Připravme dětem o Vánocích Jeden dárek navíc

“Blaženější je dávat než dostávat” (Sk 20,35)

Také o letošních Vánocích vzpomeňme na ty, kteří strádají, a připravme jim Jeden dárek navíc. Tentokrát podpoříme 900 jihosúdánských dětí vysídlených z Mukaya County, ve farnosti Lainy v diecézi Yei.

Jižní Súdán se stále potýká s následky krvavé války, která v roce 2011 vedla k jeho nezávislosti. Je tak zatím nejmladším státem světa a zároveň patří i k těm nejméně rozvinutým a bezpečným. Kromě kmenových válek a ozbrojených konfliktů situaci v zemi zhoršují také časté přírodní katastrofy – v roce 2017 zemi kvůli velkému suchu zasáhl hladomor. Od vyhlášení nezávislosti zahynuly desítky tisíc lidí a přibližně každý třetí člověk musel opustit svůj domov. Více než dva miliony lidí se uchýlily do sousedních států a další dva miliony žijí v Jižním Súdánu jako vnitřně vysídlení. Stovky tisíc obyvatel nemají přístup k základním potřebám, jako je jídlo, voda a zdravotní péče.

Díky podpoře Papežských misijních děl bude mít 900 dětí během vyučování zajištěna dvě jídla denně a animační materiály. Misijní animace jsou nezbytné, protože přispívají k překonání válečných traumat a pochopení toho, jak důležitý je mír a stabilita. Děti jsou informovány, že se za ně modlí a podporují je děti z jiných částí světa. Doporučený příspěvek pro jedno dítě činí 850 Kč, přispět však můžete libovolnou částkou. Své vánoční dárky pošlete, prosím, nejpozději do 31. 12. 2019.

Za jakoukoliv pomoc Vám ze srdce děkujeme!