Projekt měsíce dubna – Dům sv. Leonarda v Gampole na Srí Lance

Projekt měsíce dubna – pomoc opuštěným dětem v Domě sv. Leonarda v Gampole na Srí Lance

Zařízení mají na starosti sestry Blahoslavené Panny, které poskytují 105 opuštěným dětem přístřeší, jídlo, zdravotnickou péči, oblečení a vzdělání. V domě žijí především dívky, ale do věku 5 let zde pobývají také chlapci, kteří pak odcházejí do chlapeckého domova. Sestry přijímají děti z celé země bez rozdílu etnického nebo náboženského vyznání. Nejčastěji jim rodiče zemřeli, prodali je, v rodině se vyskytovalo zneužívání nebo násilí. Dům samotný se nachází ve střední části ostrova, která snad skýtá dětem potřebný klid pro jejich další rozvoj.

“Nezapomeňte, že u nás máte kdykoli dveře otevřené! Jste to vy, kdo nám pomáháte pomáhat našim opuštěným dětem!” (sestra Pushpa, vedoucí domova)

Tento projekt můžete podpořit zasláním libovolného daru na účet číslo 72 540 444/2700, variabilní symbol 40 –  SRÍ LANKA.

Děkujeme!