Příspěvky se štítkem materiály

Nová Misijní křížová cesta za děti v misijních zemích

Připravili jsme pro Vás Misijní křížovou cestu za děti v misijních zemí. Hodí se nejen do postního období, ale i pro modlitbu křížové cesty nejen s dětmi kdykoliv během roku či při rozjímání v misijním duchu. Texty připravila Bronislava Halbrštátová a doplňují je fotografie z misijních zemí, kam míří pomoc Papežských misijních děl: Keni, Zambie, Srí Lanky a Tanzanie.

O Misijní křížovou cestu si můžete napsat do Národní kanceláře PMD v Hradci Králové a dobrovolným darem za ni přispět na projekty Papežského misijního díla dětí v chudých misijních oblastech.

Modlitba z křížové cesty:

Pane, dal jsi mi všechno, abych měl věčný život. Dej mi sílu, abych se v tomto postním období modlil za milost tvého života pro děti v misiích a pomáhal zlepšit jejich životní podmínky.

Když nezvládám nést svůj kříž, připomeň mi, co všechno chybí dětem v misiích.

Když jsem v pokušení stěžovat si, dej, abych tě prosil o pomoc v modlitbě, abych ti děkoval, abych každý den slyšel tvůj hlas.

Jsem pokřtěný a poslaný nést tvé evangelium všem lidem, dej, ať s odvahou a radostí plním toto misijní poslání.

Amen.

Misijní křížová cesta za děti v misiích

 

 

 

 

 

Postní misijní kalendář pro děti 2019

Na prahu postní doby Vám přinášíme oblíbený Postní misijní kalendář pro děti, který obsahuje na každý den úkoly a výzvy (nejen) pro děti.
Kalendář se může stát inspirací pro práci s dětmi ve škole, doma, v Misijním klubku a každý dospělí může dětem úkol upravit podle věku a potřeby. V postním kalendáři jsou opět připomínány závazky mladých misionářů zapojených v Papežském misijním díle dětí, kterými jsou každodenní modlitba za misie, šetření Misijního bonbónku a zapojování do tradičních aktivit Papežských misijních děl, jakým je např. Misijní jarmark. Dětem můžete úkoly rozšířit i o texty nedělních evangelií liturgického cyklu C a pohovořit s dětmi o symbolech velikonoční doby. Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel.
Nabízíme Vám ho ke stažení v barevné a černobílé verzi.
O Vašem postním snažení nám můžete napsat a poslat fotografie, které rádi zveřejníme.
 
Přejeme Vám požehnanou postní dobu!

Nový misijní kalendář přibližuje práci českých misionářů

Stolní Misijní kalendář na rok 2019 je již k dispozici! Svým zaměřením nám připomíná, že v říjnu oslavíme Mimořádný misijní měsíc, jehož význam ve svém úvodním slově vysvětluje arcibiskup Jan Graubner. Kalendář proto představuje naše misionáře aktuálně působící v zahraničí. Prostřednictvím autentických fotografií, zaslaných samotnými misionáři, se seznámíte s mužskými i ženskými komunitami, které mají na starosti šíření Kristova poselství ve světě. Navštívíte téměř všechny kontinenty a desítku zemí. Kalendář má jmenné a liturgické kalendárium s dostatkem místa pro vaše poznámky, nově obsahuje také Plánovací kalendář a přehled na rok 2020.

Objednat jej můžete v Národní kanceláři, přes svého diecézního ředitele nebo v katalogu materiálů. Pokud byste chtěli mít kalendář ve větším množství dostupný ve svém kostele, požádejte prosím svého duchovního správce, aby se v případě zájmu o větší počet kusů obrátil na příslušného diecézního ředitele nebo Národní kancelář.

Dary za kalendář podporují projekty Papežského misijního díla dětí.

 

Misijní omalovánky Vymaluj si svět

Připravili jsme pro Vás misijní omalovánky nazvané “Vymaluj si svět”. Autorem je náš spolupracovník výtvarník Tomáš Velzel. 
Pro děti jsou omalovánky velmi oblíbenou zábavou, která jim zároveň napomáhá rozvíjet i celou řadu schopností a dovedností. Už ti nejmenší se touto formou učí poznávat barvy, a v případě misijních omalovánek rozdíly mezi jednotlivými světadíly a jejich obyvateli. Rodiče, katecheté či vedoucí Misijních klubek mohou dětem vyprávět o životě v daných kontinentech a ukázat jim fotografie nebo i videa, která nabízíme na našem webu nebo v misijním kině zde.

Omalovánky s misijní tematikou tvoří 10 kreseb formátu A4 a objednat si je můžete v našem Katalogu misijních materiálů  zde.

Přejeme Vám pěkné dny s krásně barevným světem! 🙂

Misijní kalendář na rok 2018 objektivem Martina J. Rýznara

Nový Misijní kalendář na rok 2018 už je k dispozici! Tentokrát v něm představujeme misie z pohledu kameramana Martina J. Rýznara – autora fotografií i doprovodných textů. Stejně jako loni má kalendář dvoutýdenní schéma a větší prostor na zapisování. Na základě vašich podnětů jsme zvětšili číslice kalendária.

Objednat si jej můžete u svých diecézních ředitelů, případně kontaktujte Národní kancelář nebo si jej objednejte v online katalogu.

Připravujeme pro Vás také velký nástěnný kalendář, který nás prostřednictvím 12 velkoformátových fotografií přenese do Tanzánie – nové země, kterou PMD v ČR podporují. Kalendář bude k dispozici od listopadu v omezeném počtu kusů, proto máte-li o něj zájem, můžete si ho již nyní zarezervovat v Národní kanceláři.

Výroční zpráva za rok 2016

Papežská misijní díla (PMD) v České republice vydávají každoročně Výroční zprávu v českém i anglickém jazyce – kompletní přehled činnosti a hospodaření za loňský rok si můžete prohlédnout i stáhnout na konci článku.

Dárci v roce 2016 věnovali na PMD téměř 32 milionů korun a to prostřednictvím následujících Děl:

Papežské misijní dílo šíření víry (ŠV) pomáhá misijním diecézím na cestě k samostatnosti. V roce 2016 věřící darovali na ŠV při sbírce na Misijní neděli 16 445 tis. Kč. Finanční pomoc zaslaná do misií z ČR ve výši 13 997 tis. Kč podpořila 37 projektů v 7 různých diecézích v Ugandě, Zambii, Bangladéši a na Srí Lance.

Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (SPA) se zaměřuje na formaci seminaristů, noviců a novicek v misiích. Na SPA přispívají jednotlivci, rodiny, společenství i farnosti jak modlitbou tak finančně. Během roku 2016 věnovali dárci v České republice na pomoc SPA 5 352 tis. Kč. V roce 2016 jsme podpořili částkou 5 458 tis. Kč celkem 1711 studentů – seminaristů v 8 diecézích v Zambii, Ugandě, Nigérii, Tanzánii a Keni prostřednictvím 8 projektů.

Papežské misijní dílo dětí (PMDD) formuje děti k zájmu o misie (v ČR prostřednictvím Misijních klubek) a finančně podporuje duchovní i hmotné potřeby dětí v misiích. V ČR pocházejí dary na PMDD od jednotlivých dárců a z tradičních dobročinných aktivit jako je Jeden dárek navíc®, Misijní jarmark®, Misijní koláč®, Misijní štrúdlování® a Pohled pro misie®. V roce 2016 dosáhly přijaté dary 10 059 tis. Kč. V roce 2016 jsme v misiích částkou ve výši 8 544 tis. Kč financovali 77 projektů PMDD ve 24 diecézích v 9 zemích (Papua-Nová Guinea, Uganda, Zambie, Keňa, Guyana, Sýrie, Bangladéš, Srí Lanka a Filipíny), čímž jsme podpořili 112 252 dětí. Pomoc směřovala dětem nejčastěji na péči nemocné HIV/AIDS, na zdravotní péči, na podvyživené, na jídlo, oblečení a školní potřeby, na dětské domovy pro opuštěné, sirotky a děti z ulice, na rehabilitační centra, na výstavbu škol a školek.

Výtěžky tradičních dobročinných aktivit PMD v roce 2016

Významným zdrojem finančních darů na PMDD jsou tradiční dobročinné aktivity, jak již bylo zmíněno výše. V roce 2016 lidé věnovali 921 tisíc na Misijní koláč®, 1 264 tisíc se vybralo díky Misijnímu jarmarku®, Jeden dárek navíc® vynesl projektu v Ugandě 287 tisíc a prostřednictvím Pohledu pro misie® dárci přispěli částkou 104 tisíc Kč.

Výroční zpráva PMD za rok 2016 je k prolistování či stažení níže a objednat v papírové podobě si ji můžete zde.

Tomáš Velzel: Vánoční příběh Zrození Krále

Připravili jsme pro Vás vánoční dárek v podobě sešitku s názvem Zrození Krále, jehož autorem je výtvarník Tomáš Velzel. Ten v něm citlivě a srozumitelně vypráví dětem příběh o narození Krista a doprovází ho svými kresbami. Čtenáře vede k zamyšlení nad největším darem, který o Vánocích dostáváme a připomíná nám, že za něj máme stále děkovat a nemáme si tuto radostnou zprávu nechávat pro sebe. K tomu, jak naplňovat toto poselství a poslání misionáře, nám v příběhu dává jednoduchý návod papež František. 

Vánoční příběh Zrození Krále si můžete objednat i v tištěné podobě v Národní kanceláři PMD. Může se stát krásným vánočním dárkem.

 

vanocni_pribeh_web_stranka_01 vanocni_pribeh_web_stranka_02 vanocni_pribeh_web_stranka_03 vanocni_pribeh_web_stranka_04 vanocni_pribeh_web_stranka_05 vanocni_pribeh_web_stranka_06 vanocni_pribeh_web_stranka_07 vanocni_pribeh_web_stranka_08 vanocni_pribeh_web_stranka_09 vanocni_pribeh_web_stranka_10 vanocni_pribeh_web_stranka_11 vanocni_pribeh_web_stranka_12vanocni_pribeh_web

Nástěnný kalendář BANGLADÉŠ 2017

Připravili jsme pro Vás velký nástěnný kalendář pro rok 2017. Obsahuje 12 krásných barevných fotografií, které Vás provedou celým následujícím rokem. Snímky byly pořízeny v diecézi Mymensing během misijní cesty do Bangladéše. Darem za tento kalendář podpoříte projekty Papežských misijních děl v této oblasti. Objednat si ho můžete zde.

Ať se Vám náš nový misijní materiál líbí!

banglades-2017-web-prvni-strana-nastenny-kalendarkalendar-na-web_stranka_06 kalendar-na-web_stranka_09 kalendar-na-web_stranka_10 kalendar-na-web_stranka_12

 

Misijní číslo časopisu DUHA

Milé čtenářky a čtenáři,titulni-strana
říjnové číslo časopisu je už tradičně věnováno misiím a ve spolupráci s Papežskými misijními díly. Tentokrát nás nezavede do konkrétní země, ale představí projekt MOST. Že nevíte, co to je? Každé písmeno je zkratkou jednoho slova. M znamená modlitbu, O je odříkání, S služba a T je tvořivost. Ke každému slovu najdete krátké vysvětlení a pár nápadů, jak se do „stavění“ takového mostu pustit. Dobrá zpráva je, že se dá stavět kdekoli – doma, ve farnosti, v Misijním klubku. A protože je říjen také měsícem růžence, najdete u čísla DUHY přibalený i misijní růženec. Když budete pozorně číst, najdete i odpověď na otázku, proč je tak barevný a co se s ním dělá.
Varování – do stavby MOSTu se nikdy nepouštěje sami! Časopis si můžete objednat zde.

Nezapomeňte také na pracovní listy na http://www.mojeduha.cz/clanky/cislo

Nový Misijní kalendář na rok 2017

Nový Misijní kalendář je na světě!  Tradiční pomocník pro plánování vašeho času na rok 2017 v praktičtějším vydání nyní nabízí větší prostor pro poznámky a je vytištěn na měkčím papíře, což umožňuje snadnější zapisování. Po řadě kalendářů představujících jednotlivé země, tentokrát podrobněji přibližujeme dobročinné aktivity PMD. Každý měsíc se nese ve znamení jednoho specifického symbolu, díky kterému směřujete příspěvek tam, kde si myslíte, že nejvíce poslouží dobré věci. Neváhejte s objednáním kalendáře u svých diecézních ředitelů, případně kontaktujte Národní kancelář nebo si jej objednejte prostřednictvím katalogu.

kalendar_2017_web