Dopis z Cheshire – Zambie

Zdravíme z Domova Chipata Cheshire v Zambii.

Zvláštní dík patří vám, dobrodincům, kteří stále podporujete náš Domov dotacemi. Jsme PMDD stále vděční za štědrost při poskytování pomoci našemu Domovu. Bez této vaší pomoci bychom nebyli schopní v tomto Domově dosáhnout našich cílů. Díky vašemu přispění naši práci v Domově zvládáme.

Domov Chipata Cheshire je domov, který ubytovává děti s postižením ve věku od 4 do 14 let z celé Východní provincie Zambie a každý rok je v domově okolo 40 dětí. Všechny děti, o které se v domově staráme, jsou bezbranné, zranitelné a některé z nich jsou sirotci. Domov nabízí fyzickou a sociální rehabilitaci, vzdělání, vedení dětem v domově i těm v jeho dosahu, které jsou zařazeny do programu.

Grant, který jsme obdrželi minulý rok, dovolil Domovu nabídnout holistickou (celistvou) funkční rehabilitaci dětem s různými fyzickými postiženími. Provedli jsme chirurgickou operaci u tří chlapců a jedné dívky; poskytli umělou končetinu dvěma chlapcům a pěti dívkám; fyzioterapii pro 33 dětí; zdravotnické zvýšené boty dvěma chlapcům; také jsme měli zákroky a prohlídky. Operace byly u všech čtyř dětí úspěšné, i když dvěma z nich ještě zbývá jednu další operaci podstoupit. Navíc jsme sponzorský příspěvek využili k opravě dětské televizní místnosti, která byla poničena silnými dešti, a udělali jsme celkovou údržbu domu.

Domov má různé programy a aktivity, které pomáhají dětem s rehabilitací. Ty zahrnují duchovní, sociální a fyzické činnosti. Hodnota, která se skrývá za těmito programy, spočívá v tom, že do dětských myslí se už na počátku zakoření pozitivní přístup. Láska a náklonnost jsou středem všech aktivit provozovaných v Domově Cheshire.

Nejsou to výlučně děti, kteří si uvědomí co znamená postižení, ale vztahuje se to také na dospělé, kteří se většinou o tyto děti starají, když opustí Domov Cheshire. Rodiče a opatrovníci jsou vyzýváni k tomu, aby milovali a starali se o tyto děti, stejně jako to dělají u dětí bez postižení.

Přikládáme obrázky odvedené práce. Domov Cheshire je skutečně velmi vděčný všem dárcům za jejich štědrou pomoc a za to, že přispívají k aktivitám Domova, aby se ujistili, že vše probíhá dobře.

Ať vám Bůh štědře oplatí vaši dobrou práci. Budeme vždy chovat v lásce vaši obvyklou přízeň a podporu. Přejeme vám Boží požehnání ve vaší práci.

S pozdravem,

Sr. Petronella Chola Chanda

ředitelka Domova