Příspěvky se štítkem Zambie

Národní ředitel PMD ze Zambie navštíví ČR

Ve dnech od 13. do 16. listopadu 2014 navštíví Českou republiku národní ředitel Papežských misijních děl (PMD) v Zambii P. Bernard Makadani Zulu. Návštěva se uskuteční na základě pozvání národního ředitele papežských misií Česka P. Jiřího Šlégra.

Veřejnost, z jejíchž řad již delší dobu mnoho dárců podporuje projekty Papežských misijních děl, bude mít možnost se v České republice se zambijským národním ředitelem setkat při těchto příležitostech:

Ve čtvrtek 13. listopadu bude P. Zulu v 18.00 hodin celebrovat mši svatou v kostele sv. Kříže (Písek) a poté proběhne ve farním sále beseda s hostem.

V pátek 14. listopadu dopoledne navštíví P. Zulu Základní školu ve Velešíně u Českých Budějovic, kde studentům přiblíží reálie a život v Zambii. Po setkání s administrátorem českobudějovické diecéze Mons. Adolfem Pintířem ho čeká beseda se studenty na CZŠ Orbis Pictus v 19.00 v Táboře.

Sobotu 15. listopadu dopoledne stráví P. Zulu s asociovanými laiky misijní kongregace oblátů P. Marie Neposkvrněné, v 17.00 hodin bude celebrovat mši svatou v kostele Nanebevzetí P. Marie v Klokotech a v Klokotech svou návštěvu zakončí besedou v 18.00 hodin v poutním domě Emauzy.

V neděli 16. listopadu navštíví Jistebnici, kde bude v 9.15 hostem mše sv. a následné besedy, odpoledne proběhne setkání a beseda v Zámeckém sále pacovského zámku (nám. Svobody 1) v 15.00 v Pacově. Zde svou návštěvu zakončí.

Jak vypadaly předchozí návštěvy hostů ze Zambie u nás prozrazuje např. i cestovní deník.

Informace o místech setkání s P. Bernardem Zulu naleznete také na plakátech k jednotlivým akcím níže.

Více informací: Hana Koukalova, diecézní ředitelka českobudějovické diecéze

 

Návštěva Národního ředitele Papežských misijních děl ze Zambie v Praze

Pro velký zájem veřejnosti oproti původnímu programu právě probíhající návštěvy bohoslovců ze Zambie v ČR, navštíví Národní ředitel Papežských misijních děl v Zambii P. Bernard Makadani Zulu navíc dne 7.7.2014 Prahu. Návštěva je součástí jeho pobytu v České republice na základě pozvání Národního ředitele PMD v ČR, P. Jiřího Šlégra, který jej také doprovází. Pro dárce z naší vlasti, jenž podporují skrze PMD, bude jeho návštěva dobrou příležitostí k osobnímu setkání:

 11.30 mše svatá a po ní beseda v kostele sv. Bartoloměje

Kdo by stále ještě chtěl přípravu a průběh této akce podpořit, může kontaktovat Národní kancelář PMD. Je možné například přispět na letenky, věnovat mešní intence misionářům, pomoct s organizací či pohoštěním nebo šířením plakátů s programem, uspořádat v místě návštěvy Misijní koláč®, Misijní štrúdlování®nebo Misijní jarmark®. Zájemci, kteří by chtěli finančně přispět na náklady spojené s misijní cestou P. Denise a dalších sedmi hostů ze Zambie do České republiky, mohou tak učinit na číslo účtu PMD: 72540444/2700, V. symbol 998.

Organizátoři upřímně děkují všem, kdo se za požehnání plánované návštěvy modlí. Za jakoukoliv pomoc ze srdce děkujeme a těšíme se na setkání.

04_Plakat_farnost_Praha1_Zulu

Návštěva ze Zambie 2014

Do neděle 6. července se může veřejnost na různých místech setkat s bohoslovci ze Zambie. Rektor semináře sv. Dominika v Lusace P. Dennis Phiri, šest bohoslovců a národní ředitel Papežských misijních děl Zambie P. Bernard Makadani Zulu přijeli na pozvání Papežských misijních děl v České republice. Během bohoslužeb, besed a a koncertů seznámí veřejnost se životem místní církve a představí bohatství zambijské víry a kultury.

Návštěva vyvrcholí na tradiční národní pouti na Velehradě. Během pátečního Večeru lidí dobré vůle se uskuteční hudební vystoupení s kapelou Hradišťan.V sobotu dopoledne pak budou africké písně doprovázet hlavní poutní mši svatou. Dále je možné se s bohoslovci setkat při bohoslužbách v sobotu večer ve Strážnici a v neděli dopoledne v Dolních Bojanovicích.

Vzácní hosté ze Zambie přijedou do ČR již za několik dní

Již od 26. června 2014 začne jedenáctidenní misijní turné hostů ze Zambie po řadě míst České republiky. Jedním ze vzácných návštěvníků je kromě Národního ředitele PMD P. Bernarda Zulu, také P. Dennis Phiri, rektor semináře sv. Dominika v Zambii. On s sebou ze semináře přiveze 6 bohoslovců. Právě jeho svědectví “Dennis – cesta kněze” ukazuje unikátní video, které bylo natočeno během nedávné návštěvy zambijského semináře. Jak on hovoří o svém povolání a potřebě podpory místních povolání i co vzkazuje českým dobrodincům, je možné vidět zde: http://old.missio.cz/aktuality/dennis-cesta-kneze/

Postupně se také dotváří program návštěvy. K možnostem, kde se může veřejnost s Afričany setkat, přibyla například v pátek 27.6. bohoslužba v Dolních Kounicích a následné vystoupení na místním festivalu Kefasfest. V úterý 1.7. budou hosté k vidění během mše svaté před polednem a při podvečerním koncertu v Kroměříži. Ve čtvrtek 3.7. zavítají do skautského tábora na Smraďavce. Celková nabídka vypadá tedy následovně: čtvrtek 26.6. Praha, pátek 27.6. Kroměříž a festival Kefasfest v Dolních Kounicích, sobota 28.6. Svatý Hostýn, Žeranovice a Holešov, neděle 29.6. Nivnice a Svatý Kopeček, pondělí 30.6. Veselí nad Moravou, úterý 1.7. Kroměříž, středa 2.7. Lidečko a Valašské Klobouky, čtvrtek 3. 7. setkání se skauty v táboře na Smraďavce a večerní bohoslužba s besedou v Kyjově, pátek 4.7. Velehrad – vernisáž, autogramiáda nového CD a vystoupení při koncertu – Večer lidí dobré vůle, sobota 5.7. Velehrad a hudební vystoupení při hlavní mši svaté národní pouti, večerní program ve Strážnici, neděle 6.7. Dolní Bojanovice. V kanceláři PMD nebo na webu je k dispozici souhrnný plakát a zároveň ke každému místu připraven i další speciální plakát s podrobnostmi, aby bylo možné ho vyvěsit v nejbližším okolí, na weby farností, firem, společenství apod.:

Návštěva se uskuteční na základě pozvání ředitele PMD v ČR, P. Jiřího Šlégra, který bude hosty doprovázet. Protože dárci z naší vlasti již delší dobu podporují skrze PMD právě pomoc chudým bohoslovcům v tomto zambijském semináři, bude jejich návštěva dobrou příležitostí k osobnímu setkání. Na řadě míst, která jsou spojená s touto akcí, se organizátoři setkávají s velkou ochotou a vstřícností. Díky tomu je možné vše uskutečnit. Kdo by stále ještě chtěl přípravu a průběh této akce podpořit, může kontaktovat Národní kancelář PMD. Je možné například přispět na letenky, věnovat mešní intence misionářům, pomoct s organizací či pohoštěním nebo šířením plakátů s programem, uspořádat v místě návštěvy Misijní koláč®, Misijní štrúdlování® nebo Misijní jarmark®. Organizátoři upřímně děkují všem, kdo se za požehnání plánované návštěvy modlí.

Jak bylo již dříve připomenuto, bohoslovci jsou členy místní seminární scholy “Scora Cantorum” a budou během 11 denní návštěvy při různých besedách, bohoslužbách a setkáních vyprávět o životě v Zambii, zpívat a hrát na typické africké nástroje. K dispozici je i unikátní CD s jejich písněmi, které právě vyšlo. Zájemci, kteří by chtěli finančně přispět na náklady spojené s misijní cestou P. Denise a dalších sedmi hostů ze Zambie do České republiky, mohou tak učinit na číslo účtu PMD: 72540444/2700, V. symbol 998. Za jakoukoliv pomoc ze srdce děkujeme.

Dennis – cesta kněze

V souvislosti s návštěvou zambijských bohoslovců v létě 2014 jsme připravili tento krátký portrét zambijského kněze, dnes rektora semináře sv. Dominika v Lusace. Nadčasový rozhovor s otcem Dennisem Phiri jsme natočili na podzim roku 2011. Zájemci, kteří by chtěli finančně přispět na náklady spojené s misijní cestou P. Denise a dalších sedmi hostů ze Zambie do České republiky, mohou tak učinit na číslo účtu PMD: 72540444/2700, V. symbol 998. Za jakoukoliv pomoc ze srdce děkujeme.

Produkce: P. Jiří Šlégr
Kamera, střih, režie: Martin J. Rýznar
Překlad: Gabriela Hájková, Martin J. Rýznar
Asistenti natáčení: Filip Breindl, Bronislava Halbrštátová

Slavnost Všech svatých v Zambii

Zúčastnili jste se ve vaší farnosti slavnosti Všech svatých? Podívejte se, jak tento svátek slaví v Zambii. Natočeno během misijní dokumentační výpravy do Zambie v roce 2011.

 

Zambijský recept

Příprava tradičního afrického jídla v centru pro katechisty v Chikungu.