Příspěvky se štítkem Jeden dárek navíc

Jeden dárek navíc 2023 pro děti v Malawi

Vzpomeňme také o letošních Vánocích na ty, kteří to nejvíce potřebují, a připravme pro ně Jeden dárek navíc.

Tentokrát podpoříme 412 školáků z malawské arcidiecéze Blantyre. V roce 1998 byla v katolické farnosti Neno s vysokou negramotností otevřena škola. Dnes do ní dochází 412 žáků, pro které jsou k dispozici pouze čtyři třídy. Výuka musí probíhat i venku, což není možné během vydatných dešťů. Vaše dary přispějí na rozšíření školy o další dvě třídy a na jejich vybavení. To pomůže nejen zlepšit podmínky samotným dětem, ale ze stávající budovy to navíc udělá plnohodnotnou školu, v níž bude možné skládat státní zkoušky.

Pokud chcete přispět na výstavbu, doporučený dar činí 890 Kčna vybavení tříd školními lavicemi je to 450 Kč, přispět však můžete libovolnou částkou.

Své vánoční dárky, prosím, pošlete na účet číslo 72 540 444/2700, VS 240 nejpozději do 31. 12. 2023.

Na Vaši žádost Vám vystavíme potvrzení o přijatém daru.

Za jakoukoliv pomoc ze srdce děkujeme!

Plakát ke stažení: Jeden_dárek_navíc_Malawi_2023_

 

 

 

Jeden dárek navíc 2022 pro děti v Ugandě

Vzpomeňme také o letošních Vánocích na ty, kteří to nejvíce potřebují, a připravme pro ně Jeden dárek navíc.

Naše pomoc poputuje do zdravotního střediska v ugandské diecézi Kotido, které zřídili misionáři už v 50. letech minulého století. Stavba je však díky tomu velmi zastaralá a chátrá, proto potřebuje výraznější rekonstrukci. Většinu pacientů tvoří děti školního věku. Aby pro ně bylo zdravotní středisko bezpečným a důstojným místem, je potřeba opravit střechu, strop, podlahu, renovovat okna, dveře, ale také elektroinstalaci a vodoinstalaci.

Z daru na tento projekt bude mít užitek až 20 tisíc dětí.

Doporučený příspěvek je 900 Kč, darovat však můžete libovolnou částku.

Své vánoční dárky posílejte nejpozději do 31. prosince 2022 na 72540444/2700, VS: 240, do zprávy pro příjemce uveďte: Uganda. Zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely, nezapomeňte však do poznámky uvést svoji adresu.

Za jakoukoliv pomoc Vám ze srdce děkujeme!

Plakát ke stažení: JDN_Uganda_2022

Jeden dárek navíc pro děti na Papui Nové Guinei


Jeden dárek navíc pro děti na Papui Nové Guinei 2021

“Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní”. (Ef  4,32)

Připravte Jeden dárek navíc a vzpomeňte o letošních Vánocích na ty, kteří to nejvíce potřebují.

Letos podpoříme papuánské děti se zdravotním postižením z diecéze Daru Kinga v Centru St. Gilles, kde jim pomáhají začlenit se mezi zdravé děti. Společně si hrají, učí se číst, psát a počítat. Z vašich darů jim budou zakoupeny psací a sportovní potřeby, vzdělávací materiály a další pomůcky.

Doporučený příspěvek je 850 Kč, darovat však můžete libovolnou částku.

Své vánoční dárky posílejte nejpozději do 31. prosince 2021 na 72540444/2700, VS: 240, do zprávy pro příjemce uveďte: PNG

Zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely.

Za jakoukoliv pomoc Vám upřímně děkujeme!

Plakát ke stažení zde: Jeden_darek_navic_2021

Jeden dárek navíc pro děti v Bangladéši

“Radostného dárce miluje Bůh…” (2. Kor 9,7)

Připravte Jeden dárek navíc a vzpomeňte o letošních Vánocích na ty, kteří to velmi potřebují.
 
Tentokrát podpoříme 428 chudých, osiřelých nebo opuštěných dětí v diecézi Rajshahi.
Děti trpí podvýživou, špatným zdravím a nemají příležitost se vzdělávat.
Rádi bychom jim uhradili výdaje na jídlo, léky, oblečení a školní pomůcky.
Doporučený příspěvek pro jedno dítě činí 890,- Kč, přispět však můžete libovolnou částkou.
Své vánoční dárky, prosím, pošlete na účet číslo 72 540 444/2700, VS 240 nejpozději do 31. 12. 2020.
Na Vaši žádost Vám vystavíme potvrzení o přijatém daru.
Za jakoukoliv pomoc ze srdce děkujeme!
Plakát ke stažení zde: Jeden_darek_navic_velky_2020

 

Připravme dětem o Vánocích Jeden dárek navíc

“Blaženější je dávat než dostávat” (Sk 20,35)

Také o letošních Vánocích vzpomeňme na ty, kteří strádají, a připravme jim Jeden dárek navíc. Tentokrát podpoříme 900 jihosúdánských dětí vysídlených z Mukaya County, ve farnosti Lainy v diecézi Yei.

Jižní Súdán se stále potýká s následky krvavé války, která v roce 2011 vedla k jeho nezávislosti. Je tak zatím nejmladším státem světa a zároveň patří i k těm nejméně rozvinutým a bezpečným. Kromě kmenových válek a ozbrojených konfliktů situaci v zemi zhoršují také časté přírodní katastrofy – v roce 2017 zemi kvůli velkému suchu zasáhl hladomor. Od vyhlášení nezávislosti zahynuly desítky tisíc lidí a přibližně každý třetí člověk musel opustit svůj domov. Více než dva miliony lidí se uchýlily do sousedních států a další dva miliony žijí v Jižním Súdánu jako vnitřně vysídlení. Stovky tisíc obyvatel nemají přístup k základním potřebám, jako je jídlo, voda a zdravotní péče.

Díky podpoře Papežských misijních děl bude mít 900 dětí během vyučování zajištěna dvě jídla denně a animační materiály. Misijní animace jsou nezbytné, protože přispívají k překonání válečných traumat a pochopení toho, jak důležitý je mír a stabilita. Děti jsou informovány, že se za ně modlí a podporují je děti z jiných částí světa. Doporučený příspěvek pro jedno dítě činí 850 Kč, přispět však můžete libovolnou částkou. Své vánoční dárky pošlete, prosím, nejpozději do 31. 12. 2019.

Za jakoukoliv pomoc Vám ze srdce děkujeme!

 

Jeden dárek navíc® pro rodiny v Sýrii

“Radostného dárce miluje Bůh…” (2. Kor 9,7)

“Blaženější je dávat než dostávat” (Sk 20,35)

Také o letošních Vánocích vzpomeňme na ty, kteří strádají, a připravme jim Jeden dárek navíc®.

Občanskou válkou v Sýrii velmi trpí všichni obyvatelé, zoufale se však dotýká právě dětí. Podpořte společně s námi výživový program arcidiecéze Aleppo, který dětem pomáhá zajistit pravidelné jídlo.

Od arcibiskupa Arménské katolické církve Mons. Boutrose Marayatiho, který za syrské projekty odpovídá, jsme obdrželi dopis společně s fotografiemi, v němž zmiňuje, jak byl dar od PMD v ČR na nákup potravin využit v loňském roce.

Letos chceme podpořit nákup potravin pro stovku dětí a jejich rodin. Náklady na jeden tzv. košík, v němž jsou potraviny na jeden měsíc, činí 230 Kč, příděl na půl roku pro jednu rodinu vyjde na 1380 Kč. Přispět však můžete libovolnou částkou.

Své vánoční dárky pošlete, prosím,nejpozději do 31. 12. 2018.

Za jakoukoliv pomoc Vám ze srdce děkujeme!

 

Jeden dárek navíc® pomůže 292 dětem

Před loňskými Vánocemi uspořádala Papežská misijní díla v České republice vánoční sbírku Jeden dárek navíc®. Vynesla částku 190.064 Kč, jejímž cílem bylo přispět na projekt rehabilitačního centra v Keni.

Z příspěvku si bude centrum hradit založení skleníku, pořízení sazenic, údržbu vrtů na pitnou vodu a další výdaje, které se pojí se zahájením a udržením tohoto projektu.

Prvotní náklady na rozběhnutí Skleníku na pěstování zeleniny činí přibližně 650 Kč na jedno dítě.

Všem dárcům, kteří výtěžek sbírky podpořili a pomohli tedy přibližně 292 dětem, upřímně děkujeme!