Příspěvky se štítkem Srí Lanka

Missio magazín – duben 2020

O postním putováním, o poušti i o opuštěnosti srdce bude naše povídání s boromejkou Angelikou Ivanou Pintířovou. Zveme vás k Missio interview. V rubrice Svatý misionář se vydáme do Oceánie, kde své křesťanské misii obětoval život francouzký kněz Petr Chanel. Projekt měsíce nás zavede na Srí Lanku, kde sestry Blahoslavené Panny Marie provozují Dům sv. Leonarda v Gampole. Zjistíme také, jak se tamní církev připravuje na smutné výročí loňských teroristických atentátů. Sledujte dubnový Missio magazín na Televizi Noe! Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Termíny vysílání:
Neděle     5. 4.   16:05
Úterý       7. 4.     9:50
Čtvrtek    9. 4.   16:50
Neděle   26. 4.    7:05
Přejeme Vám příjemné chvíle s dubnovým Missio magazínem!

Projekt měsíce dubna – Dům sv. Leonarda v Gampole na Srí Lance

Projekt měsíce dubna – pomoc opuštěným dětem v Domě sv. Leonarda v Gampole na Srí Lance

Zařízení mají na starosti sestry Blahoslavené Panny, které poskytují 105 opuštěným dětem přístřeší, jídlo, zdravotnickou péči, oblečení a vzdělání. V domě žijí především dívky, ale do věku 5 let zde pobývají také chlapci, kteří pak odcházejí do chlapeckého domova. Sestry přijímají děti z celé země bez rozdílu etnického nebo náboženského vyznání. Nejčastěji jim rodiče zemřeli, prodali je, v rodině se vyskytovalo zneužívání nebo násilí. Dům samotný se nachází ve střední části ostrova, která snad skýtá dětem potřebný klid pro jejich další rozvoj.

“Nezapomeňte, že u nás máte kdykoli dveře otevřené! Jste to vy, kdo nám pomáháte pomáhat našim opuštěným dětem!” (sestra Pushpa, vedoucí domova)

Tento projekt můžete podpořit zasláním libovolného daru na účet číslo 72 540 444/2700, variabilní symbol 40 –  SRÍ LANKA.

Děkujeme!

Pomozte s námi lidem na Srí Lance po teroristických útocích

Po teroristických útocích o Velikonocích přichází na Srí Lanku pomoc z celého světa. Na žádost otce Tadeusze Nowaka OMI, generálního tajemníka Papežského misijního díla šíření víry v Římě, také my vyzýváme k pomoci prostřednictvím Papežských misijních děl v České republice.

Na Srí Lanku můžeme nabídnout své modlitby za zavražděné a jejich blízké a zaslat svůj dar prostřednictvím PMD na účet:

Číslo účtu: 72540444/2700

Variabilní symbol: 999 – Srí Lanka

Přispějte darem dle svých možností, žádný dar není malý. Ze srdce děkujeme!

P. Basil Rohan Fernando, národní ředitel PMD na Srí Lance, popisuje velikost utrpení po útocích.

„Katoličtí věřící, kteří se účastnili liturgie, byli překvapeni vrahy. Než si mohli uvědomit, co se děje, odešli k Pánu. Jsou požehnáni a oprávněně nazýváni mučedníky církve. Musíme se neustále modlit za odcházející duše a za rychlé uzdravení zraněných obětí výbuchů, kteří jsou nyní léčeni v nemocnicích v Colombu, Negombu a Batticaloa. (….).  Často byly ztraceny celé rodiny. Dosud zůstaly některé domy v blízkosti kostelů uzavřeny, což naznačuje, že majitelé byli při útocích zabiti. Patří pravděpodobně mezi oběti, které nelze identifikovat (…). S bolestí jsem navštívil místa útoků a nemocnic, ve kterých se léčí ranění.  Mnozí z těch, kteří zázračně unikli smrti, ale byli zraněni a nyní jsou v nemocnicích, nevědí, že někteří z jejich rodinných příslušníků přišli o život. Ti, kdo jsou schopni mluvit, chtějí vědět, co se stalo s ostatními členy rodiny, kteří je doprovázeli do kostela. (…). Žádáme o modlitbu za naši zemi, věřící a katolickou církev.”

Dopis z misií – Srí Lanka

Milý důstojný otče,

pozdravení a radost z chlapeckého domova sv. Františka v Matale na Srí Lance.

S radostí Vás informuji o tom, že jsme od Papežského misijního díla dětí obdrželi US 3,000 (Rs. 504,000) „Příspěvky na výživu sirotků a údržbu chlapeckého domova sv. Františka v Matale na Srí Lance. Velmi děkuji za Vaši štědrost, která pomáhá dětem, o které tady pečujeme.

Posílám Vám pro informaci krátkou zprávu o našem projektu.

Název projektu: Příspěvky na výživu sirotků a údržbu chlapeckého domova sv. Františka, č.90, Vihara Road. Matale, Srí Lanka.

Středisko pro rozvoj dětí sv. Františka

Tento domov leží v kopcovité krajině v centrální části Srí Lanky ve městě Matale, 140 km od hlavního města Colombo v diecézi Kandy. Byl založen v roce 1952 pro sirotky – opuštěné, ubohé a bezmocné chlapce s cílem učinit z nich občany prospěšné pro naši zemi. Tento ústav řídí Misijní bratři františkáni. Chlapecký domov sv. Františka je organizace pro sociální rozvoj s cílem zlepšit kvalitu života hendikepovaných lidí v nejchudších komunitách na Srí Lance. Zdejším chlapcům je 5 až 18 let a patří k různým rasám a náboženským vyznáním. Tento projekt nám má umožnit poskytnout sirotkům v našem domově uspokojení základních potřeb – jídlo, oblečení, přístřeší, lékařskou péči, školní pomůcky a jiné. Ústav se stará o 68 chlapců od 5 do 18 let. Mezi nimi jsou sirotci, které zde umístili Department pro probační dětskou péči, soud pro mladistvé a zbytek chlapců pochází z rozvrácených rodin, kdy rodiče opustili své děti, prodali je nebo zemřeli nebo to jsou podvyživené děti z velkých rodin, ve kterých otcův příjem nestačí na to, aby je všechny uživil, oblékl a poskytl jim vzdělání.

Většina chlapců jsou sirotci, několik jich má otce nebo matku. Většina z nich jsou katolíci z diecéze Kandy, několik jich pochází z jiných částí země. Velký počet chlapců, kteří odešli z domova, vykonávají dnes zodpovědná povolání v naší zemi a jsou domovu velmi vděčni, že jim umožnil tuto změnu v jejich životech.

Toto jsou cíle našeho chlapeckého domova:

1. Emancipace ubohých, utlačovaných a ekonomicky znevýhodněných lidí za účelem vybudovat lepší komunity založené na spravedlnosti, přátelství, bratrství a rovnost v souladu s hodnotami Božího království.

2. Dát chlapcům pocit, že jsou milováni a že je o ně postaráno.

3. Poskytnout odpovídající vzdělání prostřednictvím školní docházky.

4. Vychovat z nich dobré lidské bytosti a dobré občany.

5. Poskytnout i technické vzdělání v rámci výuky.

6. Zajistit katechetickou výuku.

7. Šířit Kristovo evangelium lidem, kteří dosud neslyšeli o Ježíši.

8. Naším hlavním cílem je dát společnosti jedince, který svým přátelům prokazuje lásku, ne nenávist. Jedince jako plodného uvědomělého občana.

O zemi

Srí Lanka je ostrov u jižního výběžku Indie, od Indie jej odděluje Palkův průliv. Zabírá rozlohu 65,610 km2. 83 % z téměř 14 milionů obyvatel tvoří Sinhálci. Jsou to převážně budhisté. Tamilové tvoří 9% obyvatel, mezi nimi převažují hinduisté. Muslimové s 6,4 % jsou třetí skupinou se speciální identitou. Křesťanů je 7,8 %. Nacházejí se mezi Sinhálci, Tamily a Burgery.

Je to velmi chudá země třetího světa. Průměrný plat je velmi nízký. Dokonce i vláda je bezmocná ve snaze vrátit zemi opět do normálního stavu. Největší část státních prostředků je určena pro ministerstvo obrany. Srí Lanka byla jednou z prosperujících zemí v jižní Asii. Ale dnes už není. Národ prožívá svou nejhorší krizi a každodenní životní podmínky lidí jsou velkým otazníkem. Rostoucí nezaměstnanost a nedostatek základní školní vybavenosti se staly jizvou národa. Existuje zde velký tlak na bydlení, zdravotnická a sociální zařízení. Vláda není schopna uspokojit ani základní potřeby lidí.

O dětech

Ústav se stará o 68 chlapců. Téměř všichni chlapci jsou sirotci, několik jich má otce nebo matku. Většina chlapců jsou katolíci. Několik jich pochází z nekatolických rodin. Od svítání do soumraku si plní své každodenní povinnosti. Všechny děti navštěvují státní školy v blízkém okolí. V kostele sv. Tomáše v Matale probíhá katechetické a biblické vyučování. Jednou týdně se účastní mše svaté v naší kapli a domově bratří. V neděli a v pátek chodí na mši svatou do kostela sv. Tomáše. Všechny děti jsou členy PMDD a účastní se všech našich aktivit.

Obvyklá strava chlapců:

Snídaně: chleba s karí / rýže v mléku s karí / žluté fazole nebo zelený hrášek / čaj s mlékem a jiné.

Oběd: rýže, maso se zeleninou / ryba/vejce/sójové maso nebo sušená ryba, salát nebo papadum a jiné.

Večeře: rýže, chléb, nudle, ryba z konzervy, vejce s karí, sušená ryba, zelenina a jiné.

Příloha: Odhadované příjmy a výdaje za rok 2018

Při této příležitosti chci poděkovat vám a všem dárcům za schválenou podporu na údržbu chlapeckého domova na rok 2018. S vděčností vzpomínáme také na mladé katolíky v České republice za tyto dary a zájem o tyto děti v nouzi.

V příloze naleznete fotografie. Pokud budete požadovat podrobnější údaje, bez váhání mě kontaktujte. Děti a my bratři se stále modlíme za štědrý Boží lid, který nám pomohl.

S přáním všeho nejlepšího a ujištěním o každodenních modlitbách

V Kristu Váš bratr Jeba Selva

 

Hana Koukalová: Církev na Srí Lance dává lidem šanci na nový život

Cesta čaje – tak se jmenovala výprava dvou pracovnic českobudějovické diecéze na Srí Lanku. Prostředky na cestu získaly crowdfundigovou kampaní na internetu a plánují vytvořit katechetické programy do škol. Jak to vše souvisí s projekty Papežských misijních děl na Srí Lance přiblížíme v Missio interview. Moderuje Kateřina Rýznarová.

Rozhovor byl součástí březnového Missio magazínu vysíláného na Televizi Noe. Celý pořad naleznete ve videoarchivu Televize Noe.

Navštivte Kino Missio, kde naleznete dokumentární filmy ke zhlédnutí zdarma a další zajímavosti z misií!

Z dětského domova na Srí Lance

Milý otče,

s radostí Vám oznamuji, že jsme prostřednictvím Papežského misijního díla dětí od vás obdrželi 2 000 USD na provoz dětského domova Sv. Františka v Matale na Srí Lance. Velmi Vám děkuji, že tak štědře pomáháte dětem v nouzi, o které se staráme a posílám stručnou zprávu o našem projektu, kterým je dětský domov Sv. Františka, určený chlapcům od pěti do 18 let různých ras a náboženského vyznání.

Náš domov leží v hornaté krajině střední části Srí Lanky ve městě Matale, 140 km od hlavního města Colombo, v diecézi Kandy. Sirotčinec byl založený františkánskými misionářskými bratry. Děti v naší péči jsou většinou sirotci, nebo se jedná o děti opuštěné, chudé a bezmocné. Našim cílem je vychovat z nich dobré občany naší země.

Tento projekt nám umožňuje poskytovat jim základní pomoc jako je zajišťování stravy, oblečení, ubytování, lékařské péče a vzdělání atd. Máme nyní v péči 76 chlapců. Nekteří z nich k nám byli posláni z dětského centra pro výživu a péči, jiní pocházejí z rozpadlých rodin, nebo jsou podvyživené v důsledku toho, že jejich rodiny nejsou schopny se o ně postarat.

Většina chlapců jsou katolíci a patří do diecéze Kandy, pár z nich však pochází i z jiné části země. Mají určeny každodenní povinnosti. Většina dětí navštěvuje vládní školu, účastní se také katechetického a biblického vzdělání zajišťovaného kostelem Sv. Tomáše v Matale. Jednou týdně mají mši svatou v naší kapli, a v pátek a neděli v kostele Sv. Tomáše. Všechny děti jsou členy Papežského misijního díla dětí a účastní se jeho aktivit.

Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem podporovatelům za to, že nám svými příspěvky v roce 2017 pomohli udržet náš domov v provozu. S vděčností vzpomínáme také na dárce z České republiky, kterým naši chlapci nejsou lhostejní. Chtěli bychom vás ujistit, že se za vás společně s chlapci denně modlíme.

Přeji vám vše dobré.

S díky

Bratr J. Selvanayagam C.M.S.F., Ředitel domova sv. Františka

Missio magazín – březen 2018

Cesta čaje – tak se jmenovala výprava dvou pracovnic českobudějovické diecéze na Srí Lanku. Prostředky na cestu získaly crowdfundigovou kampaní na internetu a plánují vytvořit katechetické programy do škol. Přiblížíme v Missio interview. Přečteme vám dopis z chlapeckého sirotčince na Srí Lance, kam míří pomoc dárců Papežských misijních děl. Představíme také nový dokumentární film z prostředí opuštěných dětí na Filipínách. Snímek nese název Filipínské Rugby – hra o život.

Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Nenechte si ujít nový Missio magazín na Televizi Noe. Premiéru pořadu zachytíte v úterý 27. března ve 20 hodin.

Termíny vysílání:

Úterý    27. 3.  20:00 PREMIÉRA
Pátek   30. 3.    8:05
Neděle   1. 4.   7:50
Pondělí   2. 4.  7:05
Neděle    8. 4. 14:50
 
 
 
Přejeme Vám příjemné chvíle s březnovým Missio magazínem!
 

Missio magazín – duben 2017

O své životní cestě, o hledání Boží vůle a o misiích v Česku nám přijde povyprávět misionář z Konga, toho času kaplan v Kolíně, P. Georges Makonzo Mondo SVD. Sledujte Missio interview.
Navštívíme řadu aktivit Papežského misijního díla dětí u nás i další dobročinné akce na podporu zahraničních misií.
Podíváme se, jak v Bangladéši léčí hadí uštknutí a na pašijové představení mladých na Srí Lance.
Pořadem provází Kateřina Rýznarová.
 
Nenechte si ujít Missio magazín, premiéru má 11. dubna ve 20 hodin na Televizi Noe.
 
Úterý 11. 4. 20:00  PREMIÉRA
Sobota 15.  4. 16:20
Neděle 16. 4. 07:05
Pondělí 17. 4. 06:15
Středa 19. 4. 13:05  
Čtvrtek 27. 4. 8:00
Pátek 5. 5. 16:20
 
 
Přejeme Vám příjemné chvíle s dubnovým Missio magazínem!
 
 

Apoštolská cesta na Srí Lanku a Filipíny

21. 1. 2015, Vatikán, katecheze papeže Františka na gen. audienci, aula Pavla VI.

Prosím Pána, aby Srí Lance a Filipínám stále žehnal

Cesta byla především radostným setkáním s církevními společenstvími, která v těchto zemích vydávají svědectví Kristu: utvrdil jsem je ve víře a misijním poslání.

Děkuji Pánu za tuto pastorační návštěvu na Srí Lance a Filipínách. Prosím Jej, aby těmto dvěma zemím stále žehnal a utvrzoval věrnost křesťanů evangelnímu poselství o našem vykoupení, smíření a společenství s Kristem. Více zde.

Zdroj: www.radiovaticana.cz

Opravdové uctívání Boha nevede k nenávisti

14. 1. 2015,Vatikán, homilie papeže Františka při kanonizaci bl. Josefa Vaze v Kolombu na Srí Lance

Všechny vás svěřuji přímluvě našeho nového světce Josefa Vaze

Vybízím každého z vás, abyste hleděli na svatého Josefa jako bezpečného vůdce. On nás učí vycházet na periferie, aby Ježíš Kristus byl poznán a milován všude. On je také příkladem trpělivého snášení útrap kvůli evangeliu, poslušnosti k představeným a laskavé péče o Boží církev.

Drazí bratři a sestry, modlím se, aby podle příkladu svatého Josefa Vaze křesťané této země mohli být utvrzováni ve víře a ještě více přispívat k míru, spravedlnosti a smíření v srílanské společnosti. To od vás očekává Kristus. Toto vás učí svatý Josef. To od vás žádá církev. Všechny vás svěřuji přímluvě našeho nového světce, abyste v jednotě s celou církví roztroušenou po světě, mohli zpívat Pánu píseň novou a hlásat jeho slávu do všech končin země, neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály (srov. Žl 96,1-4). Více zde.

Zdroj: www.radiovaticana.cz