Pomozte s námi lidem na Srí Lance po teroristických útocích

Po teroristických útocích o Velikonocích přichází na Srí Lanku pomoc z celého světa. Na žádost otce Tadeusze Nowaka OMI, generálního tajemníka Papežského misijního díla šíření víry v Římě, také my vyzýváme k pomoci prostřednictvím Papežských misijních děl v České republice.

Na Srí Lanku můžeme nabídnout své modlitby za zavražděné a jejich blízké a zaslat svůj dar prostřednictvím PMD na účet:

Číslo účtu: 72540444/2700

Variabilní symbol: 999 – Srí Lanka

Přispějte darem dle svých možností, žádný dar není malý. Ze srdce děkujeme!

P. Basil Rohan Fernando, národní ředitel PMD na Srí Lance, popisuje velikost utrpení po útocích.

„Katoličtí věřící, kteří se účastnili liturgie, byli překvapeni vrahy. Než si mohli uvědomit, co se děje, odešli k Pánu. Jsou požehnáni a oprávněně nazýváni mučedníky církve. Musíme se neustále modlit za odcházející duše a za rychlé uzdravení zraněných obětí výbuchů, kteří jsou nyní léčeni v nemocnicích v Colombu, Negombu a Batticaloa. (….).  Často byly ztraceny celé rodiny. Dosud zůstaly některé domy v blízkosti kostelů uzavřeny, což naznačuje, že majitelé byli při útocích zabiti. Patří pravděpodobně mezi oběti, které nelze identifikovat (…). S bolestí jsem navštívil místa útoků a nemocnic, ve kterých se léčí ranění.  Mnozí z těch, kteří zázračně unikli smrti, ale byli zraněni a nyní jsou v nemocnicích, nevědí, že někteří z jejich rodinných příslušníků přišli o život. Ti, kdo jsou schopni mluvit, chtějí vědět, co se stalo s ostatními členy rodiny, kteří je doprovázeli do kostela. (…). Žádáme o modlitbu za naši zemi, věřící a katolickou církev.”