdravotním středisku, byla připravena zachránit životy druhých lidí, a kdo ví, kolik jich už v minulosti zachránila. Další řeholnice byla zavražděna při útoku na misii: místo aby myslela na záchranu vlastního života, šla zkontrolovat, zda jsou dívky ubytované v internátě v bezpečí. Jiný laik, pastorační pracovník, zahynul na cestě do kostela, kde měl vést bohoslužbu slova pro věřící z dané oblasti, kteří neměli žádného kněze.

Svědkové a misionáři života, kteří se svým životem obětovali až do konce, zcela svobodně, z vděčnosti. Jak napsal papež František ve svém poselství ke Světovému dni misií 2022, „učedníci jsou žádáni, aby žili svůj osobní život v klíči misie: jsou posláni Ježíšem do světa nejen proto, aby konali misii, ale také a především proto, aby žili misii, která jim byla svěřena; nejen proto, aby vydávali svědectví, ale také a především proto, aby byli Kristovými svědky. Podstatou poslání je vydávat svědectví o Kristu, to znamená o jeho životě, umučení, smrti a vzkříšení z lásky k Otci a lidstvu“.

Nepochybně právě „z lásky k Otci a lidstvu“ strávila sestra Maria de Coppi téměř šedesát let svého života v Mosambiku a sestra Luisa Dell’Orto dvacet let na Haiti, kam dorazila poté, co žila své povolání v Kamerunu a na Madagaskaru. Dva osmdesátiletí jezuité Javier Campos a Joaquín Mora strávili celý svůj kněžský život v Sierra Tarahumara, nejnebezpečnější oblasti Mexika, co se týče násilí spojeného s obchodem s drogami. Doprovází je i oběť mladších misionářů a misionářek, kteří sdíleli stejného ducha a stejné odhodlání hlásat evangelium v každodenním konání. “Kristovi misionáři nejsou posíláni proto, aby sami komunikovali, předváděli své přesvědčovací schopnosti nebo manažerské dovednosti. Místo toho je jejich nejvyšší ctí představovat Krista slovy a činy, hlásat všem radostnou zvěst o jeho spasení, jak to s radostí a odvahou dělali první apoštolové. V konečném důsledku je tedy pravým svědkem „mučedník“, ten, kdo dává svůj život za Krista a oplácí tak dar, který nám on sám poskytl“ (ib).

Z 18 misionářů zabitých v roce 2022, většinou kněží, se pouze tři narodili v jiných zemích, než kde zemřeli, a všichni tři patřili k misionářským řeholním institutům. Ostatní omývali svou krví tutéž zemi, která je viděla narodit se, vyrůst a zcela se odevzdat Pánu v zasvěcení. Jestliže v minulosti byla pro životy misionářů za riziková považována takzvaná „misijní území“, kde se hlásalo Boží království, spravedlnost, pravda a důstojnost každého člověka stvořeného k obrazu Otce, dnes v každém koutě světa ten, kdo hlásá Krista, ví, co toto hlásání obnáší.

Nejde však o naivitu, nedostatek zkušeností nebo naopak povýšenost. Misionáři a všichni křesťané, zvláště na určitých místech, když slouží v nebezpečných situacích a podmínkách, tak činí „pro Otce a pro lidstvo“, což překonává veškerý strach a váhání. Z kříže zasazeného před dvěma tisíci lety na Golgotě stále proudí krev Krista, který za nás položil svůj život: Jeho krev omývá všechny kontinenty, a to i díky svobodné oběti mnoha bratří a sester, kteří tak nechávají růst celá společenství v jistotě, že jejich život nebyl ztracen, ale darován. „Kristus, skutečně Kristus vzkříšený z mrtvých, je ten, o němž musíme svědčit a jehož život musíme sdílet“ (ib).

PŘEHLED PODLE KONTINENTŮ

AFRIKA

V Africe bylo zabito 9 misionářů: 7 kněží, 2 řeholnice.

Otec John Mark Cheitnum byl v Nigérii unesen a brutálně zavražděn.

Nigérie (4) – otec Joseph Aketeh Bako, farář kostela svatého Jana v Kudendě v místní vládní oblasti Jižní Kaduna ve státě Kaduna, byl unesen ozbrojenými muži, kteří přepadli faru; zemřel, když byl v rukou únosců, mezi 18. a 20. dubnem 2022. Otec Vitus Borogo byl zabit v sobotu 25. června 2022 na vězeňské farmě v Kaduně při nájezdu ozbrojenců. Otec Christopher Odia Ogedebbe byl unesen a zabit během ozbrojené konfrontace mezi policií a únosci, v neděli 26. června 2022, když se chystal sloužit mši v katolickém kostele svatého Michaela v Ikabigbo ve státě Edo, kde byl farářem. Otec John Mark Cheitnum byl unesen 15. července 2022 z fary kostela Krista Krále ve městě Lere ve státě Kaduna, diecéze Kafanchan, a ve stejný den únosu byl brutálně zabit.

Konžská demokratická republika (3) – Otec Richard Masivi Kasereka, konžský řeholník byl 2. února 2022 zabit ozbrojenými muži ve východní části Konžské demokratické republiky, když se vracel do své farnosti po slavení Světového dne zasvěceného života. Otec Godefroid Pembele Mandon byl zastřelen v noci mezi 6. a 7. srpnem 2022 ve farnosti svatého Josefa Mukasy v Kikwitu ozbrojenými bandity, kteří přepadli kostel. Sestra Marie-Sylvie Kavuke Vakatsuraki byla spolu s dalšími lidmi zabita při přepadení, ke kterému došlo v noci mezi 19. a 20. říjnem 2022 ve vesnici Maboya v provincii Severní Kivu.

Tanzanie (1) – Otec Michael Mawelera Samson původem z Malawi, zmizel 10. června 2022 z mládežnického centra kostela v tanzanském městě Mbeya, kde působil. Jeho tělo bylo nalezeno 11. června ráno na dně řeky Meta ve městě Sabasaba.

Mosambik (1) – Sestra Maria De Coppi, italská misionářka, byla zabita při přepadení misie Chipene v provincii Nampula, diecéze Nacala, v noci mezi 6. a 7. zářím 2022. Útočníci zničili zařízení misie a sestra Maria byla střelena do hlavy a na místě zemřela.

 

 

AMERIKA

V Americe bylo zabito 7 misionářů: 4 kněží, 1 řeholník, 1 řeholnice, 1 seminarista, 1 laik.

Jezuitští otcové Javier Campos a Joaquín Mora byli zabiti ozbrojenci přímo v kostele.

Mexiko (4) – Tělo otce Josého Guadalupe Rivase z arcidiecéze Tijuana bylo nalezeno 16. května 2022 na ranči v Tecate, kde trávil čas odpočinkem. Byl zabit společně s další osobou a jejich těla vykazovala stopy násilí. Jezuitští otcové Javier Campos a Joaquín Mora byli zabiti ozbrojenými osobami, a to 20. června 2022 odpoledne v kostele San Francisco Xavier v Cerocahui v oblasti Tarahumara v Chihuahua. Seminarista José Dorian Piña Hernández z diecéze Zacatecas byl zabit v noci 27. prosince při pokusu o ozbrojené přepadení.

Honduras (2) – Pablo Isabel Hernández, laik, vůdce domorodé skupiny Lenca, v západním Hondurasu. Delegát Božího slova, pastorační pracovník, byl zabit v neděli 9. ledna 2022 neznámými muži, kteří ho střelili do zad, když se chystal slavit bohoslužbu slova. Tělo otce Enrique Vasqueze bylo nalezeno severně od San Pedro Sula v noci na středu 2. března 2022 v jeho autě v předměstské oblasti Santa Cruz de Yojoa, kde měl navštívit své rodiče, ale do cíle už nedorazil.

Bolívie (1) – Páter Wilberth Daza Rodas OFM byl zabit v noci mezi Bílou sobotou 16. dubna 2022 a nedělí 17. dubna o Velikonocích zloději, kteří vnikli do kostela San Francisco v Santa Cruz de la Sierra.

Haiti (1) – 25. června 2022 byla v Port-au-Prince zabita sestra Luisa Dell’Orto, která se pravděpodobně stala obětí pokusu o loupež. Sestra Luisa se dvacet let věnovala především službě dětem ulice.

 

ASIE

V Asii byl zabit 1 kněz.

Vietnam (1) – P. Joseph Tran Ngoc Thanh, vietnamský dominikánský kněz (OP), byl ubodán psychicky labilním mužem při zpovědi ve farnosti Dak Mót v diecézi Kon Tum.

 

 

 

 

Zdroj informací: Agentura Fides (překlad redakce Vatican News a PMD)