Dopis z misií – Srí Lanka

Milý důstojný otče,

pozdravení a radost z chlapeckého domova sv. Františka v Matale na Srí Lance.

S radostí Vás informuji o tom, že jsme od Papežského misijního díla dětí obdrželi US 3,000 (Rs. 504,000) „Příspěvky na výživu sirotků a údržbu chlapeckého domova sv. Františka v Matale na Srí Lance. Velmi děkuji za Vaši štědrost, která pomáhá dětem, o které tady pečujeme.

Posílám Vám pro informaci krátkou zprávu o našem projektu.

Název projektu: Příspěvky na výživu sirotků a údržbu chlapeckého domova sv. Františka, č.90, Vihara Road. Matale, Srí Lanka.

Středisko pro rozvoj dětí sv. Františka

Tento domov leží v kopcovité krajině v centrální části Srí Lanky ve městě Matale, 140 km od hlavního města Colombo v diecézi Kandy. Byl založen v roce 1952 pro sirotky – opuštěné, ubohé a bezmocné chlapce s cílem učinit z nich občany prospěšné pro naši zemi. Tento ústav řídí Misijní bratři františkáni. Chlapecký domov sv. Františka je organizace pro sociální rozvoj s cílem zlepšit kvalitu života hendikepovaných lidí v nejchudších komunitách na Srí Lance. Zdejším chlapcům je 5 až 18 let a patří k různým rasám a náboženským vyznáním. Tento projekt nám má umožnit poskytnout sirotkům v našem domově uspokojení základních potřeb – jídlo, oblečení, přístřeší, lékařskou péči, školní pomůcky a jiné. Ústav se stará o 68 chlapců od 5 do 18 let. Mezi nimi jsou sirotci, které zde umístili Department pro probační dětskou péči, soud pro mladistvé a zbytek chlapců pochází z rozvrácených rodin, kdy rodiče opustili své děti, prodali je nebo zemřeli nebo to jsou podvyživené děti z velkých rodin, ve kterých otcův příjem nestačí na to, aby je všechny uživil, oblékl a poskytl jim vzdělání.

Většina chlapců jsou sirotci, několik jich má otce nebo matku. Většina z nich jsou katolíci z diecéze Kandy, několik jich pochází z jiných částí země. Velký počet chlapců, kteří odešli z domova, vykonávají dnes zodpovědná povolání v naší zemi a jsou domovu velmi vděčni, že jim umožnil tuto změnu v jejich životech.

Toto jsou cíle našeho chlapeckého domova:

1. Emancipace ubohých, utlačovaných a ekonomicky znevýhodněných lidí za účelem vybudovat lepší komunity založené na spravedlnosti, přátelství, bratrství a rovnost v souladu s hodnotami Božího království.

2. Dát chlapcům pocit, že jsou milováni a že je o ně postaráno.

3. Poskytnout odpovídající vzdělání prostřednictvím školní docházky.

4. Vychovat z nich dobré lidské bytosti a dobré občany.

5. Poskytnout i technické vzdělání v rámci výuky.

6. Zajistit katechetickou výuku.

7. Šířit Kristovo evangelium lidem, kteří dosud neslyšeli o Ježíši.

8. Naším hlavním cílem je dát společnosti jedince, který svým přátelům prokazuje lásku, ne nenávist. Jedince jako plodného uvědomělého občana.

O zemi

Srí Lanka je ostrov u jižního výběžku Indie, od Indie jej odděluje Palkův průliv. Zabírá rozlohu 65,610 km2. 83 % z téměř 14 milionů obyvatel tvoří Sinhálci. Jsou to převážně budhisté. Tamilové tvoří 9% obyvatel, mezi nimi převažují hinduisté. Muslimové s 6,4 % jsou třetí skupinou se speciální identitou. Křesťanů je 7,8 %. Nacházejí se mezi Sinhálci, Tamily a Burgery.

Je to velmi chudá země třetího světa. Průměrný plat je velmi nízký. Dokonce i vláda je bezmocná ve snaze vrátit zemi opět do normálního stavu. Největší část státních prostředků je určena pro ministerstvo obrany. Srí Lanka byla jednou z prosperujících zemí v jižní Asii. Ale dnes už není. Národ prožívá svou nejhorší krizi a každodenní životní podmínky lidí jsou velkým otazníkem. Rostoucí nezaměstnanost a nedostatek základní školní vybavenosti se staly jizvou národa. Existuje zde velký tlak na bydlení, zdravotnická a sociální zařízení. Vláda není schopna uspokojit ani základní potřeby lidí.

O dětech

Ústav se stará o 68 chlapců. Téměř všichni chlapci jsou sirotci, několik jich má otce nebo matku. Většina chlapců jsou katolíci. Několik jich pochází z nekatolických rodin. Od svítání do soumraku si plní své každodenní povinnosti. Všechny děti navštěvují státní školy v blízkém okolí. V kostele sv. Tomáše v Matale probíhá katechetické a biblické vyučování. Jednou týdně se účastní mše svaté v naší kapli a domově bratří. V neděli a v pátek chodí na mši svatou do kostela sv. Tomáše. Všechny děti jsou členy PMDD a účastní se všech našich aktivit.

Obvyklá strava chlapců:

Snídaně: chleba s karí / rýže v mléku s karí / žluté fazole nebo zelený hrášek / čaj s mlékem a jiné.

Oběd: rýže, maso se zeleninou / ryba/vejce/sójové maso nebo sušená ryba, salát nebo papadum a jiné.

Večeře: rýže, chléb, nudle, ryba z konzervy, vejce s karí, sušená ryba, zelenina a jiné.

Příloha: Odhadované příjmy a výdaje za rok 2018

Při této příležitosti chci poděkovat vám a všem dárcům za schválenou podporu na údržbu chlapeckého domova na rok 2018. S vděčností vzpomínáme také na mladé katolíky v České republice za tyto dary a zájem o tyto děti v nouzi.

V příloze naleznete fotografie. Pokud budete požadovat podrobnější údaje, bez váhání mě kontaktujte. Děti a my bratři se stále modlíme za štědrý Boží lid, který nám pomohl.

S přáním všeho nejlepšího a ujištěním o každodenních modlitbách

V Kristu Váš bratr Jeba Selva