Návštěva Národního ředitele Papežských misijních děl ze Zambie v Praze

Pro velký zájem veřejnosti oproti původnímu programu právě probíhající návštěvy bohoslovců ze Zambie v ČR, navštíví Národní ředitel Papežských misijních děl v Zambii P. Bernard Makadani Zulu navíc dne 7.7.2014 Prahu. Návštěva je součástí jeho pobytu v České republice na základě pozvání Národního ředitele PMD v ČR, P. Jiřího Šlégra, který jej také doprovází. Pro dárce z naší vlasti, jenž podporují skrze PMD, bude jeho návštěva dobrou příležitostí k osobnímu setkání:

 11.30 mše svatá a po ní beseda v kostele sv. Bartoloměje

Kdo by stále ještě chtěl přípravu a průběh této akce podpořit, může kontaktovat Národní kancelář PMD. Je možné například přispět na letenky, věnovat mešní intence misionářům, pomoct s organizací či pohoštěním nebo šířením plakátů s programem, uspořádat v místě návštěvy Misijní koláč®, Misijní štrúdlování®nebo Misijní jarmark®. Zájemci, kteří by chtěli finančně přispět na náklady spojené s misijní cestou P. Denise a dalších sedmi hostů ze Zambie do České republiky, mohou tak učinit na číslo účtu PMD: 72540444/2700, V. symbol 998.

Organizátoři upřímně děkují všem, kdo se za požehnání plánované návštěvy modlí. Za jakoukoliv pomoc ze srdce děkujeme a těšíme se na setkání.

04_Plakat_farnost_Praha1_Zulu