Příspěvky se štítkem Jižní Súdán

Dopis z misií – pomoc pro Jižní Súdán

Katolická diecéze Wau s velkým počtem katolických věřících se stále potýká s vysokou mírou chudoby. Mohou za to především občanské války, kterými jsme v posledních mnoha letech procházeli. Také počasí výrazně zasahuje do života našich komunit, ať už se jedná o dlouhotrvající sucho nebo naopak extrémními deště, které přinášejí záplavy a nemoci přenášené špinavou vodou.

Očekává se, že v celém Jižním Súdánu bude potravinovou pomoc potřebovat až 7,7 milionu lidí (z toho je většina žije ve venkovských oblastech), kteří trpí akutním nedostatkem potravin. Podle odhadů až 1,4 milionu dětí a skoro půl milionu těhotných nebo kojících žen bude akutně podvyživených a budou potřebovat léčbu.

V současné době naše diecéze hostí mnoho vnitřně vysídlených osob (Internally Displaced Persons), které musely opustit svoje původní domovy právě v důsledku občanské války.  V kostelích a dalších táborech je umístěno více než 25 000 osob, z nichž většinu tvoří ženy, děti a mládež. Většina těchto uprchlých dětí jsou školního věku.

Proto se diecéze Wau ze všech sil snaží, aby děti chodily do školy, ačkoli nám v podstatě chybí kvalifikovaní učitelé, nemáme vhodné prostředí pro výuku, ani dostatečnou podporu ze strany komunity/rodičů (zejména pro vzdělávání dívek) či kvalitní a špatné výukové a učební materiály. Pouze 55 % učitelů je vyškoleno. Našim dětem chybí také kvalitní zdroje vody, což v dlouhodobém horizontu ovlivňuje jejich studijní výsledky.

Mešní intence, které nám zasíláte, poslouží zamýšlenému účelu.

Ještě jednou děkujeme Vám i Národní kanceláři v České republice za Vaše úsilí, které jste vynaložili při rozhodování o pomoci trpícím v Africe a zejména v Jižním Súdánu.

Žehnám Vám!

† biskup Matthew Remijio Adam Gbtiku, diecéze Wau, Jižní Súdán

27.7. 2022

 

Připravme dětem o Vánocích Jeden dárek navíc

“Blaženější je dávat než dostávat” (Sk 20,35)

Také o letošních Vánocích vzpomeňme na ty, kteří strádají, a připravme jim Jeden dárek navíc. Tentokrát podpoříme 900 jihosúdánských dětí vysídlených z Mukaya County, ve farnosti Lainy v diecézi Yei.

Jižní Súdán se stále potýká s následky krvavé války, která v roce 2011 vedla k jeho nezávislosti. Je tak zatím nejmladším státem světa a zároveň patří i k těm nejméně rozvinutým a bezpečným. Kromě kmenových válek a ozbrojených konfliktů situaci v zemi zhoršují také časté přírodní katastrofy – v roce 2017 zemi kvůli velkému suchu zasáhl hladomor. Od vyhlášení nezávislosti zahynuly desítky tisíc lidí a přibližně každý třetí člověk musel opustit svůj domov. Více než dva miliony lidí se uchýlily do sousedních států a další dva miliony žijí v Jižním Súdánu jako vnitřně vysídlení. Stovky tisíc obyvatel nemají přístup k základním potřebám, jako je jídlo, voda a zdravotní péče.

Díky podpoře Papežských misijních děl bude mít 900 dětí během vyučování zajištěna dvě jídla denně a animační materiály. Misijní animace jsou nezbytné, protože přispívají k překonání válečných traumat a pochopení toho, jak důležitý je mír a stabilita. Děti jsou informovány, že se za ně modlí a podporují je děti z jiných částí světa. Doporučený příspěvek pro jedno dítě činí 850 Kč, přispět však můžete libovolnou částkou. Své vánoční dárky pošlete, prosím, nejpozději do 31. 12. 2019.

Za jakoukoliv pomoc Vám ze srdce děkujeme!