Výroční zpráva za rok 2016

Papežská misijní díla (PMD) v České republice vydávají každoročně Výroční zprávu v českém i anglickém jazyce – kompletní přehled činnosti a hospodaření za loňský rok si můžete prohlédnout i stáhnout na konci článku.

Dárci v roce 2016 věnovali na PMD téměř 32 milionů korun a to prostřednictvím následujících Děl:

Papežské misijní dílo šíření víry (ŠV) pomáhá misijním diecézím na cestě k samostatnosti. V roce 2016 věřící darovali na ŠV při sbírce na Misijní neděli 16 445 tis. Kč. Finanční pomoc zaslaná do misií z ČR ve výši 13 997 tis. Kč podpořila 37 projektů v 7 různých diecézích v Ugandě, Zambii, Bangladéši a na Srí Lance.

Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (SPA) se zaměřuje na formaci seminaristů, noviců a novicek v misiích. Na SPA přispívají jednotlivci, rodiny, společenství i farnosti jak modlitbou tak finančně. Během roku 2016 věnovali dárci v České republice na pomoc SPA 5 352 tis. Kč. V roce 2016 jsme podpořili částkou 5 458 tis. Kč celkem 1711 studentů – seminaristů v 8 diecézích v Zambii, Ugandě, Nigérii, Tanzánii a Keni prostřednictvím 8 projektů.

Papežské misijní dílo dětí (PMDD) formuje děti k zájmu o misie (v ČR prostřednictvím Misijních klubek) a finančně podporuje duchovní i hmotné potřeby dětí v misiích. V ČR pocházejí dary na PMDD od jednotlivých dárců a z tradičních dobročinných aktivit jako je Jeden dárek navíc®, Misijní jarmark®, Misijní koláč®, Misijní štrúdlování® a Pohled pro misie®. V roce 2016 dosáhly přijaté dary 10 059 tis. Kč. V roce 2016 jsme v misiích částkou ve výši 8 544 tis. Kč financovali 77 projektů PMDD ve 24 diecézích v 9 zemích (Papua-Nová Guinea, Uganda, Zambie, Keňa, Guyana, Sýrie, Bangladéš, Srí Lanka a Filipíny), čímž jsme podpořili 112 252 dětí. Pomoc směřovala dětem nejčastěji na péči nemocné HIV/AIDS, na zdravotní péči, na podvyživené, na jídlo, oblečení a školní potřeby, na dětské domovy pro opuštěné, sirotky a děti z ulice, na rehabilitační centra, na výstavbu škol a školek.

Výtěžky tradičních dobročinných aktivit PMD v roce 2016

Významným zdrojem finančních darů na PMDD jsou tradiční dobročinné aktivity, jak již bylo zmíněno výše. V roce 2016 lidé věnovali 921 tisíc na Misijní koláč®, 1 264 tisíc se vybralo díky Misijnímu jarmarku®, Jeden dárek navíc® vynesl projektu v Ugandě 287 tisíc a prostřednictvím Pohledu pro misie® dárci přispěli částkou 104 tisíc Kč.

Výroční zpráva PMD za rok 2016 je k prolistování či stažení níže a objednat v papírové podobě si ji můžete zde.