Příspěvky se štítkem Zambie

Návštěva P. Bernarda Makadani Zulu v České republice

Zveme Vás všechny na besedy, mše svaté a jiné misijní akce se vzácným hostem – Národním ředitelem Papežských misijních děl (PMD) v Zambii P. Bernardem Makadani Zulu.

Nově také v Havlíčkově Brodě

Čtvrtek 21. května v 18.00 mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě. Mši svatou bude sloužit host ze Zambie P. Bernard Makadani Zulu.

V následujících dnech můžete hosta potkat na dalších místech České republiky. Více zde.

O Zambii a o působení Papežských misijních děl v Zambii se můžete dozvědět i z našich misijních materiálů. K tomuto tématu vyšlo:

Misijní pexeso – Zambie

Časopis Duha – Zambie

Misijní magazín 32, 33 – Zambie

DVD Zambijský bambo

CD Zambijské chvály

CD Vzkříšení v opravdové Africe

Putovní misijní výstava – Zambie

V misijním kinu můžete zhlédnout filmDennis cesta kněze a mnoho dalšího.

 

 

 

Dopis z Cheshire – Zambie

Zdravíme z Domova Chipata Cheshire v Zambii.

Zvláštní dík patří vám, dobrodincům, kteří stále podporujete náš Domov dotacemi. Jsme PMDD stále vděční za štědrost při poskytování pomoci našemu Domovu. Bez této vaší pomoci bychom nebyli schopní v tomto Domově dosáhnout našich cílů. Díky vašemu přispění naši práci v Domově zvládáme.

Domov Chipata Cheshire je domov, který ubytovává děti s postižením ve věku od 4 do 14 let z celé Východní provincie Zambie a každý rok je v domově okolo 40 dětí. Všechny děti, o které se v domově staráme, jsou bezbranné, zranitelné a některé z nich jsou sirotci. Domov nabízí fyzickou a sociální rehabilitaci, vzdělání, vedení dětem v domově i těm v jeho dosahu, které jsou zařazeny do programu.

Grant, který jsme obdrželi minulý rok, dovolil Domovu nabídnout holistickou (celistvou) funkční rehabilitaci dětem s různými fyzickými postiženími. Provedli jsme chirurgickou operaci u tří chlapců a jedné dívky; poskytli umělou končetinu dvěma chlapcům a pěti dívkám; fyzioterapii pro 33 dětí; zdravotnické zvýšené boty dvěma chlapcům; také jsme měli zákroky a prohlídky. Operace byly u všech čtyř dětí úspěšné, i když dvěma z nich ještě zbývá jednu další operaci podstoupit. Navíc jsme sponzorský příspěvek využili k opravě dětské televizní místnosti, která byla poničena silnými dešti, a udělali jsme celkovou údržbu domu.

Domov má různé programy a aktivity, které pomáhají dětem s rehabilitací. Ty zahrnují duchovní, sociální a fyzické činnosti. Hodnota, která se skrývá za těmito programy, spočívá v tom, že do dětských myslí se už na počátku zakoření pozitivní přístup. Láska a náklonnost jsou středem všech aktivit provozovaných v Domově Cheshire.

Nejsou to výlučně děti, kteří si uvědomí co znamená postižení, ale vztahuje se to také na dospělé, kteří se většinou o tyto děti starají, když opustí Domov Cheshire. Rodiče a opatrovníci jsou vyzýváni k tomu, aby milovali a starali se o tyto děti, stejně jako to dělají u dětí bez postižení.

Přikládáme obrázky odvedené práce. Domov Cheshire je skutečně velmi vděčný všem dárcům za jejich štědrou pomoc a za to, že přispívají k aktivitám Domova, aby se ujistili, že vše probíhá dobře.

Ať vám Bůh štědře oplatí vaši dobrou práci. Budeme vždy chovat v lásce vaši obvyklou přízeň a podporu. Přejeme vám Boží požehnání ve vaší práci.

S pozdravem,

Sr. Petronella Chola Chanda

ředitelka Domova

Velehrad 2014

Video natočil Karel Jan

Publikováno 3. 2. 2015

stručný sestřih z Velehradu

Pozdrav ze Zambie

P. Bernard Makadani Zulu, který na počátku listopadu 2014 navštívil Českou republiku, zaslal pozdrav ve fotografii: školy a nemocnice, které stojí i díky naší pomoci!

Myšlenka na den – P. Bernard Zulu o svobodě

O tom, že svoboda není věc samozřejmá se můžete zaposlouchat v povídání Petra Kroniky a Národního ředitele Papežských misijních děl v Zambii P. Bernarda Makadani Zulu. U příležitosti jeho návštěvy v České republice a výročí pádu komunismu v Československu odvysílalo rádio Proglas v relaci Myšlenka na den tento rozhovor v sobotu 6. prosince 2014. Audiozáznam najdete v archivu stanice Proglas nebo v odkazu zde.

 

IMG_8830 IMG_8901 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Ohlédnutí za návštěvou P. Bernarda ze Zambie 2014

Na krátkou a intenzivní návštěvu zavítal do České republiky již popáté národní ředitel Papežských misijních děl v Zambii P. Bernard Makadani Zulu. Přijal tak pozvání národního ředitele Papežských misijních děl v České republice P. Jiřího Šlégra, s nímž ho pojí již dlouholeté pracovní přátelství. Z České republiky jsou v Zambii podporovány výstavby škol a školek, stavby kostelů a studium bohoslovců (stejně jako v Keni a Ugandě). Poslední jmenované se stalo hlavním tématem všech setkání, která se odehrála během pobytu P. Bernarda. Ve farnostech českobudějovické diecéze (Písek, České Budějovice, Tábor-Klokoty, Jistebnice, Pacov) otec Bernard především přibližoval situaci církve, která je požehnaná množstvím nových povolání, ale nedostačují jí prostředky na to, aby mohla na tuto nádhernou otázku mladých mužů vždy odpovědět kladně. Jako v každé diecézi na světě je studium a rozlišování budoucích kněží pro biskupy nákladná zodpovědnost. Na druhé straně jsme se z filmu Zambijský Bambo, pojednávajícím o životě seminaristů v zambijské Mpimě, mohli učit od církve, která se o sebe příkladným způsobem snaží postarat. V blízkosti semináře vyrostla farma, která slouží k obživě jak seminaristů, kteří na ni chodí pracovat, tak přilehlých vesnic, jejichž obyvatele zde učí základním dovednostem hospodaření. Účastníci setkání si odnášeli domů vzpomínku na mladé muže, kteří chtějí celým srdcem sloužit Bohu a své mladé zemi. Ta, ve všech chybách a zmatcích, které její dějiny od vzniku v roce 1964 doprovázejí a postihují životy obyčejných lidí, právě takové muže potřebuje.

IMG_8870 IMG_8866 IMG_8874 IMG_8887 IMG_8848 IMG_8836 IMG_8824 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA navsteva-reditel-PMD-2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Národní ředitel PMD ze Zambie navštíví ČR

Ve dnech od 13. do 16. listopadu 2014 navštíví Českou republiku národní ředitel Papežských misijních děl (PMD) v Zambii P. Bernard Makadani Zulu. Návštěva se uskuteční na základě pozvání národního ředitele papežských misií Česka P. Jiřího Šlégra.

Veřejnost, z jejíchž řad již delší dobu mnoho dárců podporuje projekty Papežských misijních děl, bude mít možnost se v České republice se zambijským národním ředitelem setkat při těchto příležitostech:

Ve čtvrtek 13. listopadu bude P. Zulu v 18.00 hodin celebrovat mši svatou v kostele sv. Kříže (Písek) a poté proběhne ve farním sále beseda s hostem.

V pátek 14. listopadu dopoledne navštíví P. Zulu Základní školu ve Velešíně u Českých Budějovic, kde studentům přiblíží reálie a život v Zambii. Po setkání s administrátorem českobudějovické diecéze Mons. Adolfem Pintířem ho čeká beseda se studenty na CZŠ Orbis Pictus v 19.00 v Táboře.

Sobotu 15. listopadu dopoledne stráví P. Zulu s asociovanými laiky misijní kongregace oblátů P. Marie Neposkvrněné, v 17.00 hodin bude celebrovat mši svatou v kostele Nanebevzetí P. Marie v Klokotech a v Klokotech svou návštěvu zakončí besedou v 18.00 hodin v poutním domě Emauzy.

V neděli 16. listopadu navštíví Jistebnici, kde bude v 9.15 hostem mše sv. a následné besedy, odpoledne proběhne setkání a beseda v Zámeckém sále pacovského zámku (nám. Svobody 1) v 15.00 v Pacově. Zde svou návštěvu zakončí.

Jak vypadaly předchozí návštěvy hostů ze Zambie u nás prozrazuje např. i cestovní deník.

Informace o místech setkání s P. Bernardem Zulu naleznete také na plakátech k jednotlivým akcím níže.

Více informací: Hana Koukalova, diecézní ředitelka českobudějovické diecéze

 

Návštěva Národního ředitele Papežských misijních děl ze Zambie v Praze

Pro velký zájem veřejnosti oproti původnímu programu právě probíhající návštěvy bohoslovců ze Zambie v ČR, navštíví Národní ředitel Papežských misijních děl v Zambii P. Bernard Makadani Zulu navíc dne 7.7.2014 Prahu. Návštěva je součástí jeho pobytu v České republice na základě pozvání Národního ředitele PMD v ČR, P. Jiřího Šlégra, který jej také doprovází. Pro dárce z naší vlasti, jenž podporují skrze PMD, bude jeho návštěva dobrou příležitostí k osobnímu setkání:

 11.30 mše svatá a po ní beseda v kostele sv. Bartoloměje

Kdo by stále ještě chtěl přípravu a průběh této akce podpořit, může kontaktovat Národní kancelář PMD. Je možné například přispět na letenky, věnovat mešní intence misionářům, pomoct s organizací či pohoštěním nebo šířením plakátů s programem, uspořádat v místě návštěvy Misijní koláč®, Misijní štrúdlování®nebo Misijní jarmark®. Zájemci, kteří by chtěli finančně přispět na náklady spojené s misijní cestou P. Denise a dalších sedmi hostů ze Zambie do České republiky, mohou tak učinit na číslo účtu PMD: 72540444/2700, V. symbol 998.

Organizátoři upřímně děkují všem, kdo se za požehnání plánované návštěvy modlí. Za jakoukoliv pomoc ze srdce děkujeme a těšíme se na setkání.

04_Plakat_farnost_Praha1_Zulu

Návštěva ze Zambie 2014

Do neděle 6. července se může veřejnost na různých místech setkat s bohoslovci ze Zambie. Rektor semináře sv. Dominika v Lusace P. Dennis Phiri, šest bohoslovců a národní ředitel Papežských misijních děl Zambie P. Bernard Makadani Zulu přijeli na pozvání Papežských misijních děl v České republice. Během bohoslužeb, besed a a koncertů seznámí veřejnost se životem místní církve a představí bohatství zambijské víry a kultury.

Návštěva vyvrcholí na tradiční národní pouti na Velehradě. Během pátečního Večeru lidí dobré vůle se uskuteční hudební vystoupení s kapelou Hradišťan.V sobotu dopoledne pak budou africké písně doprovázet hlavní poutní mši svatou. Dále je možné se s bohoslovci setkat při bohoslužbách v sobotu večer ve Strážnici a v neděli dopoledne v Dolních Bojanovicích.

Vzácní hosté ze Zambie přijedou do ČR již za několik dní

Již od 26. června 2014 začne jedenáctidenní misijní turné hostů ze Zambie po řadě míst České republiky. Jedním ze vzácných návštěvníků je kromě Národního ředitele PMD P. Bernarda Zulu, také P. Dennis Phiri, rektor semináře sv. Dominika v Zambii. On s sebou ze semináře přiveze 6 bohoslovců. Právě jeho svědectví “Dennis – cesta kněze” ukazuje unikátní video, které bylo natočeno během nedávné návštěvy zambijského semináře. Jak on hovoří o svém povolání a potřebě podpory místních povolání i co vzkazuje českým dobrodincům, je možné vidět zde: http://old.missio.cz/aktuality/dennis-cesta-kneze/

Postupně se také dotváří program návštěvy. K možnostem, kde se může veřejnost s Afričany setkat, přibyla například v pátek 27.6. bohoslužba v Dolních Kounicích a následné vystoupení na místním festivalu Kefasfest. V úterý 1.7. budou hosté k vidění během mše svaté před polednem a při podvečerním koncertu v Kroměříži. Ve čtvrtek 3.7. zavítají do skautského tábora na Smraďavce. Celková nabídka vypadá tedy následovně: čtvrtek 26.6. Praha, pátek 27.6. Kroměříž a festival Kefasfest v Dolních Kounicích, sobota 28.6. Svatý Hostýn, Žeranovice a Holešov, neděle 29.6. Nivnice a Svatý Kopeček, pondělí 30.6. Veselí nad Moravou, úterý 1.7. Kroměříž, středa 2.7. Lidečko a Valašské Klobouky, čtvrtek 3. 7. setkání se skauty v táboře na Smraďavce a večerní bohoslužba s besedou v Kyjově, pátek 4.7. Velehrad – vernisáž, autogramiáda nového CD a vystoupení při koncertu – Večer lidí dobré vůle, sobota 5.7. Velehrad a hudební vystoupení při hlavní mši svaté národní pouti, večerní program ve Strážnici, neděle 6.7. Dolní Bojanovice. V kanceláři PMD nebo na webu je k dispozici souhrnný plakát a zároveň ke každému místu připraven i další speciální plakát s podrobnostmi, aby bylo možné ho vyvěsit v nejbližším okolí, na weby farností, firem, společenství apod.:

Návštěva se uskuteční na základě pozvání ředitele PMD v ČR, P. Jiřího Šlégra, který bude hosty doprovázet. Protože dárci z naší vlasti již delší dobu podporují skrze PMD právě pomoc chudým bohoslovcům v tomto zambijském semináři, bude jejich návštěva dobrou příležitostí k osobnímu setkání. Na řadě míst, která jsou spojená s touto akcí, se organizátoři setkávají s velkou ochotou a vstřícností. Díky tomu je možné vše uskutečnit. Kdo by stále ještě chtěl přípravu a průběh této akce podpořit, může kontaktovat Národní kancelář PMD. Je možné například přispět na letenky, věnovat mešní intence misionářům, pomoct s organizací či pohoštěním nebo šířením plakátů s programem, uspořádat v místě návštěvy Misijní koláč®, Misijní štrúdlování® nebo Misijní jarmark®. Organizátoři upřímně děkují všem, kdo se za požehnání plánované návštěvy modlí.

Jak bylo již dříve připomenuto, bohoslovci jsou členy místní seminární scholy “Scora Cantorum” a budou během 11 denní návštěvy při různých besedách, bohoslužbách a setkáních vyprávět o životě v Zambii, zpívat a hrát na typické africké nástroje. K dispozici je i unikátní CD s jejich písněmi, které právě vyšlo. Zájemci, kteří by chtěli finančně přispět na náklady spojené s misijní cestou P. Denise a dalších sedmi hostů ze Zambie do České republiky, mohou tak učinit na číslo účtu PMD: 72540444/2700, V. symbol 998. Za jakoukoliv pomoc ze srdce děkujeme.