Jeden dárek navíc 2023 pro děti v Malawi

Vzpomeňme také o letošních Vánocích na ty, kteří to nejvíce potřebují, a připravme pro ně Jeden dárek navíc.

Tentokrát podpoříme 412 školáků z malawské arcidiecéze Blantyre. V roce 1998 byla v katolické farnosti Neno s vysokou negramotností otevřena škola. Dnes do ní dochází 412 žáků, pro které jsou k dispozici pouze čtyři třídy. Výuka musí probíhat i venku, což není možné během vydatných dešťů. Vaše dary přispějí na rozšíření školy o další dvě třídy a na jejich vybavení. To pomůže nejen zlepšit podmínky samotným dětem, ale ze stávající budovy to navíc udělá plnohodnotnou školu, v níž bude možné skládat státní zkoušky.

Pokud chcete přispět na výstavbu, doporučený dar činí 890 Kčna vybavení tříd školními lavicemi je to 450 Kč, přispět však můžete libovolnou částkou.

Své vánoční dárky, prosím, pošlete na účet číslo 72 540 444/2700, VS 240 nejpozději do 31. 12. 2023.

Na Vaši žádost Vám vystavíme potvrzení o přijatém daru.

Za jakoukoliv pomoc ze srdce děkujeme!

Plakát ke stažení: Jeden_dárek_navíc_Malawi_2023_